• Souběh funkce statutárního orgnánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Hadrbolcová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   6 Souběh funkce statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je problematika souběhu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným či člena ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Cozl, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Odpovědnost zaměstnance za škodu Abstrakt Obsahem této práce je problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Téma práce je neustále aktuální, neboť se týká velkého počtu osob, když v prvním ...
  • Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka Řehořová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 2. 2021
   Povinnost zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá tématem povinnosti zaměstnavatele k náhradě nemajetkové újmy. Komplexním způsobem představuje problematiku povinnosti ...
  • Zdanění poskytnutí vkladů do základního kapitálu a mimo základní kapitál a zdanění výběru těchto vkladů 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Zdanění poskytnutí vkladů do základního kapitálu a mimo základní kapitál a zdanění výběru těchto vkladů - Abstrakt Tato diplomová práce popisuje základní daňové souvislosti v případě vkladů do společnosti a výběru ze ...
  • Finančněprávní aspekty akvizic obchodních společností 

   Defence status: DEFENDED
   Korger, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Finančněprávní aspekty akvizic obchodních společností Cílem diplomové práce je poskytnout rozbor podstatných ekonomických a právních aspektů fúzí a akvizic v České republice, poukázat na některá specifika českého trhu, a ...
  • Vnitrostátní a mezinárodní zdanění koncernů 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Vnitrostátní a mezinárodní zdanění koncernů Tématem rigorózní práce je vnitrostátní a mezinárodní zdanění koncernů. Po pojednání o historickém vývoji daně z příjmů a daňovém systému ČR se práce věnuje komparaci vymezení ...
  • Právní nástroje ochrany půdy. 

   Defence status: DEFENDED
   Bakule, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 3. 2021
   1 Legal instruments for protection of soils Abstract Diploma thesis analyses the topic of legal instruments for soil protection. Significance of soil, as one of the components of environment, lies especially in securing ...
  • Přístup mezinárodního práva k mučení 

   Defence status: DEFENDED
   Albert, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Přístup mezinárodního práva k mučení Abstrakt Zákaz mučení existuje v rovině vnitrostátní i mezinárodní. Autor se zaměřuje pouze na přístup mezinárodního práva k mučení. Rozebírá jednotlivé prvky definic mučení, které ...
  • Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a soudním řádu správním 

   Defence status: DEFENDED
   Zlesáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním Abstrakt Tato diplomová práce řeší rozdíl ve vymezení rozhodnutí správního orgánu ve správním řádu a v soudním řádu správním. Jejím cílem je na jedné ...
  • Pořizovací způsobilost a vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Aleksić, Jovana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Pořizovací způsobilost a vydědění Abstrakt Vydědění je institutem dědického práva, který dává možnost zůstaviteli, aby nepominutelnému dědici nezanechal povinný díl, na který má ze zákona nárok, popřípadě jej v tomto ...
  • Skutková zjištění a právní posouzení 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   SKUTKOVÁ ZJIŠTĚNÍ A PRÁVNÍ POSOUZENÍ Práce se zaměřuje na jeden ze základních procesuální problémů, který má hlubší teoretický základ, tak praktický význam. Vychází ze schématu aplikace práva v podobě skutkové otázky, na ...
  • Trestněprávní aspekty elektronizace dat ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Karbanová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Trestněprávní aspekty elektronizace dat ve zdravotnictví Abstrakt Společně s rozšiřováním informačních a komunikačních technologií do všech oblastí běžného života, roste také význam dat a informací. Tento trend lze pozorovat ...
  • Užití fotografií v marketingových kampaních na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Doleželová, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Název diplomové práce: Užití fotografií v marketingových kampaních na sociálních sítích Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá otázkou ochrany autorských práv k fotografiím, které byly užity v marketingových kampaních v ...
  • Závěť 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Závěť Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený rozbor institutu závěti, jednoho z nejvýznamnějších institutů dědického práva. Současný občanský zákoník, který silně posílil testovací svobodu zůstavitele, ...
  • Řízení o pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů zůstavitele - fyzické osoby 

   Defence status: DEFENDED
   Hönig, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Tato rigorózní práce s názvem "Řízení o pozůstalosti se zaměřením na přechod dluhů zůstavitele - fyzické osoby" se věnuje řízení o pozůstalosti z pohledu, resp. se zaměřením na přechod dluhů zůstavitele na právní nástupce, ...
  • Územní rozhodovací procesy 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnálek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Územní rozhodovací procesy Abstrakt Diplomová práce se zabývá územním rozhodováním z pohledu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a nabízí čtenáři ucelený, logický a ...
  • Obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací 

   Defence status: DEFENDED
   Hradec, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací Abstrakt Tématem této práce je obecné a zvláštní užívání, jehož předmětem jsou pozemní komunikace. V práci jsou zejména analyzovány instituty vztahující se k veřejnému užívání ...
  • Územní řízení (de lege lata, de lege ferenda) 

   Defence status: DEFENDED
   Rendl, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Územní řízení (de lega lata, de lege ferenda) Abstrakt Tématem práce je rozbor problematických oblastí procesní úpravy územního řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a předložení návrhů na jejich zefektivnění. V ...
  • Právní aspekty jednotek požární ochrany v rámci integrovaného záchranného systému 

   Defence status: DEFENDED
   Vltavský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   v českém jazyce Tato diplomová práce rozebírá legislativu zaměřenou na vnitřní bezpečnost státu, zejména je zaměřena na jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém. Cílem diplomové práce bylo otevřít problematické ...
  • Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté 

   Defence status: DEFENDED
   Tetourová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 2. 2021
   Uplatňování ustanovení Lisabonské smlouvy o zapojení národních parlamentů do rozhodovacích postupů EU 10 let poté Abstrakt Přijetí Lisabonské smlouvy znamenalo několik zásadních institucionálních změn ve fungování EU. Došlo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV