Now showing items 1-20 of 16847

  • Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šimková, Lívia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 5. 1. 2023
   Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci ...
  • Chytré telefony ve vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Moderní technika se stala nedílnou součástí našeho světa, ale do škol se dostává se zpožděním. Mobilní telefon vlastní většina populace. Zatímco jeho zastánci si myslí, že by měl být ve školách aktivně využíván, jiní by ...
  • Počátky dostihů na Pardubicku v kontextu politických a sociálních dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Johanovská, Isabela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Překážkové dostihy jsou v myslích řady lidí neodmyslitelně spjaté s Pardubicemi, stejně jako slavná Velká pardubická, která si i v dnešní době zachovává své jedinečné kouzlo. Cesta vedoucí k první Velké pardubické byla ...
  • Česko-francouzský kontrastivní lexikologický komentář k právním textům dědického práva 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Česko-francouzský kontrastivní lexikologický komentář k právním textům dědického práva Předmětem této diplomové práce je česko-francouzský kontrastivní lexikologický komentář k vybraným právním textům v oblasti dědického ...
  • Interkulturní odlišnosti managementu v zařízeních péče o malé děti 

   Defence status: DEFENDED
   Demyan, Nikolay (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu managementu vybraných organizací poskytujících péči o malé děti z hlediska interkulturních odlišností stylu a principů řízení jejich vedoucích pracovníků od majoritní společnosti. ...
  • Krize tělesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dubská, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   V současné společnosti stále více lidí čelí krizi identity, pramenící v odcizení vlastní podstatě člověka jakožto bytosti celku (logu). Cílem této práce je najít s využitím fenomenologických nálezů příčiny zmíněné alienace, ...
  • Školní zralosti a příprava dítěte do 1. třídy z pohledu logopedie 

   Defence status: DEFENDED
   Cemperová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Diplomová práce se zabývá řečovými dovednostmi, dovednostmi souvisejícími s řečí a školní zralostí a připraveností dětí před nástupem do 1. třídy základní školy a dále také využívanými postupy pro přípravu dětí na vstup ...
  • Development of the concept of liminality in selected works of Salman Rushdie 

   Defence status: DEFENDED
   Švejdík, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 1. 2023
   Jádrem této diplomové práce je zachycení pojetí liminality v dosavadní tvorbě Salmana Rushdieho, konkrétně v románech The Satanic Verses, The Ground Beneath Her Feet a Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights. Na ...
  • Podpora žáků s nadáním na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Všetečková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
  • Resilience Zdenky Fantlové 

   Defence status: DEFENDED
   Lindová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 10. 1. 2023
  • Dopad pandemie koronaviru na psychický stav plavců staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 11. 1. 2023
   Cílem diplomové práce je zhodnotit, jak pandemie koronaviru ovlivnila psychický stav plavců, kteří se nemohli účastnit pravidelných tréninků. Současně je zjišťováno, jakými způsoby se jedinci s danou situací vyrovnávali a ...
  • Rašeliniště Jizerských hor jako modelový biotop výuky ekologie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marelová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
   Hlavním tématem bakalářské práce jsou jizerskohorská rašeliniště a jejich využití ve výuce ekologie. Cílem práce je shrnout informace o rašeliništi jako biotopu a využít je prakticky ve výuce přírodopisu. Práce je rozdělena ...
  • Marriage in Wuthering Heights and Jane Eyre from the perspective of the Victorian Era 

   Defence status: DEFENDED
   Krasnabayeva, Aliaksandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 19. 1. 2023
  • Motivace učitele ZŠ stát se ředitelem a možnosti jeho dalšího profesního uplatnění 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kuželková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
  • Roční období zprostředkováné dětem v MŠ skrze knihy 

   Defence status: DEFENDED
   Chlupáčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 10. 1. 2023
  • Výuka biologie na II. stupni waldorfských tříd při základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Tebichová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 1. 2023
  • Dítě s poruchou sociálního a emočního vývoje v předškolním zařízení. 

   Defence status: DEFENDED
   Piazzová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku úspěšné edukace a komunikace s dítětem předškolního věku s poruchou sociálního a emocionálního vývoje. Na připravenost pedagogů vzdělávat a vychovávat takto znevýhodněné děti, ...
  • Židé v německých a rakouských ozbrojených silách 1914 -1945 

   Defence status: DEFENDED
   Hervíř, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Předkládaná rigorózní práce si klade za cíl představit vývoj židovského etnika v německém jazykovém prostorou, dále pak zmapovat a přiblížit jeho účast v obou světových válkách, ve kterých jeho zástupci bojovali nejprve v ...
  • Aktuální trendy využívání digitálních nástrojů ve firemním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dobaka, Emil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   Organizace v ČR bez ohledu na to, zda se jedná o veřejné instituce či soukromé podniky, aktuálně zohledňují při transformaci svých činností zejména faktor potřeby digitalizace svých procesů. Především v posledních dvou ...
  • Mentální anorexie - cesta k zotavení 

   Defence status: DEFENDED
   Chudačíková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 31. 1. 2023
   Rigorózní práce pojednává o mentální anorexii, jakožto o jedné ze základních forem poruch příjmu potravy, s důrazem na velmi častý chronický průběh tohoto závažného psychiatrického onemocnění. Autorka práce vychází z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV