Show simple item record

Reorganization as the way of bankruptcy solution
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorHolevová, Jana
dc.date.accessioned2017-06-01T08:47:41Z
dc.date.available2017-06-01T08:47:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2053
dc.description.abstractResumé Tato diplomová práce na téma Reorganizace jako způsob řešení úpadku se snaží popsat tento institut insolvenčního práva komplexně a uceleně od historie přes současnou právní úpravu až po praktický vhled fungování reorganizace v praxi. První kapitola popisuje vlivy, které na tento institut v českém právním prostředí působily. V prvé řadě bylo insolvenční právo ovlivňováno historií českých zemí a změnami politických režimů, jimž se právní úprava podrobovala. V další podkapitole se diplomová práce věnuje vlivům, které přišly ze zahraničí a inspirovaly zákonodárce při tvorbě současné právní úpravy, jedná se americkou a německou úpravu. V poslední podkapitole této části se diplomová práce zabývá předpisy EU v oblasti reorganizace a jejich účinku na harmonizaci insolvenčních řízení v České republice. Druhá kapitola diplomové práce popisuje zákonnou úpravu reorganizace v České republice a doplňuje ji o judikaturu zejména Vrchních soudů v Praze a Olomouci. Jednotlivé instituty jsou probírány postupně tak, jak je za sebe řadí Insolvenční zákon a jak obvykle postupuje insolvenční řízení v oblasti reorganizace. Poslední podkapitola je zaměřená na možné zlepšení zákonné úpravy přidáním institutu neformální reorganizace, která by umožnila mimosoudní dohodu mezi dlužníkem a věřiteli, kde by soud vstupoval pouze do...cs_CZ
dc.description.abstractThe intention of the thesis, on theme of Reorganization as the way of bankruptcy solution, is to describe this legal institute complexly and coherently. It begins from the history, continues through the current legislation and finishes with a practical point of view to reorganization and its implications in practice. The first chapter describes influences which affected reorganization in the Czech legal environment. First of all, the insolvency law was affected by historical circumstances in the Czech lands and by changes of political regimes to which the legislation was subordinated. Another subsection is addressed to foreign influences which were used as an inspiration for the legislator during creating of the current legislation. Mainly, it is an American and German legislation. In the last subsection, the EU legislation regarding reorganization is elaborated including effects of the harmonization in the Czech Republic. The second chapter of the thesis describes the legislation of reorganization in the Czech Republic and completes it of the case law especially of the High courts in Prague and Olomouc. The institutes are elaborated one by one according to the order made in the Insolvency act and in order which is usually used during insolvency proceedings. The last subsection is focused on a...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectReorganizacecs_CZ
dc.subjectInsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectÚpadekcs_CZ
dc.subjectReorganizationen_US
dc.subjectInsolvency proceedingen_US
dc.subjectBankruptcyen_US
dc.titleReorganizace jako způsob řešení úpadkucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-30
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId177035
dc.title.translatedReorganization as the way of bankruptcy solutionen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
dc.identifier.aleph002124727
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Tato diplomová práce na téma Reorganizace jako způsob řešení úpadku se snaží popsat tento institut insolvenčního práva komplexně a uceleně od historie přes současnou právní úpravu až po praktický vhled fungování reorganizace v praxi. První kapitola popisuje vlivy, které na tento institut v českém právním prostředí působily. V prvé řadě bylo insolvenční právo ovlivňováno historií českých zemí a změnami politických režimů, jimž se právní úprava podrobovala. V další podkapitole se diplomová práce věnuje vlivům, které přišly ze zahraničí a inspirovaly zákonodárce při tvorbě současné právní úpravy, jedná se americkou a německou úpravu. V poslední podkapitole této části se diplomová práce zabývá předpisy EU v oblasti reorganizace a jejich účinku na harmonizaci insolvenčních řízení v České republice. Druhá kapitola diplomové práce popisuje zákonnou úpravu reorganizace v České republice a doplňuje ji o judikaturu zejména Vrchních soudů v Praze a Olomouci. Jednotlivé instituty jsou probírány postupně tak, jak je za sebe řadí Insolvenční zákon a jak obvykle postupuje insolvenční řízení v oblasti reorganizace. Poslední podkapitola je zaměřená na možné zlepšení zákonné úpravy přidáním institutu neformální reorganizace, která by umožnila mimosoudní dohodu mezi dlužníkem a věřiteli, kde by soud vstupoval pouze do...cs_CZ
uk.abstract.enThe intention of the thesis, on theme of Reorganization as the way of bankruptcy solution, is to describe this legal institute complexly and coherently. It begins from the history, continues through the current legislation and finishes with a practical point of view to reorganization and its implications in practice. The first chapter describes influences which affected reorganization in the Czech legal environment. First of all, the insolvency law was affected by historical circumstances in the Czech lands and by changes of political regimes to which the legislation was subordinated. Another subsection is addressed to foreign influences which were used as an inspiration for the legislator during creating of the current legislation. Mainly, it is an American and German legislation. In the last subsection, the EU legislation regarding reorganization is elaborated including effects of the harmonization in the Czech Republic. The second chapter of the thesis describes the legislation of reorganization in the Czech Republic and completes it of the case law especially of the High courts in Prague and Olomouc. The institutes are elaborated one by one according to the order made in the Insolvency act and in order which is usually used during insolvency proceedings. The last subsection is focused on a...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021247270106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV