• Automatické zpracování mikroseismických dat a jejich vztah k hydraulické injektáži 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Mikroseismické monitorování je nedílnou součástí vědeckých experimentů nebo průmyslových operací spojených s hydraulickým štěpením hornin pod zemským povrchem, za kterým stojí snaha dosáhnout zvýšení permeability hornin v ...
  • Od adenómu ku kolorektálnému karcinómu: Zmena v DNA metyláciach 

   Defence status: DEFENDED
   Fabianová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Rakovina hrubého čreva (KRK) je hlavným problémom verejného zdravia na celom svete a je jedným z najčastejších typov rakoviny v rozvinutých krajinách. Najnovšie štatistiky stále naznačujú, že Česká republika má na celom ...
  • Mechanismy potenciálního toxického působení bisfenolu A na endokrinní systém 

   Defence status: DEFENDED
   Zachardová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Bisfenol A (BPA) je používán v chemickém průmyslu už několik desítek let. Za tu dobu se nastřádalo množství in vitro a in vivo výzkumů shrnující molekulární mechanismy BPA narušující endokrinní rovnováhu v nejrůznějších ...
  • Genotoxic stress and senescence in tumour cells: impact on the tumour growth and anti-tumour immunity. 

   Defence status: DEFENDED
   Sapega, Olena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Předčasná buněčná senescence je proces trvalého zastavení buněčného cyklu v reakci na různé induktory, například na poškození DNA, oxidační stres, chemoterapeutická činidla nebo ozáření. Senescentní buňky produkují a ...
  • Primární a sekundární magnetická stavba spraší jako nástroj pro rekonstrukci paleoprostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Žatecká, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Diplomová práce se věnuje výzkumu primární a sekundární magnetické stavby eolických sedimentů spraší a fosilních půd na profilu na Praze 6. K magnetickému nabohacení, a vzniku magnetických nanočástic v půdních horizontech, ...
  • Studium interakce dihydromyricetinu a alkoholu in vivo 

   Defence status: DEFENDED
   Vargová, Silvia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Dihydromyricetin (DHM), také znám jako ampelopsin, je přírodní antioxidant nacházející se v rostlině Ampelopsis grossedentata, používaní v tradiční čínské medicíně. Dihydromyricetin vykazuje zdraví prospěšné účinky, působí ...
  • Hemové senzorové proteiny detekující hem a zároveň CO 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Hem, komplex protoporfyrinu IX s iontem železa, je důležitou součástí mnoha proteinů, které jej využívají pro přenos, uskladnění a aktivaci kyslíku nebo pro přenos elektronů. Jinou skupinu hemových proteinů tvoří hemové ...
  • Fyziologie hematoencefalické bariéry 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kellner, Patrik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Práce se zaobírá tématem hematoencefalické bariéry. Hematoencefalická bariéra je fyziologická bariéra oddělující oběhový systém od mozku, v místě jejich vzájemné konfrontace. Podstatou bariéry je udržování hoemostázy a ...
  • Effect of amino acid alphabet reduction on structure and function of dephosphocoenzyme A kinase 

   Defence status: DEFENDED
   Makarov, Mikhail (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Je dobře známo, že velká rozmanitost proteinových funkcí a struktur je umožněna širokým spektrem fyzikálně-chemických vlastností 20 standardních aminokyselin, které tvoří moderní proteiny. Podle obecně přijímané koevoluční ...
  • Regulation of transcription in Gram-positive bacteria 

   Defence status: DEFENDED
   Rabatinová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakterie patří mezi nejrozšířenější organizmy na světě. Žijí ve všech prostředích, včetně těch nejextrémnějších. Všechny suchozemské a vodní ekosystémy jsou závislé na jejich aktivitě. Bakterie plní nezbytnou úlohu při ...
  • Multidimensional characterization of polyelectrolytes and interpolyelectrolyte complexes in aqueous solutions 

   Defence status: DEFENDED
   Murmiliuk, Anastasiia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Multidimenzionální charakterizace polyelektrolytů a interpolyelektrolytových komplexů ve vodných roztocích Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá studiem polyelektrolytů a jejich samoskladby ve vodných roztocích. Byly ...
  • Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané ...
  • Analýza složení a degradace léčivých látek a léčivých přípravků z 18. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláček, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   Dizertační práce se zaměřila na analýzu dvaceti historických pozůstatků léčivých látek a léčivých přípravků datovaných do 18. a 20. století metodami kapalinové a plynové chromatografie s UV spektrometrickou a hmotnostní ...
  • Genomická architektura a molekulární mechanismy hybridní sterility myši. 

   Defence status: DEFENDED
   Vališková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Hybridní sterilita je jedním z reprodukčně izolačních mechanismů, který zabraňuje genovému toku mezi příbuznými druhy a tím vede ke speciaci. Prdm9 je zatím jediný známý gen hybridní sterility u obratlovců, jenž určuje ...
  • Retroviral variants and their relationship to nonpermisive cells 

   Defence status: DEFENDED
   Přikryl, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Ve své doktorské práci jsem se zaměřil na studium obalových glykoproteinů ALV (ptačích leukósových virů), skupiny retrovirů infikující hrabavé ptáky a vyvolávající řadu onemocnění. Informace o způsobech šíření viru, především ...
  • Meiotický efekt mutace genu MutS homolog 6 (Msh6) u dvou myších poddruhů 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 04. 02. 2024
   Fusek, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Pro účely studia hybridní sterility byl v naší laboratoři vytvořen model založený na kmeni PWD/Ph (PWD) pocházejícího z divokých myší poddruhu M. m. musculus a běžně využívaném laboratorním kmeni C57BL/6J (B6) odvozených ...
  • Conservation genetics of the grey wolf in Central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 18. 01. 2024
   Valentová, Kamila Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Tato práce se věnuje ochranářské genetice vlka obecného v České republice a okolních regionech. Dvacet jedna mikrosatelitů, gen pro amelogenin určující pohlaví a kontrolní oblast mitochondriální DNA byly použity k určení ...
  • Regulace mTOR dráhy v meióze oocytu 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidtová, Barbara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Savčí cíl rapamycinu (mTOR) je serin-threoninová kináza, která se v posledním desetiletí stala významným tématem mnohých studií, které vedou k novým poznatkům o tom, jak buňka funguje. Podílí se na proteosyntéze, metabolismu, ...
  • Lidský růst v kontextu nadměrné fyzické aktvity 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šroubová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
  • Překryvy regulonů faktorů sigma RNA polymerázy u Corynebacterium glutamicum 

   Defence status: DEFENDED
   Zíková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Faktor sigma (σ) je součástí enzymového komplexu RNA polymerázy. Tento komplex (označovaný jako holoenzym) zajišťuje rozeznání konvenční (consensus) sekvence promotorů jednotlivých genů a iniciaci transkripce. U bakterie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV