Show simple item record

Judgment by Acknowledgement and Judgment by Default
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorKlein, Jakub
dc.date.accessioned2017-06-01T08:50:34Z
dc.date.available2017-06-01T08:50:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2056
dc.description.abstract68 Resumé Tato diplomová práce se zabývá rozsudkem pro uznání a rozsudkem pro zmeškání, což jsou instituty občanského práva procesního, jejichž účelem je zejména zefektivnění soudního řízení. Práce si bere za cíl poskytnout ucelený přehled o současné právní úpravě i jejím praktickém využití. Zároveň se práce snaží vypořádat s problémy, kterými současná právní úprava trpí, a nabízí vhodná koncepční východiska. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola obecně pojednává o rozsudku pro uznání a podrobně objasňuje podmínky, které je nutné splnit pro jeho vydání. Rozlišuje přitom rozsudek vydaný na základě skutečného uznání ze strany žalovaného a rozsudek vydaný na základě zákonné fikce uznání. V druhé kapitole se autor zabývá institutem rozsudku pro zmeškání. V první podkapitole jsou detailně analyzovány jednotlivé předpoklady k vydání rozsudku pro zmeškání, a to jak ty formální, tak také ty materiální. Podle těchto jednotlivých předpokladů je tato podkapitola také rozdělena. Druhá podkapitola se blíže zaobírá obranou žalovaného spočívající v návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání. Třetí kapitola práce je zaměřena na řádné a mimořádné opravné prostředky, kterými se lze bránit vůči nesprávným rozsudkům pro uznání a pro zmeškání, které vydaly soudy prvního stupně. V úvodní podkapitole je podrobně...cs_CZ
dc.description.abstract70 Abstract This diploma thesis is focused mainly on the judgment by acknowledgement and judgment by default which are institutes of the civil procedural law, which purpose is mainly to increase the efficiency of the legal proceedings. The aim of the thesis is to offer a complete overview of the current legal legislation and its practical usage. At the same time this thesis attempts to cope with problems, which the current legislation suffers with, and offers convenient conceptual solutions. This piece of work is divided into five chapters. The first chapter generally concerns the judgment by acknowledgement and clarifies the conditions in details that are essential to meet for its issuance. It concurrently distinguishes the judgment issued on the basis of actual acknowledgement by defendant and a judgment issued on the basis of legal fiction of acknowledgement of claim. The second chapter is dedicated to the institute of judgment by default. In the first subchapter the individual preconditions for the judgment by default issuing are being discussed in details, whether the formal or the material ones. This subchapter is divided according to these individual preconditions. The second subchapter deals closely with the defence of the defendant consisting in the proposal of cancellation of the judgment by...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectrozsudek pro uznánícs_CZ
dc.subjectrozsudek pro zmeškánícs_CZ
dc.subjectfikce uznání nárokucs_CZ
dc.subjectcivilní řízenícs_CZ
dc.subjectkvalifikovaná výzvacs_CZ
dc.subjectpřípravné jednánícs_CZ
dc.subjectrovnost strancs_CZ
dc.subjectprávo na spravedlivý procescs_CZ
dc.subjectjudgment by acknowledgementen_US
dc.subjectjudgment by defaulten_US
dc.subjectfiction of acknowledgement of claimen_US
dc.subjectcivil procedureen_US
dc.subjectqualified challengeen_US
dc.subjectpreliminary court hearingen_US
dc.subjectequality of partiesen_US
dc.subjectright to a fair trialen_US
dc.titleRozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškánícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-30
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId152180
dc.title.translatedJudgment by Acknowledgement and Judgment by Defaulten_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph002124730
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs68 Resumé Tato diplomová práce se zabývá rozsudkem pro uznání a rozsudkem pro zmeškání, což jsou instituty občanského práva procesního, jejichž účelem je zejména zefektivnění soudního řízení. Práce si bere za cíl poskytnout ucelený přehled o současné právní úpravě i jejím praktickém využití. Zároveň se práce snaží vypořádat s problémy, kterými současná právní úprava trpí, a nabízí vhodná koncepční východiska. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola obecně pojednává o rozsudku pro uznání a podrobně objasňuje podmínky, které je nutné splnit pro jeho vydání. Rozlišuje přitom rozsudek vydaný na základě skutečného uznání ze strany žalovaného a rozsudek vydaný na základě zákonné fikce uznání. V druhé kapitole se autor zabývá institutem rozsudku pro zmeškání. V první podkapitole jsou detailně analyzovány jednotlivé předpoklady k vydání rozsudku pro zmeškání, a to jak ty formální, tak také ty materiální. Podle těchto jednotlivých předpokladů je tato podkapitola také rozdělena. Druhá podkapitola se blíže zaobírá obranou žalovaného spočívající v návrhu na zrušení rozsudku pro zmeškání. Třetí kapitola práce je zaměřena na řádné a mimořádné opravné prostředky, kterými se lze bránit vůči nesprávným rozsudkům pro uznání a pro zmeškání, které vydaly soudy prvního stupně. V úvodní podkapitole je podrobně...cs_CZ
uk.abstract.en70 Abstract This diploma thesis is focused mainly on the judgment by acknowledgement and judgment by default which are institutes of the civil procedural law, which purpose is mainly to increase the efficiency of the legal proceedings. The aim of the thesis is to offer a complete overview of the current legal legislation and its practical usage. At the same time this thesis attempts to cope with problems, which the current legislation suffers with, and offers convenient conceptual solutions. This piece of work is divided into five chapters. The first chapter generally concerns the judgment by acknowledgement and clarifies the conditions in details that are essential to meet for its issuance. It concurrently distinguishes the judgment issued on the basis of actual acknowledgement by defendant and a judgment issued on the basis of legal fiction of acknowledgement of claim. The second chapter is dedicated to the institute of judgment by default. In the first subchapter the individual preconditions for the judgment by default issuing are being discussed in details, whether the formal or the material ones. This subchapter is divided according to these individual preconditions. The second subchapter deals closely with the defence of the defendant consisting in the proposal of cancellation of the judgment by...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021247300106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV