Recent Submissions

 • Asistent pedagoga a jeho uplatnění v předškolním zařízení 

  Zemanová, Oldřiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 28. 5. 2019
  Diploma thesis "Teaching assistant and his application in preschool" discusses the profession of a teaching assistant, his work in educating not only children with special educational needs, but also children without special ...
 • Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ 

  Martáková Styblíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Název: Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ Autor: Mgr. Jana Martáková Styblíková Katedra: Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školitel: doc. PhDr. Eva ...
 • Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku 

  Doležalová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 27. 6. 2019
  Disertační práce se zabývá vývojem syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku na materiálu písemných slohových prací, konkrétně slohového útvaru vypravování. Na základě analýzy dvou souborů textů: (1) žáků 6.-9. ...
 • Experimentální činnosti ve výuce chemii Školní modely palivových článků 

  Opatrný, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
  Date of defense: 7. 2. 2006
  Cílem diplomové práce byla sumarizace poznatků z oblasti palivových článků a jejich implementace do školního prostředí. Implementace spočívala především v přípravě vyučovacích hodin a návrhu pro projektové vyučování, jehož ...
 • Evaluační realita v projektovém a problémovém vyučování 

  Jiroušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 25. 6. 2019
  EVALUAČNÍ REALITA V PROJEKTOVÉM A PROBLÉMOVÉM VYUČOVÁNÍ ABSTRAKT: V předložené disertaci byla hlavním předmětem badatelského zájmu analýza a hodnotící reflexe evaluačních situací ve výtvarné výchově na 2. stupni základní ...
 • Vznik a vývoj Komunistické strany Československa ve 20. letech 20. století. 

  Adamcová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Diplomová práce se zabývá vznikem Komunistické strany Československa a jejím vývojem ve 20. letech 20. století. První část práce je věnována historickým kořenům socialistického hnutí v Rakousku-Uhersku a českých zemích a ...
 • Národní sjednocení: vývoj politické strany v letech 1934 - 1938 

  Jiroušek, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Diplomová práce zachycuje vývoj československé politické strany Národního sjednocení od jeho vzniku v roce 1934 až po jeho rozpuštění v roce 1938. Zasazuje stranu do politického i historického kontextu československé první ...
 • Etické a právní aspekty svobody slova 

  Mašková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
 • Výchova k aktivnímu občanství v projektovém vyučování na 1. stupni ZŠ 

  Plecháčková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Diplomová práce se zabývá problematikou průřezového tématu - Výchova demokratického občana. Cílem práce je představit význam výchovy k aktivnímu občanství a vytvořit projekt, který žákům 1. stupně nabídne cestu k vnímání ...
 • Heideggerova daseinsanalýza 

  Kavková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Diplomová práce se snaží nastínit daseinsanalýzu jako takovou, aby byla čtenáři lépe pochopitelná a srozumitelná. Popisuji základní pojmy, které jsou pro daseinsanalýzu nezbytné a bez které by nebyla širšímu publiku ...
 • Poděbrady - kultura a město za první Československé republiky 

  Zdenková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
 • Problém resocializace po výkonu trestu odnětí svobody 

  Vu Khuc, Hoai Diep (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Vedle ochrany společnosti má trest odnětí svobody další účel v podobě výchovy odsouzeného k řádnému životu na svobodě a přípravy jeho pozdější resocializace. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s výkonem ...
 • Práce s pamětníky ve výuce historie na primární škole. 

  Tomanová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Klíčovým tématem této práce je podpora a rozvoj mezigeneračních vztahů a učení mezi žáky mladšího školního věku a seniory. U vyučování vlastivědy v tradičním pojetí se objevují dva zásadní problémy. V prvé řadě jde o to, ...
 • Spis Bernarda Bolzana " O nejlepším státě " v kontextu politického utopismu 16. - 19. století. 

  Jiras, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Tato diplomová práce se zaměřuje na v dnešní době poněkud opomíjenou část díla významného filosofa a matematika Bernarda Bolzana, kterou je jeho utopický spis O nejlepším státě. Cílem práce je zjistit, prostřednictvím ...
 • Konkurence na trhu mobilních operátorů v České republice 

  Kacvinský, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Konkurence na trhu mobilních operátorů v České republice - Abstrakt Cílem bakalářské práce je vymezení pojmu konkurence, jejích typů a postižení její úlohy v tržní ekonomice. Konkurencí se zabývá první část práce, která ...
 • Porozumění problematice genderu u žáků 2. stupně ZŠ 

  Uhrová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  1 ABSTRAKT Předložená diplomová práce je zaměřena na diagnostiku porozumění problematice genderu u žáků základní školy. Cílem práce je analyzovat a srovnat žákovská porozumění problematice genderu představené v teoretické ...
 • Věda o politice v Platónově Ústavě a Aristotelově Politice 

  Hejnová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
 • Karteziánské tělo 

  Rychta, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
  Diplomová práce se zabývá tělem a tělesností založených na bytí a poznání s ohledem na res cogitans a res extensa. V této problematice jsme analyzovali karteziánské rozvržení světa a jeho přesah do současné doby skrze ...
 • Komparace postavení učitelského povolání u nás a v Německu 

  Popelářová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019
 • Kostel a klášter Panny Marie Sněžné v Praze 

  Orphanides, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
  Date of defense: 20. 5. 2019

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV