Show simple item record

Good morals and public order as the limits of the autonomy of will in civil law
dc.contributor.advisorDvořák, Jan
dc.creatorVopěnková, Tereza
dc.date.accessioned2017-06-01T05:36:50Z
dc.date.available2017-06-01T05:36:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2030
dc.description.abstract1 Resumé Předložená diplomová práce pojednává o zásadách dobrých mravů a veřejného pořádku se zaměřením na jejich úlohu plnit funkci limit omezujících autonomii vůle. Přestože obě zásady představují neurčité právní pojmy, nesnaží se je tato práce přesně definovat ani obsáhnout veškeré praktické možnosti jejich uplatnění. Cílem práce bylo přiblížit možný obsah těchto principů a poukázat na jejich význam pro posouzení platnosti právního jednání, popřípadě konkretizovat další následky právního jednání, které by těmto zásadám odporovalo. Na danou problematiku je nahlíženo především z pohledu českého právního řádu. Na příkladném a omezeném počtu právních institutů se tato práce pokouší vystihnout možnosti uplatnění dobrých mravů a veřejného pořádku coby korektivů autonomie vůle. Práce je rozčleněna do osmi kapitol. Tématem první kapitoly je zásada autonomie vůle a její postavení v českém právním řádu. K takovému úvodu bylo přistoupeno především za účelem pochopení celé práce a upozornění na význam této zásady pro fungování demokratické společnosti. Druhá kapitola se zabývá zásadou dobrých mravů. Blíže jsou specifikovány různé názory na obsah tohoto pojmu. Dále je v této části pojednáno o tradici dobrých mravů v českém právním řádu nebo o jejím zakotvení v právních řádech jiných evropských států. Nakonec jsou...cs_CZ
dc.description.abstract1 Abstract This thesis deals with the principles of good morals and public order focusing on their role function as limits restricting the autonomy of the will. Although both principles are vague legal concepts, this thesis doesn't seek to define exactly not even cover all the practical possibilities of their application. The aim of the thesis was to bring the possible content of these principles and to highlight their importance in assessing the validity of legal actions or to specify further consequences of legal conduct, which would be contrary to these principles. The view on this topic is primarily from the Czech law perspective. On exemplary and a limited number of legal institutes, this thesis tries to capture the possibilities of using good manners and public order as correctives of autonomy of will. The thesis is divided into eight chapters. The theme of the first chapter is the principle of autonomy of the will and its position in the Czech legal order. Such introduction was begun for the purpose primarily for understanding the whole thesis and to highlight the importance of this principle for the functioning of a democratic society. The second chapter deals with the principle of good morals. Different opinions on the content of this term are closer specified. Furthermore, this section discusses...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectLimity autonomie vůlecs_CZ
dc.subjectDobré mravycs_CZ
dc.subjectVeřejný pořádekcs_CZ
dc.subjectLimits of the autonomy of willen_US
dc.subjectGood moralsen_US
dc.subjectPublic orderen_US
dc.titleDobré mravy a veřejný pořádek jako limity autonomie vůle v občanském právucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-30
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId156913
dc.title.translatedGood morals and public order as the limits of the autonomy of will in civil lawen_US
dc.contributor.refereeElischer, David
dc.identifier.aleph002124704
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs1 Resumé Předložená diplomová práce pojednává o zásadách dobrých mravů a veřejného pořádku se zaměřením na jejich úlohu plnit funkci limit omezujících autonomii vůle. Přestože obě zásady představují neurčité právní pojmy, nesnaží se je tato práce přesně definovat ani obsáhnout veškeré praktické možnosti jejich uplatnění. Cílem práce bylo přiblížit možný obsah těchto principů a poukázat na jejich význam pro posouzení platnosti právního jednání, popřípadě konkretizovat další následky právního jednání, které by těmto zásadám odporovalo. Na danou problematiku je nahlíženo především z pohledu českého právního řádu. Na příkladném a omezeném počtu právních institutů se tato práce pokouší vystihnout možnosti uplatnění dobrých mravů a veřejného pořádku coby korektivů autonomie vůle. Práce je rozčleněna do osmi kapitol. Tématem první kapitoly je zásada autonomie vůle a její postavení v českém právním řádu. K takovému úvodu bylo přistoupeno především za účelem pochopení celé práce a upozornění na význam této zásady pro fungování demokratické společnosti. Druhá kapitola se zabývá zásadou dobrých mravů. Blíže jsou specifikovány různé názory na obsah tohoto pojmu. Dále je v této části pojednáno o tradici dobrých mravů v českém právním řádu nebo o jejím zakotvení v právních řádech jiných evropských států. Nakonec jsou...cs_CZ
uk.abstract.en1 Abstract This thesis deals with the principles of good morals and public order focusing on their role function as limits restricting the autonomy of the will. Although both principles are vague legal concepts, this thesis doesn't seek to define exactly not even cover all the practical possibilities of their application. The aim of the thesis was to bring the possible content of these principles and to highlight their importance in assessing the validity of legal actions or to specify further consequences of legal conduct, which would be contrary to these principles. The view on this topic is primarily from the Czech law perspective. On exemplary and a limited number of legal institutes, this thesis tries to capture the possibilities of using good manners and public order as correctives of autonomy of will. The thesis is divided into eight chapters. The theme of the first chapter is the principle of autonomy of the will and its position in the Czech legal order. Such introduction was begun for the purpose primarily for understanding the whole thesis and to highlight the importance of this principle for the functioning of a democratic society. The second chapter deals with the principle of good morals. Different opinions on the content of this term are closer specified. Furthermore, this section discusses...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV