Show simple item record

Regulace úvěrových institucí v EU
dc.contributor.advisorTomášek, Michal
dc.creatorKottasová, Anna
dc.date.accessioned2017-06-02T03:33:18Z
dc.date.available2017-06-02T03:33:18Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1975
dc.description.abstractTato diplomová práce hodnotí regulaci úvěrových institucí. Jejím cílem je zodpovědět na otázku, jak se regulace úvěrových institucí vyvíjela a jak její vývoj ovlivnil současnou úpravu. Práce posuzuje potenciál regulace úvěrových institucí zabránit dalším finančním krizím. Nejprve se autorka zabývá vývojem trhu finančních služeb a následně vývojem regulace úvěrových institucí. V úvodní částí tedy autorka analyzuje pozitivní a negativní aspekty jednotlivých úprav, důvody pro jejich přijetí, změnu či naopak dalšímu použití. Zejména se práce zabývá požadavky kapitálové přiměřenosti. Rozebírá postupně jejich vývoj a důvody pro jejich změny, především v souvislosti s finanční krizí. Autorka dochází k závěru, že současné nastavení regulace úvěrových institucí a zejména její očekávaný vývoj klade příliš velký důraz na zvyšování kapitálové přiměřenosti. Tento aspekt spatřuje autorka zvláště ve směrnici o kapitálových požadavcích z roku 2013, která představuje nové rezervy, které jsou úvěrové instituce povinny držet a ve směrnici o ozdravných procesech z roku 2014, která přidává další nové, přesto obdobné požadavky. Autorka zejména nesouhlasí s posouzením kapitálových požadavků jako všemocného řešení problémů, které se na trhu vyskytují. Autorka sdílí názor, že neexistuje žádný důkaz, ani shoda mezi vědci a...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis evaluates the regulation of credit institutions. Its aim is to answer the question of how the regulation of credit institutions evolved and how this development influenced current regulation. This thesis examines the potential of credit institution regulation to prevent further financial crises. At first the author deals with the development of the market of financial services and subsequently with the development of regulation of credit institutions. In the first part the author analyses the positive and negative aspects of each piece of legislation, reasons for their adoption, changes or their further use. This thesis deals particularly with capital adequacy requirements. It analyses their gradual development and reason for their amendments, especially in the context of the recent financial crisis. The author concludes that that current se-up of the credit institution regulation and its expected development puts too much emphasis in increasing of the capital adequacy requirements. The author sees this aspect especially in the directive on capital requirements from 2013 which presents new buffers that the credit institutions are required to hold and in the resolution directive from 2014 which adds new, yet similar requirements. The author particularly disagrees with the assessment of...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPrávo Evropské uniecs_CZ
dc.subjectRegulace úvěrových institucícs_CZ
dc.subjectBasilejské dohodycs_CZ
dc.subjectKapitálová přiměřenost
cs_CZ
dc.subjectEuropean Union lawen_US
dc.subjectRegulation of credit institutionsen_US
dc.subjectBasel Accordsen_US
dc.subjectCapital requirementsen_US
dc.titleRegulation of credit institutions in the EUen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-31
dc.description.departmentDepartment of European Lawen_US
dc.description.departmentKatedra evropského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId173414
dc.title.translatedRegulace úvěrových institucí v EUcs_CZ
dc.contributor.refereeVondráčková, Aneta
dc.identifier.aleph002124937
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra evropského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of European Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce hodnotí regulaci úvěrových institucí. Jejím cílem je zodpovědět na otázku, jak se regulace úvěrových institucí vyvíjela a jak její vývoj ovlivnil současnou úpravu. Práce posuzuje potenciál regulace úvěrových institucí zabránit dalším finančním krizím. Nejprve se autorka zabývá vývojem trhu finančních služeb a následně vývojem regulace úvěrových institucí. V úvodní částí tedy autorka analyzuje pozitivní a negativní aspekty jednotlivých úprav, důvody pro jejich přijetí, změnu či naopak dalšímu použití. Zejména se práce zabývá požadavky kapitálové přiměřenosti. Rozebírá postupně jejich vývoj a důvody pro jejich změny, především v souvislosti s finanční krizí. Autorka dochází k závěru, že současné nastavení regulace úvěrových institucí a zejména její očekávaný vývoj klade příliš velký důraz na zvyšování kapitálové přiměřenosti. Tento aspekt spatřuje autorka zvláště ve směrnici o kapitálových požadavcích z roku 2013, která představuje nové rezervy, které jsou úvěrové instituce povinny držet a ve směrnici o ozdravných procesech z roku 2014, která přidává další nové, přesto obdobné požadavky. Autorka zejména nesouhlasí s posouzením kapitálových požadavků jako všemocného řešení problémů, které se na trhu vyskytují. Autorka sdílí názor, že neexistuje žádný důkaz, ani shoda mezi vědci a...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis evaluates the regulation of credit institutions. Its aim is to answer the question of how the regulation of credit institutions evolved and how this development influenced current regulation. This thesis examines the potential of credit institution regulation to prevent further financial crises. At first the author deals with the development of the market of financial services and subsequently with the development of regulation of credit institutions. In the first part the author analyses the positive and negative aspects of each piece of legislation, reasons for their adoption, changes or their further use. This thesis deals particularly with capital adequacy requirements. It analyses their gradual development and reason for their amendments, especially in the context of the recent financial crisis. The author concludes that that current se-up of the credit institution regulation and its expected development puts too much emphasis in increasing of the capital adequacy requirements. The author sees this aspect especially in the directive on capital requirements from 2013 which presents new buffers that the credit institutions are required to hold and in the resolution directive from 2014 which adds new, yet similar requirements. The author particularly disagrees with the assessment of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra evropského právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021249370106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV