Show simple item record

Monitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDu
dc.contributor.advisorChudoba, Jiří
dc.creatorBurdík, Michal
dc.date.accessioned2017-04-18T11:06:17Z
dc.date.available2017-04-18T11:06:17Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/20762
dc.description.abstractTato pr áce se zab ývá studiem dostupn ých softwarovýych produktůu pro monitorov ání výypočetní ch farem. Naše studium probě hlo ve v ypočetní farmě Goli áš ve Fyzik ální m Ústavu Akademie Věd Česk e Republiky. Hlavní m pří nosem této práce byla specifi cká rekonfi gurace existují cí ho monitorovací ho systému Nagios a instalace n ástroje Ganglia. Kvůli nedostatk ům v dostupných monitorovac ích produktech, t ýkaj ící ch se zejména anal ýzy a prezentace zí skávan ých dat, bylo nutn é vyvinout některé rozši řují cí komponenty. Na základě dat p řipraven ých těmito komponenty byla provedena anal ýza v ýkonnosti výpočetní ch uzlů farmy Goli áš, kter á nyní slou ží jako z áklad pro rozhodování ohledn ě dal ší ho rozvoje a optimalizace farmy.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis researches available software products for monitoring of computational farms. The Golias computational farm in the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic served as a testbase. The main contribution of this work was a speci c recon guration of the existing monitoring system Nagios and the installation of a monitoring tool Ganglia. Reusable extension components were developed because of inadequacies in existing monitoring products, especially in the area of presentation and data analysis. Based on the data prepared using the extension components an analysis of the performance of Golias farm's computational nodes has been undertaken, which now serves as a baseline for decisions regarding further development and optimization of the farm.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleMonitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDuen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-05-25
dc.description.departmentDepartment of Software Engineeringen_US
dc.description.departmentKatedra softwarového inženýrstvícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId44423
dc.title.translatedMonitorování serverů zapojených do výpočetního GRIDucs_CZ
dc.contributor.refereePeterka, Jiří
dc.identifier.aleph001199347
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSoftwarové systémycs_CZ
thesis.degree.disciplineSoftware systemsen_US
thesis.degree.programInformatikacs_CZ
thesis.degree.programInformaticsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra softwarového inženýrstvícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Software Engineeringen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSoftwarové systémycs_CZ
uk.degree-discipline.enSoftware systemsen_US
uk.degree-program.csInformatikacs_CZ
uk.degree-program.enInformaticsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato pr áce se zab ývá studiem dostupn ých softwarovýych produktůu pro monitorov ání výypočetní ch farem. Naše studium probě hlo ve v ypočetní farmě Goli áš ve Fyzik ální m Ústavu Akademie Věd Česk e Republiky. Hlavní m pří nosem této práce byla specifi cká rekonfi gurace existují cí ho monitorovací ho systému Nagios a instalace n ástroje Ganglia. Kvůli nedostatk ům v dostupných monitorovac ích produktech, t ýkaj ící ch se zejména anal ýzy a prezentace zí skávan ých dat, bylo nutn é vyvinout některé rozši řují cí komponenty. Na základě dat p řipraven ých těmito komponenty byla provedena anal ýza v ýkonnosti výpočetní ch uzlů farmy Goli áš, kter á nyní slou ží jako z áklad pro rozhodování ohledn ě dal ší ho rozvoje a optimalizace farmy.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis researches available software products for monitoring of computational farms. The Golias computational farm in the Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic served as a testbase. The main contribution of this work was a speci c recon guration of the existing monitoring system Nagios and the installation of a monitoring tool Ganglia. Reusable extension components were developed because of inadequacies in existing monitoring products, especially in the area of presentation and data analysis. Based on the data prepared using the extension components an analysis of the performance of Golias farm's computational nodes has been undertaken, which now serves as a baseline for decisions regarding further development and optimization of the farm.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrstvícs_CZ
dc.identifier.lisID990011993470106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV