• Posílená spolupráce v EU 

   Defence status: RECOGNIZED
   Černý, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 4. 2021
   Enhanced Cooperation in the EU Abstract Enhanced cooperation has been a widely discussed in the context of the further possible development of the European integration and its direction. It represents a mechanism which ...
  • Problematika tzv. hate speech v kontextu svobody projevu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Chvátalová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 4. 2021
   The issue of so called hate speech in the context of freedom of speech Abstract This thesis titled The issue of so-called hate speech in the context of freedom of speech deals with the legal regulation of hate speech at ...
  • Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů 

   Defence status: DEFENDED
   Pečený, Přemysl (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 4. 2021
   právní úpravy geneticky modifikovaných organismů nejaktuálnějších výzev moderního zemědělství a hospodářských odvětví. Je tomu tak na základě velkého množství potenciálních přínosů i rizik, které jsou v některých případech ...
  • Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 4. 2021
   Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků Diplomová práce se zabývá právní úpravou pozemkových spolků. Tento pojem není v českém právním prostředí příliš známý a povědomí o něm není ...
  • Náklady exekučního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kvardová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 4. 2021
   Costs of enforcement proceedings Abstract This rigorous thesis reflects the legal standards of the costs of distrainment proce- edings. Commonly used terms and their functionality are spelled out after the thesis ge- neral ...
  • Rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích v České republice a severských zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Grabcová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Rovnost mužů a žen v pracovněprávních vztazích v České republice a severských zemích Abstrakt Problematika rovnosti mužů a žen v pracovněprávních vztazích je klíčovým tématem této rigorózní práce. Hlavní pozornost je ...
  • Trestné činy z nenávisti 

   Defence status: RECOGNIZED
   Korduliak, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Trestné činy z nenávisti Abstrakt Autor této práce se zabývá problematikou trestných činů z nenávisti a zaměřuje se především na analýzu základních skutkových podstat trestných činů z nenávisti dle zákona č. 40/2009 Sb., ...
  • Softwarové pirátství 

   Defence status: RECOGNIZED
   Boubel, Marian (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Softwarové pirátství Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem "Softwarové pirátství", a to zejména s ohledem na právní úpravu právního řádu České republiky, především zákona č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, ...
  • Komparace právní úpravy autorského díla v České republice a ve Velké Británii 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mik, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Komparace právní úpravy autorského díla v České republice a ve Velké Británii Abstrakt Práce provádí komparaci právní úpravy autorského díla a jeho jednotlivých pojmových znaků v České republice a ve Velké Británii. Komparace ...
  • Terorismus - kriminologické aspekty 

   Defence status: RECOGNIZED
   Müllerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Terorismus - kriminologické aspekty Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem terorismu. Cílem práce je představit čtenáři pojem terorismu a následně ho uvést do jeho rozmanitých kriminologických ...
  • Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí Internetu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kobyljanský, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   a klíčová slova Název práce: Trestněprávní odpovědnost za šíření protiprávního obsahu v prostředí internetu Předkládaná práce zkoumá problematiku trestněprávní odpovědnosti za šíření protiprávního obsahu na internetu. K ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: RECOGNIZED
   Brabec, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou alternativ nepodmíněného trestu odnětí svobody. Cílem práce je zhodnotit výhody a nevýhody alternativ nepodmíněného trestu ...
  • Trestný čin zneužití postavení v obchodním styku (§ 255a trestního zákoníku) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vrábel, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Cílem této práce je poskytnout kompletní rozbor trestného činu zneužití postavení v obchodním styku, upozornit na relevantní judikaturu, poskytnout odpovědi na výkladové a aplikační problémy a uvést zásadní myšlenky de ...
  • Kriminalizace útoků na informační systémy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Eliášová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   130 NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE V ČESKÉM JAZYCE Kriminalizace útoků na informační systémy ABSTRAKT Kyberkriminalita představuje stále větší nebezpečí pro lidskou společnost. Hlavním cílem této práce je zjistit, jaké útoky na ...
  • Autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kempa, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Tématem této diplomové práce jsou autorskoprávní aspekty tvorby webových stránek. Důvodem pro zvolení tohoto tématu je zejména hospodářský význam webových stránek, který však mnohdy ve smluvní praxi jejich tvorby není ...
  • Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pudilová, Anežka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Institut formálního důkazního břemene státního zástupce je předmětem diskuzí nejen v rámci více než 17 let trvajících legislativních prací na novém trestním řádu, ale zvýšená pozornost mu byla právní vědou věnována již ...
  • Úřad evropského veřejného žalobce 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hendrych, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Úřad evropského veřejného žalobce, abstrakt Úřad evropského veřejného žalobce je doposud nejambicióznějším projektem v oblasti europeizace trestního práva. Trestní právo je již tradičně oblastí, ve které si členské státy ...
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zelenka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   1 Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá neúčinností důkazů v trestním řízení v důsledku porušení předpisů o dokazování. Cílem této práce je uceleně předložit ...
  • Řízení v pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Horvát, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Řízení v pracovním právu Abstrakt Cílem této rigorózní práce je popsat a shrnout vývoj rozhodovací praxe ve vybraných oblastech pracovního práva na základě významných soudních rozhodnutí a řízení, které těmto rozhodnutím ...
  • Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu 

   Defence status: DEFENDED
   Fischer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 4. 2021
   Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu Rigorózní práce se zabývá oblastí práva duševního vlastnictví a pojednává o problematice ochrany autorského práva a práv s autorským ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV