Show simple item record

International and national aspects of double taxation
dc.contributor.advisorNovotný, Petr
dc.creatorRogová, Tereza
dc.date.accessioned2017-06-01T08:51:28Z
dc.date.available2017-06-01T08:51:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2006
dc.description.abstractShrnutí Cílem této diplomové práce je přiblížit pojetí právní úpravy mezinárodního a vnitrostátního dvojího zdanění. Dále se diplomová práce zabývá pojmem daň a pokládá otázku, co daň představuje, co je předmětem daně, kdo je rezident a kdo nerezident. Zároveň se diplomová práce zaměřuje na historii mezinárodního dvojího zdanění, důsledky dvojího zdanění a v neposlední řadě i na vyhýbání se daňové povinnosti. Diplomová práce se skládá celkem ze tří kapitol rozdělených do podrobněji rozepsaných podkapitol. První kapitola pojednává o dani jako takové v českém právním řádu a především jako o nejdůležitějším zdroji financování státních rozpočtů, díky nimž je financovám celý veřejný sektor. Především však uvádí do problematiky dvojího zdanění jako negativního ekonomického jevu pro daňové poplatníky a do metod ingerence státu do jeho odstraňování ať už na poli vnitrostátním či mezinárodním. Obecně jsou rozebírány metody zamezení dvojího zdanění. Druhá kapitola je věnována mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění. V současné době mají díky těmto smlouvám daňový poplatníci právní jistotu při svých mezinárodních transakcích, protože se mohou obeznámit s právním režimem, ve kterém bude transakce probíhat, a to ještě před jejím uskutečněním, což poskytuje poplatníkům ochranu před nesprávným postupem, který by...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis aims to describe legislation of international and national double taxation. Furthermore, this paper deals with the term tax and puts down following questions: what does a tax represent; what is the subject of a tax; who is a resident and who is a non-resident. At the same time the master's thesis focuses on the history of international double taxation, consequences of double taxation and last but not least on the tax avoidance. The master's thesis is comprised of three chapters that are divided into more detailed subchapters. The first chapter deals with a tax as such in the Czech legal system and primarily deals with a tax as the most important source of financing of state budgets because the whole public sector is funded by taxes. Furthermore, it introduces to the issue of double taxation as a negative economic phenomenon for taxpayers and to the methods of the state intervention into a removal of double taxation whether national or international. In general the methods of prevention of double taxation are analyzed. The second chapter describes international treaties about prevention of double taxation. Nowadays taxpayers have a certainty due the international treaties about prevention of double taxation because they have a possibility to get to know the legal regime that will...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdvojí zdaněnícs_CZ
dc.subjectdaňcs_CZ
dc.subjectrezidentcs_CZ
dc.subjectdouble taxationen_US
dc.subjecttaxen_US
dc.subjectresidenten_US
dc.titleMezinárodní a vnitrostátní aspekty dvojího zdaněnícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-31
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170401
dc.title.translatedInternational and national aspects of double taxationen_US
dc.contributor.refereeVondráčková, Pavlína
dc.identifier.aleph002124968
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Financial Law and Financesen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csShrnutí Cílem této diplomové práce je přiblížit pojetí právní úpravy mezinárodního a vnitrostátního dvojího zdanění. Dále se diplomová práce zabývá pojmem daň a pokládá otázku, co daň představuje, co je předmětem daně, kdo je rezident a kdo nerezident. Zároveň se diplomová práce zaměřuje na historii mezinárodního dvojího zdanění, důsledky dvojího zdanění a v neposlední řadě i na vyhýbání se daňové povinnosti. Diplomová práce se skládá celkem ze tří kapitol rozdělených do podrobněji rozepsaných podkapitol. První kapitola pojednává o dani jako takové v českém právním řádu a především jako o nejdůležitějším zdroji financování státních rozpočtů, díky nimž je financovám celý veřejný sektor. Především však uvádí do problematiky dvojího zdanění jako negativního ekonomického jevu pro daňové poplatníky a do metod ingerence státu do jeho odstraňování ať už na poli vnitrostátním či mezinárodním. Obecně jsou rozebírány metody zamezení dvojího zdanění. Druhá kapitola je věnována mezinárodním smlouvám o zamezení dvojího zdanění. V současné době mají díky těmto smlouvám daňový poplatníci právní jistotu při svých mezinárodních transakcích, protože se mohou obeznámit s právním režimem, ve kterém bude transakce probíhat, a to ještě před jejím uskutečněním, což poskytuje poplatníkům ochranu před nesprávným postupem, který by...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis aims to describe legislation of international and national double taxation. Furthermore, this paper deals with the term tax and puts down following questions: what does a tax represent; what is the subject of a tax; who is a resident and who is a non-resident. At the same time the master's thesis focuses on the history of international double taxation, consequences of double taxation and last but not least on the tax avoidance. The master's thesis is comprised of three chapters that are divided into more detailed subchapters. The first chapter deals with a tax as such in the Czech legal system and primarily deals with a tax as the most important source of financing of state budgets because the whole public sector is funded by taxes. Furthermore, it introduces to the issue of double taxation as a negative economic phenomenon for taxpayers and to the methods of the state intervention into a removal of double taxation whether national or international. In general the methods of prevention of double taxation are analyzed. The second chapter describes international treaties about prevention of double taxation. Nowadays taxpayers have a certainty due the international treaties about prevention of double taxation because they have a possibility to get to know the legal regime that will...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV