Show simple item record

Selected antropometric characteristics of windsurfers in Neil Pryde RS:X, FUN and RAC
dc.contributor.advisorVomáčko, Ladislav
dc.creatorLavický, Karel
dc.date.accessioned2017-04-19T13:20:32Z
dc.date.available2017-04-19T13:20:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/21945
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Pra ze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra sportů v přírodě Vybrané antropometrické charakteristiky windsurfařů ve třídách FUN, Neil Pryde RS:X a RAC D i p l o m o v á p r á c e Z p r a c o v a l : K a r e l L a v i c k ý V e d o u c í d i p l o m o v é p r á c e : M g r . L a d i s l a v V o m á č k o , P h . D . P r a h a 2 0 1 0 - 1 - - 2 - P r o h l a š u j i , ž e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i z p r a c o v a l s a m o s t a t n ě a p o u ž i l j s e m p o u z e l i t e r a t u r u u v e d e n o u v s e z n a m u c i t a c í . V P r a z e 2 0 1 0 K a r e l L a v i c k ý … … … … … … . . . D á v á m s o u h l a s k z a p ů j č e n í s v é d i p l o m o v é p r á c e k e s t u d i j n í m ú č e l ů m . P r o s í m o e v i d e n c i v y p ů j č o v a t e l ů a ř á d n o u c i t a c i p ř e v z a t ý c h ú d a j ů . J m é n o Č í s l o o b č . p r ů k a z u D a t u m v y p ů j č e n í P o z n á m k a - 3 - A b s t r a k t D i p l o m o v á p r á c e p o r o v n á v á v y b r a n é a n t r o p o m e t r i c k é c h a r a k t e r i s t i k y u z á v o d n í k ů v j e d n o t l i v ý c h w i n d s u r f i n g o v ý c h t ř í d á c h ( F U N , N P R S : X a R A C ) . C í l p r á c e Z j i s t i t a n t r o p o m e t r i c k é r o z d í l y m e z i z á v o d n í k y s l e d o v...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Selected anthropometric characteristics of windsurfers in Neil Pryde RS:X, FUN and RAC class A b s t r a c t D i p l o m a t h e s i s c o m p a r e s s e l e c t e d a n t h r o p o m e t r i c c h a r a c t e r i s t i c s o f a t h l e t e s i n e a c h w i n d s u r f i n g c l a s s ( F U N , N P R S : X a n d R A C ) . O b j e c t i v e s D e t e r m i n e t h e a n t h r o p o m e t r i c d i f f e r e n c e s b e t w e e n a t h l e t e s s a i l i n g i n d i f f e r e n t w i n d s u r f i n g c l a s s e s . F i n d a a n t h r o p o m e t r i c c h a r a c t e r a f f e c t i n g p e r f o r m a n c e . D e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e w e i g h t f o r e a c h w i n d s u r f i n g c l a s s . S u b j e c t s a n d m e t h o d s S u b j e c t s w e r e s e l e c t e d o f a t h l e t e s i n w i n d s u r f i n g c l a s s e s F U N , N P R S : X a n d R A C . F o r i n c l u s i o n i n t h e m e a s u r e m e n t w e r e f i x e d b o u n d a r i e s 1 5 t h p l a c e s i n t h e C z e c h C u p o r g a i n i n g p o i n t s i n t h e W o r l d C u p S e r i e s . S e l e c t e d c h a r a c t e r i s t i c s w e r e o b t a i n e d w i t h t h e f i e l d a n t h r o p o m e t r i c e x a m i n a t i o n s . D a t a w e r e s t a t i s t i c a l l y e v a l u a t e d b e...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.titleVybrané antropometrické charakteristiky windsurfařů ve třídách FUN, Neil Pryde RS:X a RACcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-05-04
dc.description.departmentSporty v příroděcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.identifier.repId59653
dc.title.translatedSelected antropometric characteristics of windsurfers in Neil Pryde RS:X, FUN and RACen_US
dc.contributor.refereeHruša, Jan
dc.identifier.aleph001362587
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Education and Sporten_US
thesis.degree.programTělesná výchova a sportcs_CZ
thesis.degree.programPhysical Education and Sporten_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Sporty v příroděcs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Education and Sporten_US
uk.degree-program.csTělesná výchova a sportcs_CZ
uk.degree-program.enPhysical Education and Sporten_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csUniverzita Karlova v Pra ze Fakulta tělesné výchovy a sportu Katedra sportů v přírodě Vybrané antropometrické charakteristiky windsurfařů ve třídách FUN, Neil Pryde RS:X a RAC D i p l o m o v á p r á c e Z p r a c o v a l : K a r e l L a v i c k ý V e d o u c í d i p l o m o v é p r á c e : M g r . L a d i s l a v V o m á č k o , P h . D . P r a h a 2 0 1 0 - 1 - - 2 - P r o h l a š u j i , ž e j s e m d i p l o m o v o u p r á c i z p r a c o v a l s a m o s t a t n ě a p o u ž i l j s e m p o u z e l i t e r a t u r u u v e d e n o u v s e z n a m u c i t a c í . V P r a z e 2 0 1 0 K a r e l L a v i c k ý … … … … … … . . . D á v á m s o u h l a s k z a p ů j č e n í s v é d i p l o m o v é p r á c e k e s t u d i j n í m ú č e l ů m . P r o s í m o e v i d e n c i v y p ů j č o v a t e l ů a ř á d n o u c i t a c i p ř e v z a t ý c h ú d a j ů . J m é n o Č í s l o o b č . p r ů k a z u D a t u m v y p ů j č e n í P o z n á m k a - 3 - A b s t r a k t D i p l o m o v á p r á c e p o r o v n á v á v y b r a n é a n t r o p o m e t r i c k é c h a r a k t e r i s t i k y u z á v o d n í k ů v j e d n o t l i v ý c h w i n d s u r f i n g o v ý c h t ř í d á c h ( F U N , N P R S : X a R A C ) . C í l p r á c e Z j i s t i t a n t r o p o m e t r i c k é r o z d í l y m e z i z á v o d n í k y s l e d o v...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Selected anthropometric characteristics of windsurfers in Neil Pryde RS:X, FUN and RAC class A b s t r a c t D i p l o m a t h e s i s c o m p a r e s s e l e c t e d a n t h r o p o m e t r i c c h a r a c t e r i s t i c s o f a t h l e t e s i n e a c h w i n d s u r f i n g c l a s s ( F U N , N P R S : X a n d R A C ) . O b j e c t i v e s D e t e r m i n e t h e a n t h r o p o m e t r i c d i f f e r e n c e s b e t w e e n a t h l e t e s s a i l i n g i n d i f f e r e n t w i n d s u r f i n g c l a s s e s . F i n d a a n t h r o p o m e t r i c c h a r a c t e r a f f e c t i n g p e r f o r m a n c e . D e t e r m i n e t h e a p p r o p r i a t e w e i g h t f o r e a c h w i n d s u r f i n g c l a s s . S u b j e c t s a n d m e t h o d s S u b j e c t s w e r e s e l e c t e d o f a t h l e t e s i n w i n d s u r f i n g c l a s s e s F U N , N P R S : X a n d R A C . F o r i n c l u s i o n i n t h e m e a s u r e m e n t w e r e f i x e d b o u n d a r i e s 1 5 t h p l a c e s i n t h e C z e c h C u p o r g a i n i n g p o i n t s i n t h e W o r l d C u p S e r i e s . S e l e c t e d c h a r a c t e r i s t i c s w e r e o b t a i n e d w i t h t h e f i e l d a n t h r o p o m e t r i c e x a m i n a t i o n s . D a t a w e r e s t a t i s t i c a l l y e v a l u a t e d b e...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Sporty v příroděcs_CZ
dc.identifier.lisID990013625870106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV