• Molekulárně-biologická podstata hypodoncií 

   Bonczek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Vývoj zubů (odontogeneze) je komplikovaný a dynamický proces, kterého se zúčastňuje celá řada proteinů. Vzájemnými interakcemi mezi sebou vytváří spletitou signální síť. Narušením potřebné rovnováhy může vzniknout nevratná ...
  • Antioxidační a protizánětlivé účinky bilirubinu 

   Valášková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 6. 1. 2020
   Bilirubin (BR) byl dlouho považován pouze za odpadní molekulu s potenciálně toxickými účinky zejména na centrální nervový systém. Později bylo zjištěno, že BR působí i cytoprotektivně a mírně zvýšené koncentrace BR vykazují ...
  • Bacterial proteins in the biogenesis of mitochondria of unicellular eukaryotes. 

   Petrů, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2020
   v češtině Vznik mitochondrie z bakteriálního endosymbionta se řadí mezi zásadní momenty v evoluci eukaryot. Nedílnou součástí organelogeneze byl přesun genů endosymbionta do jádra hostitele a zároveň probíhající tvorba ...
  • Characterization and antigenic properties of salivary yellow-related proteins in phlebotomine sand flies 

   Cikrtová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2020
   3 ABSTRAKT Yellow-related proteiny (YRP) tvoří početnou rodinu proteinů, jejíž členové byli identifikováni v transkriptomech slinných žláz všech dosud studovaných druhů flebotomů. Tato rodina je zařazena do skupiny tzv. ...
  • Structural and functional study of viral RNA polymerases 

   Dubánková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 9. 1. 2020
   Virové RNA dependentní RNA polymerázy (RdRp) jsou enzymy nezbytné pro množení RNA virů. Obecná funkce RdRp je pro všechny RNA viry stejná: RdRp rozpozná virovou RNA, nasedne na ni a syntetizuje komplementární řetězec RNA. ...
  • Microevolutionary processes in mixed-ploidy populations of plants 

   Čertner, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 8. 1. 2020
   Polyploidizace (duplikace genomu) je obecně přijímána jako jeden z nejvýznamnějších procesů zodpovědných za evoluční diverzifikaci krytosemenných rostlin. Ke vzniku polyploidů dochází opakovaně a řada rostlinných druhů si ...
  • Indikátory výsledků chemického vzdělávání v České republice 

   Tříska, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2020
   Disertační práce se zabývá indikátory kvality vzdělávání. Indikátory jsou učební úlohy, které ověřují, zda žáci dosáhli zamýšlených cílů vzdělávání. Cíle vzdělávání vymezuje národní kurikulum a jsou vypsány v RVP. Ve výuce ...
  • Regionální diferenciace Japonska 

   Kadeřábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
   Tato práce se zabývá regionální diferenciací Japonska, a jejím cílem je identifikovat do jisté míry vyspělejší a zaostávající regiony řádovostní úrovni prefektur. Tato práce vychází z určitého shrnutí historickogeografického ...
  • Charakteristika epidemie HIV v Rusku 

   Šusta, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2020
  • Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady 

   Pinc, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp, jejich příčiny a dopady Abstrakt V práci je uvedeno shrnutí poznatků z odborných prací zabývajících se výzkumem a vývojem klimatu v Alpách. V textu je uvedeno ...
  • Stanovení intrabuněčné koncentrace sukcinátu pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí 

   Zahradníková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
  • Stanovení olova a zinku v krvi sýkor koňader 

   Greguš, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   CZ Monitorování koncentrace těžkých prvků v organismech ptáků, žijících v blízkosti člověkem osídlených oblastí, se již prokázalo jako vhodná metoda pro sledování kontaminace životního prostředí člověka, jehož zdraví může ...
  • Studium nových příčinných genů ve vývoji karcinomů štítné žlázy 

   Snížková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
  • Chemické generování těkavých specií rtuti pro speciační analýzu - optimalizace podmínek a analytické aplikace 

   Migašová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 23. 1. 2020
   Byly optimalizovány podmínky chemického generování čtyř těkavých specií rtuti a jejich následné atomizace za účelem speciační analýzy rtuťnatých iontů a iontů methylrtuti, ethylrtuti a fenylrtuti s detekcí atomovou absorpční ...
  • The role of microtubule dynamics in cancer metastasis 

   Klubíčková, Natálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2020
   Cancer is one of the main mortality causes worldwide, and the majority of cancer-related deaths occur due to metastasis. During the metastatic cascade, cancer cells acquire a specific and highly plastic phenotype that ...
  • Užitečnost modelů vhodnosti stanovišť při výzkumu prostorové distribuce stanovišť orchidejí 

   Linyucheva, Anastasia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2020
   The subject of this thesis is to summarise information about use of the habitat suitability models with a focus on orchids modelling. Habitat suitability modelling is used to study the relationship between the occurrence ...
  • Aphidofágie u polyfágních predátorů 

   Valdecká, Miriam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2020
   Aphids are among the most widespread insect pests in agroecosystems. So far, significant attention has been paid to their natural enemies, especially to specialized predators and parasitoids. There is less information about ...
  • Inženýrskogeologické zhodnocení realizace liniových stavby pod dnem Vltavy v Praze 

   Grosman, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 28. 1. 2020
  • Senescentní buňky a jejich eliminace imunitním systémem 

   Novotný, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2020
   Cell senescence is a type of cell cycle arrest in which the spectrum of the expressed genes changes specifically, also a change in the shape, size and other properties of a cell occurs. Senescent cells secrete a specific ...
  • Evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a poraněním 

   Karban, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 29. 1. 2020
   5 Abstract Knee joint (articulatio genus) is the most complicated joint in human body from the anatomical view. Knee joint is compound, hinge joint, gynglimus, which has a major role in movement of the lower limb. Knee ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV