Show simple item record

Argumentation in publicizing of selected debates of talk shows Otázky Václava Moravce (Václav Moravec's questions) and Máte slovo s M. Jílkovou (Have a word with M. Jílková) and eristic dialectics
dc.contributor.advisorŠoltys, Otakar
dc.creatorRemešová, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T19:31:58Z
dc.date.available2017-06-01T19:31:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2097
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá argumentací hostů vybraných debat v medializaci diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou. Formát těchto pořadů přisuzuje debatám v nich probíhajícím předem konfrontační charakter, což vede jejich účastníky s výjimkou jejich moderátorů k argumentačnímu souboji. Tématem výzkumu bude podrobná argumentační analýza hostů vybraných dílů zmíněných dvou pořadů včetně zodpovězení otázky, jakou úlohu v tom sehrávají jejich moderátoři. V analýze bude kladen důraz zejména na eristickou dialektiku, koncept Arthura Schopenhauera, jenž je chápán jako nauka o neústupnosti člověku vlastní. Sekundárně bude využit také koncept argumentačních klamů od Jiřího Krause nebo Davida McCandlesse. Sledovány budou rovněž jazykové a suprasegmentální prostředky či neverbální rovina komunikace. Cílem tohoto rozboru bude jednak popsat axiologii a s tím spojenou efektivitu argumentování hlavních hostů vybraných debat Otázek Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou, jednak ověřit, zda je eristická dialektika využitelná pro dekonstrukci mýtů, manipulací, zkreslování a překrucování faktů v těchto debatách. V závěru práce budou oba pořady porovnány a zároveň bude potvrzena či vyvrácena domněnka, zda debata v Otázkách Václava Moravce je kultivovanější, a plní tudíž...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the argumentation of guests of selected debates of the talk shows Otázky Václava Moravce and Máte slovo s M. Jílkovou publicizing. The format of these talk shows assigns these debates the confrontational nature, which leads their participants excluding the presenters to the argumentation duels. The subject of the research is a detailed analysis of the argumentation used by guests of the selected debates of the respective talk shows, including finding an answer to the question of what role the presenters play in it. The analysis put a particular emphasis on eristic dialectics, the concept created by Arthur Schopenhauer, which is understood to be a science of human intransigence. The concepts of Rhetological Fallacies of Jiří Kraus or David McCandless are taken into consideration in the second place as well. Linguistic and suprasegmental means as well as nonverbal level of the communication are being examined too. The aim of this analysis is, on the one hand, to describe the axiology and the associated efficiency of argumentation of the main guests at selected debates of Otázky Václava Moravce and Máte slovo s M. Jílkovou and on the other hand, to verify the usability of eristic dialectics to deconstruct myths, manipulations and distortions of facts in these debates....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectargumentační analýzacs_CZ
dc.subjecteristická dialektikacs_CZ
dc.subjectOtázky Václava Moravcecs_CZ
dc.subjectMáte slovo s M. Jílkovoucs_CZ
dc.subjectmedializacecs_CZ
dc.subjectargumentation analysisen_US
dc.subjecteristic dialecticsen_US
dc.subjectOtázky Václava Moravce (Václav Moravec's questions)en_US
dc.subjectMáte slovo s M. Jílkovou (Have a word with M. Jílková)en_US
dc.subjectmediatizationen_US
dc.titleArgumentace v medializaci vybraných debat pořadů Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou a eristická dialektikacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-02-06
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId167355
dc.title.translatedArgumentation in publicizing of selected debates of talk shows Otázky Václava Moravce (Václav Moravec's questions) and Máte slovo s M. Jílkovou (Have a word with M. Jílková) and eristic dialecticsen_US
dc.contributor.refereePodzimek, Jan
dc.identifier.aleph002126005
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředkládaná diplomová práce se zabývá argumentací hostů vybraných debat v medializaci diskuzních pořadů Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou. Formát těchto pořadů přisuzuje debatám v nich probíhajícím předem konfrontační charakter, což vede jejich účastníky s výjimkou jejich moderátorů k argumentačnímu souboji. Tématem výzkumu bude podrobná argumentační analýza hostů vybraných dílů zmíněných dvou pořadů včetně zodpovězení otázky, jakou úlohu v tom sehrávají jejich moderátoři. V analýze bude kladen důraz zejména na eristickou dialektiku, koncept Arthura Schopenhauera, jenž je chápán jako nauka o neústupnosti člověku vlastní. Sekundárně bude využit také koncept argumentačních klamů od Jiřího Krause nebo Davida McCandlesse. Sledovány budou rovněž jazykové a suprasegmentální prostředky či neverbální rovina komunikace. Cílem tohoto rozboru bude jednak popsat axiologii a s tím spojenou efektivitu argumentování hlavních hostů vybraných debat Otázek Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou, jednak ověřit, zda je eristická dialektika využitelná pro dekonstrukci mýtů, manipulací, zkreslování a překrucování faktů v těchto debatách. V závěru práce budou oba pořady porovnány a zároveň bude potvrzena či vyvrácena domněnka, zda debata v Otázkách Václava Moravce je kultivovanější, a plní tudíž...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the argumentation of guests of selected debates of the talk shows Otázky Václava Moravce and Máte slovo s M. Jílkovou publicizing. The format of these talk shows assigns these debates the confrontational nature, which leads their participants excluding the presenters to the argumentation duels. The subject of the research is a detailed analysis of the argumentation used by guests of the selected debates of the respective talk shows, including finding an answer to the question of what role the presenters play in it. The analysis put a particular emphasis on eristic dialectics, the concept created by Arthur Schopenhauer, which is understood to be a science of human intransigence. The concepts of Rhetological Fallacies of Jiří Kraus or David McCandless are taken into consideration in the second place as well. Linguistic and suprasegmental means as well as nonverbal level of the communication are being examined too. The aim of this analysis is, on the one hand, to describe the axiology and the associated efficiency of argumentation of the main guests at selected debates of Otázky Václava Moravce and Máte slovo s M. Jílkovou and on the other hand, to verify the usability of eristic dialectics to deconstruct myths, manipulations and distortions of facts in these debates....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990021260050106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV