• Pravicový extremismus a jeho důsledky v rovině právní za nacismu a dnes. 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonek, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá vlivem pravicového extremismu na právní řád a komparací důsledků, které měly a mají aktivity pravicových extremistů na právo. V práci jsou popsány základní principy pravicového extremismu, jakož ...
  • Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   1 Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a tři klíčová slova v českém jazyce Právní aspekty nových náboženských hnutí v České republice Abstrakt Cílem diplomové práce je kritická analýza právní ...
  • Výjimky z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Wellartová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   v českém jazyce Tato rigorózní práce se věnuje v odborné literatuře opomíjenému tématu zákonné úpravy a praktické aplikace výjimek z povinnosti zadávání veřejných zakázek dle práva veřejných zakázek, resp. ZZVZ. Cílem práce ...
  • Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna 

   Defence status: DEFENDED
   Řehák, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Vybrané problémy současného vykonávacího řízení a jejich řešení do budoucna Abstrakt v českém jazyce Tématem diplomové práce jsou vybrané problémy současného vykonávacího řízení v České republice a jejich potenciální řešení ...
  • Okamžité zrušení pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Název práce v českém jazyce: Okamžité zrušení pracovního poměru Tato práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Téma zpracovává převážně s ohledem na bohatou ...
  • Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Úpadek dlužníka lze řešit v rámci insolvenčního řízení několika způsoby - konkursem, reorganizací a oddlužením, přičemž tato práce se zaměřuje právě na poslední ze zmíněných, tedy oddlužení. Jedná se o institut relativně ...
  • Information Technology as a Challenge for EU Law Google - Abuse of Dominant Position within the EU 

   Defence status: DEFENDED
   Kruľová, Katarína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Informační technologie jako výzva pro soutěžní právo EU Google - zneužití dominantního postavení v EU Abstrakt Google je primárně platformový ekosystém zaměřený na reklamu, jehož služby jsou denně využívané miliony uživateli, ...
  • Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Pastorková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty Abstrakt Agentury práce jsou významným subjektem v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tématem této rigorózní práce jsou vybrané veřejnoprávní aspekty právní úpravy agentur ...
  • Spotřebitelský úvěr 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Spotřebitelský úvěr Abstrakt Tato diplomová práce se se věnuje tématu spotřebitelského úvěru, přičemž se v rámci tohoto tématu zaměřuje na systematický a komplexní rozbor vývoje právní úpravy spotřebitelského úvěru nejen ...
  • Postavení insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Postavení insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení Abstrakt Tato diplomová práce poskytuje komplexní právní analýzu postavení insolvenčního správce nejen samého počátku insolvenčního řízení až po podání konečné ...
  • Povinné zastoupení advokátem v komparativním pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Fořt, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá institutem povinného zastoupení v civilním procesu sporném. Tedy situací, kdy musí být strany takového sporu povinně zastoupeny advokátem. Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na tento institut ...
  • Výkon závislé práce prostřednictvím digitálních platforem 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzal, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   VÝKON ZÁVISLÉ PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM DIGITÁLNÍCH PLATFOREM ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou výkonu práce prostřednictvím digitálních platforem, a to zejména s ohledem na to, je-li možné klasifikovat ...
  • Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vácha, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Mezinárodní a evropské aspekty úpravy pracovní doby Abstrakt Cílem této práce je komplexně a do detailu popsat a kriticky zhodnotit evropskou a mezinárodní právní úpravu problematiky pracovní doby a doby odpočinku. Práce ...
  • Občanskoprávní odpovědnost za zákroky související s lidskou reprodukcí - koncepty wrongful life a wrongful birth 

   Defence status: DEFENDED
   Hronová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Občanskoprávní odpovědnost za zákroky související s lidskou reprodukcí - koncepty wrongful life a wrongful birth Abstrakt V této práci se autorka snaží podat ucelený pohled na problematiku občanskoprávní odpovědnosti ...
  • Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Odpovědnost státu za protiprávní jednání v kyberprostoru Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem odpovědnosti státu za protiprávní jednání v kyberprostoru. Předmětem výzkumu je aplikace norem a možnosti odpovědnosti ...
  • Kriminologické aspekty drogové kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Svojtka, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Diplomová práce se věnuje tématu kriminologických aspektů drogové kriminality. Vzhledem k šíři dané problematiky je práce zaměřena pouze na tzv. primární drogovou kriminalitu, která je chápána jako trestná činnost spočívající ...
  • Euro a Česká republika - výhody a úskalí společné měny 

   Defence status: DEFENDED
   Snopek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Euro a Česká republika - výhody a úskalí společné měny Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá možnými výhodami, riziky a náklady, které může pro Českou republiku představovat vstup do eurozóny a přijetí společné ...
  • Právní a ekonomické aspekty institutu věřitele poslední instance 

   Defence status: DEFENDED
   Vágnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Právní a ekonomické aspekty institutu věřitele poslední instance Abstrakt Diplomová práce se věnuje právním a ekonomickým aspektům institutu věřitele poslední instance, jakožto klíčovému institutu, který napomáhá zajišťovat ...
  • Centrální depozitář cenných papírů 

   Defence status: DEFENDED
   Skalný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Centrální depozitář cenných papírů Abstrakt Tématem této diplomové práce je osoba centrálního depozitáře cenných papírů, a to konkrétně se zaměřením na její právní regulaci. Ve vztahu k tomuto tématu jsou akcentovány dvě ...
  • Ekonomické a právní aspekty přímých zahraničních investic do České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hrazdíra, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Ekonomické a právní aspekty přímých zahraničních investic do České republiky Abstrakt Diplomová práce se zabývá z ekonomického a právního pohledu problematikou přímých zahraničních investic a investičních pobídek v ČR. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV