Show simple item record

Comparison of Individual Performance in Intelligence Tests WAIS III and RPM (Raven's Progressive Matrices)
dc.contributor.advisorSoukupová, Tereza
dc.creatorPetrů, Vít
dc.date.accessioned2017-05-31T22:24:52Z
dc.date.available2017-05-31T22:24:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2079
dc.description.abstractRigorózní práce se zabývá otázkou nahrazení performa ní škály Wechslerova inteligen ního testu pro dosp lé (3. revize) prost ednictvím Ravenových standardních progresivních matic nebo Progresivních matic pro pokro ilé. V teoretické ásti jsou p edstaveny pojmy inteligence, p ístupy k jejímu zkoumání a psychologické testy inteligence. Teoretická ást se také v nuje popisu užitých metod a p edstavuje p ehled výzkum zabývajících se podobným tématem jako tato práce. V empirické ásti rigorózní práce jsou zpracována data sebraná od 50 proband , kte í se podrobili testování výše uvedenými testy. Data byla zpracována korela ní a faktorovou analýzou. Záv ry statistického zpracování jsou v empirické ásti dále rozvíjeny. Diskuze se zam uje na reflexi jednotlivých ástí provedeného výzkumu a návrh možností pro budoucí výzkum, sou asn jsou analyzována také omezení této práce. Klí ová slova: inteligence, Wechslerova inteligen ní škála pro dosp lé, Ravenovy standardní progresivní matice, Progresivní matice pro pokro ilécs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with replacement of performative scale of Wechsler Adult Intelligence Scale (3rd revision) through Raven's Standard Progressive Matrices and Advanced Progressive Matrices. In the theoretical part introduces the concepts of intelligence, approaches to its exploration and intelligence tests. The theoretical part is also devoted to the description of the used methods and presents an overview of the research on a similar theme as this work. In the empirical part of the thesis is processed data collected from 50 probands who underwent testing of the above tests. Data were processed by correlation and factor analysis. Conclusions of statistical processing are further developed in the empirical part. Discussion focuses on the reflection of the individual parts of the research, possibilities for future research and analysis of the limitations of this work Keywords: intelligence, Wechsler Adult Intelligence Scale, Raven's Standard Progressive Matrices, Raven's Advanced Progressive Matricesen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectinteligencecs_CZ
dc.subjectWechslerova inteligenční škála pro dospělécs_CZ
dc.subjectRavenovy standardní progresivní maticecs_CZ
dc.subjectProgresivní matice pro pokročilécs_CZ
dc.subjectintelligenceen_US
dc.subjectWechsler Adult Intelligence Scaleen_US
dc.subjectRaven's Standard Progressive Matricesen_US
dc.subjectRaven's Advanced Progressive Matricesen_US
dc.titleSrovnání individuálních výkonů v inteligenčních testech WAIS - III a Ravencs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-02-06
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId158909
dc.title.translatedComparison of Individual Performance in Intelligence Tests WAIS III and RPM (Raven's Progressive Matrices)en_US
dc.contributor.refereeGoldmann, Petr
dc.identifier.aleph002125987
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRigorózní práce se zabývá otázkou nahrazení performa ní škály Wechslerova inteligen ního testu pro dosp lé (3. revize) prost ednictvím Ravenových standardních progresivních matic nebo Progresivních matic pro pokro ilé. V teoretické ásti jsou p edstaveny pojmy inteligence, p ístupy k jejímu zkoumání a psychologické testy inteligence. Teoretická ást se také v nuje popisu užitých metod a p edstavuje p ehled výzkum zabývajících se podobným tématem jako tato práce. V empirické ásti rigorózní práce jsou zpracována data sebraná od 50 proband , kte í se podrobili testování výše uvedenými testy. Data byla zpracována korela ní a faktorovou analýzou. Záv ry statistického zpracování jsou v empirické ásti dále rozvíjeny. Diskuze se zam uje na reflexi jednotlivých ástí provedeného výzkumu a návrh možností pro budoucí výzkum, sou asn jsou analyzována také omezení této práce. Klí ová slova: inteligence, Wechslerova inteligen ní škála pro dosp lé, Ravenovy standardní progresivní matice, Progresivní matice pro pokro ilécs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with replacement of performative scale of Wechsler Adult Intelligence Scale (3rd revision) through Raven's Standard Progressive Matrices and Advanced Progressive Matrices. In the theoretical part introduces the concepts of intelligence, approaches to its exploration and intelligence tests. The theoretical part is also devoted to the description of the used methods and presents an overview of the research on a similar theme as this work. In the empirical part of the thesis is processed data collected from 50 probands who underwent testing of the above tests. Data were processed by correlation and factor analysis. Conclusions of statistical processing are further developed in the empirical part. Discussion focuses on the reflection of the individual parts of the research, possibilities for future research and analysis of the limitations of this work Keywords: intelligence, Wechsler Adult Intelligence Scale, Raven's Standard Progressive Matrices, Raven's Advanced Progressive Matricesen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV