Show simple item record

Techniques for working with paper in the working hours of teaching
dc.contributor.advisorStrnadová, Iva
dc.creatorPospíšilová, Jaroslava
dc.date.accessioned2017-04-19T14:59:19Z
dc.date.available2017-04-19T14:59:19Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/22253
dc.description.abstractZáměrem předkládané diplomové práce je doložit skutečnost, že pracovní vyučování zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj jemné i hrubé motoriky žáků s lehkým mentálním postižením. Práce je dále věnována pracovním technikám při práci s papírem v hodinách pracovního vyučování na základní škole. V první kapitole obecně definuji lehkou mentální retardaci a charakterizuji její hlavní znaky. Ve druhé kapitole specifikuji osobnost žáka s lehkým mentálním postižením školního věku. Třetí kapitola je věnována vzdělávacímu programu pro Základní školy v předmětu pracovního vyučování. Následující části diplomové práce jsou zaměřeny na konkrétní pracovní techniky a náměty, které ovlivňují rozvoj hrubé i jemné motoriky. Některé z námětů, které jsou zde prezentovány, jsem vytvořila sama, jiné jsem čerpala z odborné literatury. Závěr práce je věnován případovým studiím, které přibližují problematiku žáků s lehkým stupněm mentálního postižení v hodinách pracovního vyučování. Uvedené poznatky a závěry vycházejí z vlastního pozorování a zkušeností získaných při pedagogické činnosti. Cílem diplomové práce bylo popsat vybrané pracovní techniky a na konkrétních příkladech potom demonstrovat možnosti jejich využití, včetně popisu konkrétních oblastí, k jejichž rozvoji dané pracovní techniky u žáků s lehkým mentálním postižením...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is presented to demonstrate the fact that the working classes significantly affects the development of fine and gross motor skills of students with mild mental disabilities. Work is also devoted to working techniques when working with paper in the working hours of teaching elementary school. In the first chapter generally defined mild mental retardation, and characterize its main features. In the second chapter specifies the student's personality with mild mental disabilities of school age. The third chapter is devoted to the educational program for primary school in teaching the course work. Following part of the thesis are focused on specific business and technology topics that affect the development of gross and fine motor skills. Some of the topics that are presented here, I created myself, others I drew from literature. The conclusion is devoted to case studies that converge on the issue of students with mild degree of mental disability in the working hours of teaching. These findings and conclusions based on his own observations and experience gained in teaching activities. Aim of this thesis was chosen to describe the techniques and specific examples then demonstrate how to use them, including descriptions of specific areas to which the development of the techniques for students...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.titlePracovní techniky při práci s papírem v hodinách pracovního vyučovánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-01-19
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId81682
dc.title.translatedTechniques for working with paper in the working hours of teachingen_US
dc.contributor.refereeZemková, Jaroslava
dc.identifier.aleph001221284
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství na speciálních školáchcs_CZ
thesis.degree.disciplineTeacher Training for Special Schoolsen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství na speciálních školáchcs_CZ
uk.degree-discipline.enTeacher Training for Special Schoolsen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csZáměrem předkládané diplomové práce je doložit skutečnost, že pracovní vyučování zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj jemné i hrubé motoriky žáků s lehkým mentálním postižením. Práce je dále věnována pracovním technikám při práci s papírem v hodinách pracovního vyučování na základní škole. V první kapitole obecně definuji lehkou mentální retardaci a charakterizuji její hlavní znaky. Ve druhé kapitole specifikuji osobnost žáka s lehkým mentálním postižením školního věku. Třetí kapitola je věnována vzdělávacímu programu pro Základní školy v předmětu pracovního vyučování. Následující části diplomové práce jsou zaměřeny na konkrétní pracovní techniky a náměty, které ovlivňují rozvoj hrubé i jemné motoriky. Některé z námětů, které jsou zde prezentovány, jsem vytvořila sama, jiné jsem čerpala z odborné literatury. Závěr práce je věnován případovým studiím, které přibližují problematiku žáků s lehkým stupněm mentálního postižení v hodinách pracovního vyučování. Uvedené poznatky a závěry vycházejí z vlastního pozorování a zkušeností získaných při pedagogické činnosti. Cílem diplomové práce bylo popsat vybrané pracovní techniky a na konkrétních příkladech potom demonstrovat možnosti jejich využití, včetně popisu konkrétních oblastí, k jejichž rozvoji dané pracovní techniky u žáků s lehkým mentálním postižením...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is presented to demonstrate the fact that the working classes significantly affects the development of fine and gross motor skills of students with mild mental disabilities. Work is also devoted to working techniques when working with paper in the working hours of teaching elementary school. In the first chapter generally defined mild mental retardation, and characterize its main features. In the second chapter specifies the student's personality with mild mental disabilities of school age. The third chapter is devoted to the educational program for primary school in teaching the course work. Following part of the thesis are focused on specific business and technology topics that affect the development of gross and fine motor skills. Some of the topics that are presented here, I created myself, others I drew from literature. The conclusion is devoted to case studies that converge on the issue of students with mild degree of mental disability in the working hours of teaching. These findings and conclusions based on his own observations and experience gained in teaching activities. Aim of this thesis was chosen to describe the techniques and specific examples then demonstrate how to use them, including descriptions of specific areas to which the development of the techniques for students...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990012212840106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV