Show simple item record

The concept, types and modes of awarding public procurement contract
dc.contributor.advisorPlíva, Stanislav
dc.creatorHolík, Martin
dc.date.accessioned2017-04-19T15:40:28Z
dc.date.available2017-04-19T15:40:28Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/22403
dc.description.abstract8. ZÁV R Ve své práci jsem se zabýval pojetím ve ejných zakázek, jejich druhy a zp soby jejich zadávání. Vycházel jsem p itom z odborné literatury, judikatury i textu právních p edpis vnitrostátního a komunitárního práva. Na základ provedené analýzy jsem dosp l k následujícím záv r m: Právní úprava zadávání ve ejných zakázek stojí na pomezí více právních odv tví. Jedná se zejména o právo obchodní, správní a finan ní. Samotný proces zadávání ve ejných zakázek je navzdory ve ejnoprávní povaze zadavatel soukromoprávním vztahem. Jedná se o relativní obchodní závazkový vztah. Zadávání ve ejných zakázek se tedy v žádném p ípad nem že ídit (ani podp rn ) správním ádem. Zadávání ve ejných zakázek je p edkontrakta ním procesem, který musí p ed uzav ením smlouvy dodržet každý subjekt, o n mž tak stanoví zákon. Naproti tomu dohled nad ve ejnými zakázkami, který provádí Ú ad, je správním ízením. P i realizaci ve ejných zakázek dochází k vynakládání ve ejných prost edk . Proto lze na danou problematiku nahlížet rovn ž optikou práva správního a finan ního. Krom toho lze uvažovat o právu ve ejných zakázek jako o samostatném právním odv tví. Jako velmi sporná se jeví otázka, jakou povahu mají smlouvy uzavírané mezi dodavateli za ú elem sdružování nebo centrálního zadávání. Ve své práci jsem došel k záv ru, že se nejedná o...cs_CZ
dc.description.abstract11. SUMMARY Public procurement contracting in the Czech Republic is carried out according to the Act on public procurement. Contracting authorities of public procurements are entities of public law (state, region, municipality or another legal person of public law) as well as private persons if they order contracts paid by a public contracting authority at least by one half (that means subsidised contracting authorities) or carry out the so-called relevant activity (that means sector contracting authorities). The Act on public procurement regulates the actual contracting as well as supervision above contracting. Contracting is one of six types of contracting process. It is about a pre-contracting process that must be kept before entering into a contract by each entity, which is a contracting authority of public procurement. Supervision above contracting is done by the Office for the Protection of Competition. We divide public procurements according to the subject of fulfilment and also according to the expected value. If it is according to the subject of fulfilment, these are public procurements above the limit, under the limit and small scope ones. If it is according to the expected value, these are public procurements for services, supplies and construction works. Public procurements are paid from public...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titlePojetí, druhy a způsoby zadávání veřejných zakázekcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-09-23
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId67024
dc.title.translatedThe concept, types and modes of awarding public procurement contracten_US
dc.contributor.refereeHoráček, Vít
dc.identifier.aleph001175175
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs8. ZÁV R Ve své práci jsem se zabýval pojetím ve ejných zakázek, jejich druhy a zp soby jejich zadávání. Vycházel jsem p itom z odborné literatury, judikatury i textu právních p edpis vnitrostátního a komunitárního práva. Na základ provedené analýzy jsem dosp l k následujícím záv r m: Právní úprava zadávání ve ejných zakázek stojí na pomezí více právních odv tví. Jedná se zejména o právo obchodní, správní a finan ní. Samotný proces zadávání ve ejných zakázek je navzdory ve ejnoprávní povaze zadavatel soukromoprávním vztahem. Jedná se o relativní obchodní závazkový vztah. Zadávání ve ejných zakázek se tedy v žádném p ípad nem že ídit (ani podp rn ) správním ádem. Zadávání ve ejných zakázek je p edkontrakta ním procesem, který musí p ed uzav ením smlouvy dodržet každý subjekt, o n mž tak stanoví zákon. Naproti tomu dohled nad ve ejnými zakázkami, který provádí Ú ad, je správním ízením. P i realizaci ve ejných zakázek dochází k vynakládání ve ejných prost edk . Proto lze na danou problematiku nahlížet rovn ž optikou práva správního a finan ního. Krom toho lze uvažovat o právu ve ejných zakázek jako o samostatném právním odv tví. Jako velmi sporná se jeví otázka, jakou povahu mají smlouvy uzavírané mezi dodavateli za ú elem sdružování nebo centrálního zadávání. Ve své práci jsem došel k záv ru, že se nejedná o...cs_CZ
uk.abstract.en11. SUMMARY Public procurement contracting in the Czech Republic is carried out according to the Act on public procurement. Contracting authorities of public procurements are entities of public law (state, region, municipality or another legal person of public law) as well as private persons if they order contracts paid by a public contracting authority at least by one half (that means subsidised contracting authorities) or carry out the so-called relevant activity (that means sector contracting authorities). The Act on public procurement regulates the actual contracting as well as supervision above contracting. Contracting is one of six types of contracting process. It is about a pre-contracting process that must be kept before entering into a contract by each entity, which is a contracting authority of public procurement. Supervision above contracting is done by the Office for the Protection of Competition. We divide public procurements according to the subject of fulfilment and also according to the expected value. If it is according to the subject of fulfilment, these are public procurements above the limit, under the limit and small scope ones. If it is according to the expected value, these are public procurements for services, supplies and construction works. Public procurements are paid from public...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990011751750106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV