• The role of plant functional traits in organising plant-pollinator interactions. 

   Defence status: DEFENDED
   Klomberg, Yannick Geert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 4. 2021
   Floral traits have been a key field of research in pollination ecology. The vast extent of traits studied have shown to be of influence in attracting (or deterring) visitors. Because flowers are complex organs with complicated ...
  • Molekulárně biologická analýza feochromocytomu a paragangliomu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Musil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 4. 2021
   Předkládaná práce shrnuje výsledky výzkumu, který se zabývá relativně vzácnými neuroendokrinními nádory - feochromocytomem a paragangliomem (PHEO/PGL). Tyto nádory mohou vznikat díky dědičné genetické predispozici. Zpočátku ...
  • Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcinomu ovaria 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lhotová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 4. 2021
   Karcinom ovaria (OC) je závažné nádorové onemocnění s velkým podílem hereditárních forem a častou asociací s karcinomem prsu. Genetické testování umožňuje vytvoření preventivních programů pro nosičky mutací v genech ...
  • Role paměťových T lymfocytů v transplantační imutě 

   Defence status: DEFENDED
   Straňavová, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Paměťové T lymfocyty představují specifickou subpopulaci buněk, které vznikají během prvního setkání s antigenem, aby u reinfekcí byla sekundární reakce imunitního systému rychlejší a efektivnější. V transplantační imunitě ...
  • Mechanismy rezistence k inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Václava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Mechanismy rezistence k inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií Zavedení léčby inhibitory tyrozin kináz (TKI) znamenalo průlom v léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML). I ...
  • The synthesis of π-electron systems suitable for transfer and retention of charges 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nejedlý, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 4. 2021
   The aim of my Thesis was to develop a general synthetic methodology for the preparation of long helicenes equipped with suitable functional groups that control their solubility or serve as anchoring groups for attachment ...
  • Význam složení a funkčních vlastností imunitního infiltrátu nádorového mikroprostředí pro klinický průběh nádorů hlavy a krku 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hladíková, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 4. 2021
   Nádory hlavy a krku představují z imunologického hlediska velmi komplexní a heterogenní skupinu onemocnění. Původně byly tyto nádory spojovány především s kouřením a alkoholem. V posledních desetiletích ale výrazně narůstá ...
  • Nové inhibiční mechanismy regulace aktivity katepsinu D 

   Defence status: DEFENDED
   Hánová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 4. 2021
   Aspartátová proteasa katepsin D (KatD) je spojená s řadou patologií, a proto jsou zkoumány molekulární mechanismy regulace její aktivity, které mají potenciální využití v biomedicíně. Tato disertační práce je zaměřena na ...
  • Nekanonické funkce IL-1α 

   Defence status: RECOGNIZED
   Whole item or its parts have restricted access until 07. 04. 2024
   Novák, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 4. 2021
   1α (IL 1α) is a multifunctional cytokine 1α is 1α independent on the receptor sig 1α is responsible for 1α to the plasma membrane. 1α activates express κB, binds to 1α 1α 1α to the plasma membrane 1α to signal 1α is required ...
  • Lower Cretaceous belemnites (including J/K boundary interval) in the NW Tethys, biostratigraphy, palaeobiogeography and palaeoecology 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The palaeontological/palaeobiological approach, ...
  • Foraminifery a ostrakodi jako paleoenvironmentální a biostratigrafické indikátory ve svrchní křídě České křídové pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Chroustová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 3. 2021
   This PhD thesis is a commentary to the attached publications. The thesis deals with two microfossil groups Ostracoda and Foraminifera in the Upper Cretaceous of the Bohemian Cretaceous Basin. Contribution of these microfossils ...
  • Effects of soil alteration on nitrogen and carbon cycling 

   Defence status: DEFENDED
   Růžek, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 3. 2021
   Forest ecosystems are facing changing environmental conditions induced by anthropogenic pressures, including atmospheric deposition. Elevated sulfur (S) and nitrogen (N) depositions have led to changes in forest soil ...
  • Vzdělávací aspekty percepce prostoru 

   Defence status: RECOGNIZED
   Whole item or its parts have restricted access until 25. 03. 2024
   Hátlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   The purpose of this thesis is to focus on the research of space perception. Under the term space perception is understood the widest possible meaning as a process wherein an individual creates ideas about the outside world ...
  • Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Gvoždíková, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   Floods associated with extreme precipitation are one of the most serious natural hazards, which produce substantial human and socio-economic losses in central Europe. One way to reduce the impact of flooding is by increasing ...
  • Adaptive population shifts in response to climate change 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 24. 03. 2024
   Horníková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Adaptive population shifts in response to climate change Ing. Michaela Horníková, Doctoral thesis Abstract Understanding of species' reactions to past climate and environmental changes is a hot topic in many fields of ...
  • Vliv badatelsky orientované výuky na žáky v předmětech chemie a přírodopis 

   Defence status: DEFENDED
   Sloupová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 3. 2021
   The main target of the thesis is to find the impact of using inquiry-based science education (IBSE) on pupils' inner motivation and the level of knowledge gained for ISCED 2. To reach that, two consecutive research surveys ...
  • Induction of lipid catabolism and mitochondrial biogenesis in white adipose tissue as therapeutic target for obesity and associated metabolic disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 3. 2021
   Adipose tissue is not only crucial in the storage of excessive fat and its release but also plays important role in the secretion of endo/para- and autocrine factors, thus influencing energy metabolism on the whole body ...
  • BIOPHYSICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF DDI1-LIKE ASPARTIC PROTEASES INVOLVED IN REPLICATION STRESS RESPONSE 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Bezchybná a včasná replikace molekul DNA je jedním z rozhodujících momentů životního cyklu každého organismu. Jakýkoliv defekt, ať už v časování či lokalizaci, může tento delikátní, na přesnosti závislý mechanismus uvrhnout ...
  • Multidimensional characterization of polyelectrolytes and interpolyelectrolyte complexes in aqueous solutions 

   Defence status: DEFENDED
   Murmiliuk, Anastasiia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Multidimenzionální charakterizace polyelektrolytů a interpolyelektrolytových komplexů ve vodných roztocích Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá studiem polyelektrolytů a jejich samoskladby ve vodných roztocích. Byly ...
  • Use of residue-level annotations for structural prediction of protein-ligand binding sites 

   Defence status: DEFENDED
   Břicháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   V posledních 20 letech se počet experimentálních proteinových struktur v databá- zi Protein Data Bank rychle zvyšuje, což motivuje vývoj nástrojů pro predikci protein-ligand vazebných míst. Strukturní predikce vazebných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV