• Obraz života na Karlově mostě v 16. a 17.století 

   Tanzmann, Lubomír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Nyní je na místě pohovořit o důvodech, které mě vedly k volbě období raného novověku respektive 16. a 17. století. Důvody se vlastně nabízejí samy. Most byl založen v polovině 14. století a tudíž starší období nepřichází ...
  • Třicetiletá válka v učebnicích dějepisu od roku 1869 do roku 2004 

   Mikeska, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Cílem této diplomové práce je porovnat výklady třicetileté války v učebnicích dějepisu ve zvolených časových úsecích mezi léty 1869-2004, tj. v období, ve kterém v českých zemích došlo k několika zásadním politickým a ...
  • Činnosti navazující na poslech hudby na ZŠ 

   Roubíčková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Diplomová práce předkládá odbomě-teoretické pojednání o problematice poslechových aktivit v rámci výuky hudební výchovy na 1. stupni základní školy. Hudební poslech je nedílnou součástí hudební výchovy na ZŠ. Jeho funkce ...
  • Integrace dětí mladšího školního věku v zařízení pro volný čas 

   Petržela, Marian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Za cíl své práce považuji zmapování situace týkající se současného stavu zařízení volného času, podmínek pro jejich činnost a jejich možností v procesu integrace dětí mladšího školního věku. Chtěl bych poukázat na důležité ...
  • Dávné příběhy v literatuře pro děti (od Ivana Olbrachta k Renátě Fučíkové) 

   Netolická, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   V první části své diplomové práce jsem se pokusila postihnout literární, náboženský a filosofický význam bible - "knihy knih". Mým dalším úkolem bylo zjistit, kdy se biblické motivy staly součástí literatury pro ...
  • Václav Kosmák 

   Jantačová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Diplomová práce představuje život a nejznámější díla neprávem opomíjeného moravského spisovatele 19. století Václava Kosmáka (1843 - 1898). Svými prózami stojí na počátku dlouhé řady autorů moravského katolického literárního ...
  • Nápisy v triforiu katedrály Sv. Víta na Pražském hradě 

   Lenochová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Cílem práce je proto ověřit věrohodnost výpovědí jednotlivých nápisů srovnáním jejich obsahu s jinými, nezávislými zprávami. Součástí dané analýzy je také ověření pravosti dnešního stavu nápisů za pomoci zjištění, která ...
  • Servác Bonifác Heller a Rusko (Pokus alespoň částečně rehabilitovat neprávem zapomenutého autora) 

   Bernstein, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Tématem diplomové práce, kterou držíte v rukou, je osobnost českého spisovatele a novináře konce devatenáctého a počátku dvacátého stoletý Serváce Bonifáce Hellera. Práce se nesnaží autora zobrazit v úplnosti, ale soustřeďuje ...
  • Historie nezlob mě! aneb Jak si užít muzeum při výuce dějepisu 

   Ťupová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Tématem této práce je využití muzea při výuce dějepisu se zaměřením na Muzeum v Benátkách nad Jizerou, pobočku Muzea Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi, které nabízí expozice o dějinách a velkých osobnostech regionu. Náměty ...
  • Eduard Petiška vypravuje.... (Převyprávění a adaptace pověstí a bájí) 

   Maléřová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   První kapitola přináší krátký pohled do Petiškova života. Sleduje vlivy a podněty, které ovlivnily Petišku, jako osobnost a Petišku, co by budoucího spisovatele. Druhá kapitola je stručným přehledem Petiškovy literární ...
  • Benediktinský klášter v Podlažicích - Podlažické nekrologium 

   Mouralová, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Hlavním cílem této práce je poukázat na přínos podlažického nekrologia jako historického pramene a jeho využití pro objasnění raných dějin kláštera v Podlažicích. Z toho vychází i struktura této práce. V první části je ...
  • Možnosti využití scullingu ve zdokonalovacím výcviku plavání 

   Jandová, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Tato diplomová práce se zabývá pojmem sculling. Usiluje pomocí pedagogického experimentu dokázat, že jsou určité možnosti ve využití scullingu během plavecké výuky, na jejichž základě dochází k zvýšení efektivnosti výuky ...
  • Zdravotní tělesná výchova na základních školách v Plzni a okolí 

   Smolková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Ze života lidí se stále vytrácí přirozený pohyb. Vymoženosti současné společnosti ( televize, počítače...) tyto trendy návyku snížené potřeby pohybu jen podporují. "Změnil se charakter, zaměření, účel a cíl pohybových ...
  • Netradiční sportovní hry v mimoškolních aktivitách dětí mladšího školního věku 

   Štěpánková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   The title of my thesis is "Extraordinary sports within out-of school activities of younger pupilage children This diploma thesis introduces a historical evolution and rules of extraordinary sports like ricochet, squash, ...
  • Karel Dewetetr - příklad autora regionální literatury 

   Fáberová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Spisovatel Karel Dewetter je jedním ze opomíjených autorů české literatury. Narodil se v roce 1882 v Dobřejovicích u Prahy a zemřel v roce 1962 v Praze. Civilním povoláním byl ministerským úředníkem, ale přes 40 let svého ...
  • Postoj katolické církve k zákonu o jednotné škole 

   Cigánek, Radim (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Když jsme sledovali celý zápas o prosazení zákona o tzv. jednotné škole, viděli jsme, že celý spor měl několik etap. Jednalo se vlastně o jakési čtyři etapy tohoto boje. Teprve v poslední čtvrté etapě odpůrci radikální ...
  • Český politik Ing. Jan Dostálek, biografie 

   Tilsch, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Tématem mé rigorózní práce jsou životní osudy i politická činnost ing. Jana Dostálka. Tohoto lidoveckého politika jsem si vybral také proto, že byl mým pradědečkem. Asi jedině díky tomu jsem se ještě za života jeho dcery, ...
  • Pohybové hry ve volejbalové přípravce na 1.stupni základní školy 

   Boudová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Cílem této práce bylo sestavit baterii pohybových her pro přípravné volejbalové období a ověřit její účinnost pro efektivní rozvoj speciální motorické výkonnosti ve volejbalu u žákyň mladšího školního věku. Mohu konstatovat, ...
  • Volný čas žáků na 1.stupni základní školy 

   Koudelková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Zadání tématu Volný čas žáků I. stupně základní školy rozumím jako odkazu k volnému času dětí mladšího školního věku, který mohou trávit po povinném vyučování ve škole nejen v rámci rodinného prostředí, ale samozřejmě i ...
  • Kristián Gottfried Hirschmentzel ( 1638 - 1703), osudy a dílo barokního literáta 

   Dupalová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   V roce 2003 uběhlo tři sta let od úmrtí velehradského cisterciáka Kristiána Gottfrieda Hirschmentzla. Ačkoliv se sám označoval za spisovatele a historika cisterciáckého řádu, ve skutečnosti byl polyhistorem s velmi širokým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV