Show simple item record

Self-assessment of knowledge of nurses and paramedics in the area of monitoring and interpretation of ECG waveforms in ICU and anesthesiology resuscitation department.
dc.contributor.advisorDi Cara, Veronika
dc.creatorSedláčková, Andrea
dc.date.accessioned2017-06-01T08:54:38Z
dc.date.available2017-06-01T08:54:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2141
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na sebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) v oblasti monitorace a interpretace elektrokardiogramu (EKG). Cílem diplomové práce bylo zmapovat jak se všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři subjektivně hodnotí v problematice EKG, na jaké úrovni jsou jejich znalosti a schopnosti, popsat jaké strategie byly přínosné při získávání těchto znalostí, jakou k tomu měli motivaci a s jakými bariérami se setkali. Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Celkem bylo do výzkumu zařazeno 120 respondentů z populace všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na oddělení JIP a ARO. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři zahrnutí do tohoto průzkumu své znalosti a dovednosti v oblasti EKG hodnotí jako průměrné. Nadprůměrně se ohodnotili převážně ti, kteří absolvovali certifikovaný kurz EKG. Z výzkumu je zřejmé, že na svých pracovištích nemají nebo nevědí, že mají ošetřovatelský standard na hodnocení EKG, a pokud ano, tak podle něj EKG pořizují a hodnotí. Nejčastější zdroj znalostí a schopností v oblasti EKG získali respondenti samostudiem nebo nástupem do praxe....cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on self-evaluation of knowledge of nurses in intensive care and rescue workers' working at ICU and AIC in area of monitoring and interpretation of ECG. The aim of this diploma thesis was to map how nurse in intensive care and rescue workers evaluate themselves in issue of ECG, at what level are their knowledge and abilities to be able to discribe what strategies were contributive for gaining knowledge and what motivation did they have and what barriers they had to face. Quantitative research took place by means of anonymous questionnaire survey. In total, there were 120 respondents from population of nurses in intensive care and rescue workers working at ICU and AIC. As emerged from the questionnaire survey, nurses in intensive care and rescue workers who were included in this survey, evaluate their ECG knowledge on average. Those who passed certificated course of ECG evaluate themselves above average. Respondets said that they must be able to evaluate ECG curvve in their job and it belongs to their competence. It is evident from survey, that they do not have or they do not know they have nursing standart for ECG, and if they have then they get and evaluate acoording to this standart. The most common source of knowledge and abilities in ECG area they gained when...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectSchopnostics_CZ
dc.subjectznalosti všeobecné sestrycs_CZ
dc.subjectschopnostics_CZ
dc.subjectznalosti zdravotnického záchranářecs_CZ
dc.subjectelektrokardiogramcs_CZ
dc.subjectvzdělávánícs_CZ
dc.subjectNurses' knowledge and abilityen_US
dc.subjectrescue worker's ability and knowledgeen_US
dc.subjectelectrocardiogramen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titleSebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů v oblasti monitorace a interpretace EKG křivek na JIP a ARO.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-02-07
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId165360
dc.title.translatedSelf-assessment of knowledge of nurses and paramedics in the area of monitoring and interpretation of ECG waveforms in ICU and anesthesiology resuscitation department.en_US
dc.contributor.refereeHocková, Jana
dc.identifier.aleph002126336
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIntenzivní péčecs_CZ
thesis.degree.disciplineIntensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csIntenzivní péčecs_CZ
uk.degree-discipline.enIntensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce je zaměřena na sebehodnocení znalostí všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na jednotkách intenzivní péče (JIP) a anesteziologicko-resuscitačních odděleních (ARO) v oblasti monitorace a interpretace elektrokardiogramu (EKG). Cílem diplomové práce bylo zmapovat jak se všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři subjektivně hodnotí v problematice EKG, na jaké úrovni jsou jejich znalosti a schopnosti, popsat jaké strategie byly přínosné při získávání těchto znalostí, jakou k tomu měli motivaci a s jakými bariérami se setkali. Kvantitativní výzkum probíhal prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření. Celkem bylo do výzkumu zařazeno 120 respondentů z populace všeobecných sester a zdravotnických záchranářů pracujících na oddělení JIP a ARO. Z výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že všeobecné sestry/zdravotničtí záchranáři zahrnutí do tohoto průzkumu své znalosti a dovednosti v oblasti EKG hodnotí jako průměrné. Nadprůměrně se ohodnotili převážně ti, kteří absolvovali certifikovaný kurz EKG. Z výzkumu je zřejmé, že na svých pracovištích nemají nebo nevědí, že mají ošetřovatelský standard na hodnocení EKG, a pokud ano, tak podle něj EKG pořizují a hodnotí. Nejčastější zdroj znalostí a schopností v oblasti EKG získali respondenti samostudiem nebo nástupem do praxe....cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis is focused on self-evaluation of knowledge of nurses in intensive care and rescue workers' working at ICU and AIC in area of monitoring and interpretation of ECG. The aim of this diploma thesis was to map how nurse in intensive care and rescue workers evaluate themselves in issue of ECG, at what level are their knowledge and abilities to be able to discribe what strategies were contributive for gaining knowledge and what motivation did they have and what barriers they had to face. Quantitative research took place by means of anonymous questionnaire survey. In total, there were 120 respondents from population of nurses in intensive care and rescue workers working at ICU and AIC. As emerged from the questionnaire survey, nurses in intensive care and rescue workers who were included in this survey, evaluate their ECG knowledge on average. Those who passed certificated course of ECG evaluate themselves above average. Respondets said that they must be able to evaluate ECG curvve in their job and it belongs to their competence. It is evident from survey, that they do not have or they do not know they have nursing standart for ECG, and if they have then they get and evaluate acoording to this standart. The most common source of knowledge and abilities in ECG area they gained when...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990021263360106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV