• Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské 

   Defence status: DEFENDED
   Razim, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   BORDER LAW AND ITS RITUALS IN THE PŘEMYSLID ERA ABSTRACT: In an attempt to reach a comprehensive understanding of medieval people whose entire lives were anchored in a culture of legal customs, it is only natural that law ...
  • Postavení offshore společností ve finančním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Zaripov, Sergey (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Role of Offshore Companies in Financial Law - Abstract The aim of the thesis is to focus on the issue of the offshore companies which play an important role in international financial law, especially with regard to today's ...
  • Zdanění příjmů fyzických osob (srovnání právní úpravy v ČR a vybraných zemích EU) 

   Defence status: DEFENDED
   Hejduk, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Personal income tax (comparison of the legislation in the Czech Republic and in the selected member states of the European Union) This thesis focuses on the legal regulation of personal income tax in the Czech Republic and ...
  • Princip ne bis in idem v kontextu daňového a trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká Hermannová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE IN THE CONTEXT OF TAX AND CRIMINAL LAW The thesis deals with concurrent imposition of sanctions under tax and criminal law in connection with the violation of the principle of ne bis in idem ...
  • Veřejná podpora podnikání se zaměřením na evropské fondy 

   Defence status: DEFENDED
   Siváková, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   Public support for business focused on european funds Abstract The doctoral thesis is focused on the topic of public business support from the perspective of law enactment. The primary focus of this thesis is to identify ...
  • Problematika převodních cen 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 6. 2022
   ISSUE OF TRANSFER PRICING Transfer pricing has become, as far as the tax environment is concerned, one of the most important topics in tax planning, both internationally and in the Czech Republic. At the current time, when ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Grigarcziková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   The Issue of an Offender's Personality in Criminology The aim of this thesis is to describe the offender's personality, to explain the possible causes of his criminal behaviour and to choose appropriate tools for punishment ...
  • Zastoupení v občanském soudním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   Representation in civil proceedings Abstract The thesis deals with legal regulation of representation in civil proceedings. The text analyses this traditional legal construct, evaluates legal regulation currently in effect ...
  • Povinnost tvrzení a povinnost důkazní v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Krechlerová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 6. 2022
   Duty to assert and duty to prove in civil proceedings Abstract The rigorous thesis deals with the duty to assert and the duty to prove in civil court proceedings with a focus on the burden of proof, its division and transfer ...
  • Psychologické profilování pachatele 

   Defence status: DEFENDED
   Kubálková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce Psychological profiling of an offender Abstract This thesis discusses psychological profiling, which is classified ...
  • Alternativy nepodmíněného trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Skoumalová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   - 105 - THESIS TITLE, ABSTRACT AND KEYWORDS Alternatives to unconditional imprisonment This master thesis focuses on alternatives to unconditional imprisonment. The main objective of this thesis is to provide a comprehensive ...
  • Mediace jako alternativní způsob řešení sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Lokajíčková, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   1 Mediation as an alternative way of resolving disputes Abstract This work deals with the increasingly frequent type of dispute resolution, to be concrete it focuses on mediation. In the introduction, the author deals with ...
  • Poučovací povinnost civilního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Tříska, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   The obligation to instruct of the civil court Abstract This thesis deals with the topic of court's obligation to instruct from both theoretical and practical points of view. The theoretical part examines constitutional ...
  • Výkon rozhodnutí ( exekuce) na nepeněžité plnění 

   Defence status: DEFENDED
   Lambertová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Enforcement of non-pecuniary performance by court or private enforcement officers Abstract The subject matter of this diploma thesis is a description of enforcement of non-pecuniary performance by a court or private ...
  • Vazba jako prostředek ultima ratio 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Custody as an ultima ratio instrument Abstract This thesis concerns itself with the problematics of custody being an ultima ratio instrument. The aforementioned topic is based on the fact of custody being the harshest means ...
  • Procesní obrana žalovaného ve směnečném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Procedural defence of the defendant in bill of exchange proceedings Abstract This work deals with the issue of a bill of exchange and bill of exchange proceedings, and especially the procedural defence of the debtor arising ...
  • Dokazování se zaměřením na znalecký posudek 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrna, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   THESIS TITLE, ABSTRACT AND KEYWORDS Evidence proceeding focused on expert opinion This diploma thesis is dedicated to the problematics of performance of expert activity in relation to judicial evidence proceeding. The main ...
  • Mediace, její průběh a vliv na soudní řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   1 Abstract Mediation, its course and impact on court proceedings The aim of this thesis is to introduce the reader to the legal regulation of mediation in the Czech Republic, to explain the basic principles and methods of ...
  • Trestněprávní aspekty drogové kriminality 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   The thesis "Criminal Aspects of Drug Crime" presents selected aspects of the current global problem of drug abuse in the criminal law. The aim of the thesis is to point out the negatives of drug abuse and their image in ...
  • Oddlužení osob ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Silná, Silvie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Discharge of imprisoned persons Abstract The diploma thesis deals with the discharge of an imprisoned debtor. One of the aims of the thesis is to analyse the phenomenon of indebtedness of Czech prisoners on the basis of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV