Show simple item record

The European patent
Evropský patent
dc.contributor.advisorPítra, Vladimír
dc.creatorHlavenková, Pavlína
dc.date.accessioned2017-06-01T05:37:47Z
dc.date.available2017-06-01T05:37:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2033
dc.description.abstractPredložená diplomová práca sa zaoberá európskym patentovým systémom. Cieľom práce je čitateľovi poskytnúť ucelený prehľad úpravy patentového práva na európskej úrovni od jeho raných začiatkov v 70. rokoch 20. storočia, kedy bola na Mníchovskej diplomatickej konferencii prijatá Úmluva o udeľovaní európskych patentov, až po súčasnosť. Systematicky sa práca člení na päť kapitol, ktoré su ďalej členené na podkapitoly. Prvú kapitolu venujem historickému vývoju a opisujem v nej počiatočné snahy o spoločnú európsku ochranu patentov. V druhej kapitole stručne popíšem Európsku patentovú úmluvu a jej dve najvýznamnejšie revízie. Tretia, rozsiahla, kapitola je venovaná Európskej patentovej organizácii, ktorá vznikla roku 1977 na právnom podklade Európskej patentovej úmluvy. Skúmam predovšetkým jej dva základné orgány - Európsky patentový úrad a Správnu radu, venujem sa i pojmu patentovateľnosti tak, ako ho vymedzuje Európska patentová úmluva a rovnako i definícii a charakteristike európskej patentovej prihlášky. Samostatná podkapitola je venovaná i konaniu pred Európskym patentovým úradom. Pojednávam tiež i o povahe európskeho patentu ako-takého, snažím sa kriticky zhodnotiť jeho najväčšie slabiny, ale i naopak, vyzdvihnúť jeho klady. Na záver tretej kapitoly poskytnem štatistické údaje Európskeho...cs_CZ
dc.description.abstractThis master thesis deals with the European Patent System. The aim of this thesis is to provide the reader with a complex review of the Patent Law at the european level from its early beginning, when in the 70's was signed the European Patent Convention at the Munich Diplomatic Conference, up to the present. The thesis is systematically divided into five chapters and each chapter also contains several subchapters. The first chapter is dedicated to historical development of the European Patent. In the second chapter there is a brief description of the European Patent Convention and its two most important revisions. The third, most extensive chapter is dedicated to the European Patent Organisation which was founded in 1977 on the legal basis of the European Patent Convention. I deal especially with its two fundamental bodies - the European Patent Office and the Administrative Council. There is also a definition of the term of patentability as it is regulated by European Patent Convention and a characteristic of the European Patent Application. A separate subsection of the third section focuses on the patent granting procedure in front of the European Patent Office. I deal also with the character of the European Patent as such, I try to critically evaluate its biggest deficiencies but also to point...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectEurópsky patentcs_CZ
dc.subjectEurópska patentová úmluvacs_CZ
dc.subjectEurópsky patentový úradcs_CZ
dc.subjectEurópsky patent s jednotným účinkomcs_CZ
dc.subjectJednotný patentový súdcs_CZ
dc.subjectEuropean patenten_US
dc.subjectEuropean Patent Conventionen_US
dc.subjectEuropean Patent Officeen_US
dc.subjectEuropean Patent with Unitary Effecten_US
dc.subjectUnified Patent Courten_US
dc.titleEurópsky patentsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-30
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId163455
dc.title.translatedThe European patenten_US
dc.title.translatedEvropský patentcs_CZ
dc.contributor.refereeRůžička, Michal
dc.identifier.aleph002124707
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPredložená diplomová práca sa zaoberá európskym patentovým systémom. Cieľom práce je čitateľovi poskytnúť ucelený prehľad úpravy patentového práva na európskej úrovni od jeho raných začiatkov v 70. rokoch 20. storočia, kedy bola na Mníchovskej diplomatickej konferencii prijatá Úmluva o udeľovaní európskych patentov, až po súčasnosť. Systematicky sa práca člení na päť kapitol, ktoré su ďalej členené na podkapitoly. Prvú kapitolu venujem historickému vývoju a opisujem v nej počiatočné snahy o spoločnú európsku ochranu patentov. V druhej kapitole stručne popíšem Európsku patentovú úmluvu a jej dve najvýznamnejšie revízie. Tretia, rozsiahla, kapitola je venovaná Európskej patentovej organizácii, ktorá vznikla roku 1977 na právnom podklade Európskej patentovej úmluvy. Skúmam predovšetkým jej dva základné orgány - Európsky patentový úrad a Správnu radu, venujem sa i pojmu patentovateľnosti tak, ako ho vymedzuje Európska patentová úmluva a rovnako i definícii a charakteristike európskej patentovej prihlášky. Samostatná podkapitola je venovaná i konaniu pred Európskym patentovým úradom. Pojednávam tiež i o povahe európskeho patentu ako-takého, snažím sa kriticky zhodnotiť jeho najväčšie slabiny, ale i naopak, vyzdvihnúť jeho klady. Na záver tretej kapitoly poskytnem štatistické údaje Európskeho...cs_CZ
uk.abstract.enThis master thesis deals with the European Patent System. The aim of this thesis is to provide the reader with a complex review of the Patent Law at the european level from its early beginning, when in the 70's was signed the European Patent Convention at the Munich Diplomatic Conference, up to the present. The thesis is systematically divided into five chapters and each chapter also contains several subchapters. The first chapter is dedicated to historical development of the European Patent. In the second chapter there is a brief description of the European Patent Convention and its two most important revisions. The third, most extensive chapter is dedicated to the European Patent Organisation which was founded in 1977 on the legal basis of the European Patent Convention. I deal especially with its two fundamental bodies - the European Patent Office and the Administrative Council. There is also a definition of the term of patentability as it is regulated by European Patent Convention and a characteristic of the European Patent Application. A separate subsection of the third section focuses on the patent granting procedure in front of the European Patent Office. I deal also with the character of the European Patent as such, I try to critically evaluate its biggest deficiencies but also to point...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV