Show simple item record

Settlement in criminal proceedings
dc.contributor.advisorBohuslav, Lukáš
dc.creatorHegerová, Klára
dc.date.accessioned2017-06-02T03:26:37Z
dc.date.available2017-06-02T03:26:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1974
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je narovnání v trestním řízení, jedna z forem odklonů, resp. alternativ ke klasickému průběhu a výsledku trestního řízení zavedené do českého právního řádu novelou č. 152/1995 Sb. účinnou od 1. 9. 1995. Narovnání je institut trestního práva procesního vycházející z principů restorativní justice, jehož primárním cílem je urovnání narušených vztahů obviněného a poškozeného. Řízení o narovnání tak neslouží pouze k náhradě škody nebo odčinění jiné újmy, jak je někdy nesprávně vnímáno veřejností, ale i k objasnění příčin konfliktu za současné aktivní účasti obou stran a převzetí osobní odpovědnosti pachatele trestného činu, což může mít významné účinky i z hlediska trestní prevence. Navzdory tomu, že je narovnání forma odklonu, která je přínosná pro obviněného (dochází k zastavení trestního stíhání), poškozeného (rychlejší získání náhrady škody) i společnost (předcházení páchání dalších trestných činů, odlehčení soudům ve prospěch skutkově složitějších a závažnějších trestných činů), je v praxi využíváno minimálně. V první kapitole této práce se zabývám obecně pojmem odklonů v trestním řízení, jejich základní charakteristice a společným znakům, jakož i jednotlivými druhy, které jsou součástí českého právního řádu. Jádrem práce je druhá kapitola, která se podrobně věnuje...cs_CZ
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is the settlement in criminal proceedings, one of diversions, or also alternatives to typical course and outcome of criminal proceedings. The settlement was incorporated into the Czech Criminal Procedure Code by the amendment n. 152/1995 Sb. with the effect on 1st September 1995. The settlement is an institute of criminal procedure law originating in restorative justice principles and its goal is to restore affected relationship between the defendant and the victim. Then proceedings of the settlement should not serve only to compensate the victim, as is sometimes perceived by the public, but also to clarify causes of the conflict during the active participation of both parties and to assume personal responsibility for the crime committed which may have significant effects in terms of criminal prevention. Despite the fact that the settlement is a form of diversion beneficial to the defendant (it leads to cessation of prosecution), victim (it is faster to obtain the compensation) and society (prevention from committing other crimes, relieving courts in favour of complex and serious crimes), it is rarely used in practice. In the first chapter I generally deal with the concept of diversions in criminal proceedings, their fundamental characteristics and common features...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectnarovnánícs_CZ
dc.subjectodklon v trestním řízenícs_CZ
dc.subjecttrestní řádcs_CZ
dc.subjectrestorativní justicecs_CZ
dc.subjectsettlementen_US
dc.subjectdiversion in criminal proceedingsen_US
dc.subjectCriminal Procedure Codeen_US
dc.subjectrestorative justiceen_US
dc.titleNarovnání v trestním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-31
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId171157
dc.title.translatedSettlement in criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereeVokoun, Rudolf
dc.identifier.aleph002124936
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem této diplomové práce je narovnání v trestním řízení, jedna z forem odklonů, resp. alternativ ke klasickému průběhu a výsledku trestního řízení zavedené do českého právního řádu novelou č. 152/1995 Sb. účinnou od 1. 9. 1995. Narovnání je institut trestního práva procesního vycházející z principů restorativní justice, jehož primárním cílem je urovnání narušených vztahů obviněného a poškozeného. Řízení o narovnání tak neslouží pouze k náhradě škody nebo odčinění jiné újmy, jak je někdy nesprávně vnímáno veřejností, ale i k objasnění příčin konfliktu za současné aktivní účasti obou stran a převzetí osobní odpovědnosti pachatele trestného činu, což může mít významné účinky i z hlediska trestní prevence. Navzdory tomu, že je narovnání forma odklonu, která je přínosná pro obviněného (dochází k zastavení trestního stíhání), poškozeného (rychlejší získání náhrady škody) i společnost (předcházení páchání dalších trestných činů, odlehčení soudům ve prospěch skutkově složitějších a závažnějších trestných činů), je v praxi využíváno minimálně. V první kapitole této práce se zabývám obecně pojmem odklonů v trestním řízení, jejich základní charakteristice a společným znakům, jakož i jednotlivými druhy, které jsou součástí českého právního řádu. Jádrem práce je druhá kapitola, která se podrobně věnuje...cs_CZ
uk.abstract.enThe topic of this diploma thesis is the settlement in criminal proceedings, one of diversions, or also alternatives to typical course and outcome of criminal proceedings. The settlement was incorporated into the Czech Criminal Procedure Code by the amendment n. 152/1995 Sb. with the effect on 1st September 1995. The settlement is an institute of criminal procedure law originating in restorative justice principles and its goal is to restore affected relationship between the defendant and the victim. Then proceedings of the settlement should not serve only to compensate the victim, as is sometimes perceived by the public, but also to clarify causes of the conflict during the active participation of both parties and to assume personal responsibility for the crime committed which may have significant effects in terms of criminal prevention. Despite the fact that the settlement is a form of diversion beneficial to the defendant (it leads to cessation of prosecution), victim (it is faster to obtain the compensation) and society (prevention from committing other crimes, relieving courts in favour of complex and serious crimes), it is rarely used in practice. In the first chapter I generally deal with the concept of diversions in criminal proceedings, their fundamental characteristics and common features...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV