Zobrazují se záznamy 1-20 z 8128

  • Nabíjení prachových zrn v ionizovaných prostředích 

   Vaverka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
  • Electron Ion Recombination in Low Temperature Plasma 

   Dohnal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2019
   Práce se zabývá studiem rekombinace iontů s elektrony při nízkých teplotách metodami Proudícího dohasínajícího plazmatu s Langmuirovou sondou a Stacionárního dohasínajícího plazmatu s Cavity Ring-Down spektrometrem. Jako ...
  • Generator of Connectors for Fractal 

   Gálik, Ondrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 12. 2. 2007
   Současný trend v integraci rozsáhlých softwarových řešení odhaluje klíčovou potřebu spolupráce různých platforem a komponentových modelů. Abstrakce vyjadřující interakce mezi softwarovými komponentami se označuje jako ...
  • Angular analysis of the B0 to K* mu mu decay with the ATLAS detector 

   Carli, Ina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 24. 1. 2019
   Práca prezentuje uhlovú analýzu rozpadu B0 → K∗ (K+ π− )µ+ µ− . Použité dáta boli zaznamenané v roku 2012 experimentom ATLAS na urýchl'ovači LHC v zrážkach protónov s t'ažiskovou energiou 8 TeV a odpovedajú integrovanej ...
  • Norma SOAP a její použití v prostředí malých a středně velkých společností. 

   Lupták, Boris (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2007
   Norma SOAP je základným protokolom webových služieb. Webové služby otvárajú nové možnosti pri interakcii aplikácií s využitím sieťových spojení. V súvislosti s webovými službami je často dikutovaná aj servisne orientovaná ...
  • Informační systém pro společnost na výrobu součástek do dopravní techniky 

   Čech, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Datum obhajoby: 23. 6. 2008
   V předložené práci studujeme návrh a konkrétní implementaci informačního systému pro malé a střední firmy. Jejím cílem je správa dat o zaměstnancích, partnerských společnostech (jak dodavatelích, tak zákaznících), jednotlivých ...
  • Co se změnilo na sítích za posledních 10 let 

   Slivka, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Datum obhajoby: 24. 6. 2008
   Bakalárská práca je zamerená na vývoj počítačových sieti za posledných 10 rokov. Súčasťou je aj krátký vývoj jednotlivých technológií. Rozoberá problémy vznikajúce v dosledku narástajúceho záujmu o Internet a komunikačné ...
  • Thermophysical and electrical properties of illite-based ceramics 

   Csáki, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 12. 2018
   CSÁKI, Štefan: Termofyzikálne a elektrické vlastnosti keramík na báze illitu [Dizertačná práca]. Univerzita Konšntantína Filozofa v Nitre, Fakulta Prírodných vied. Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. Školiteľ: ...
  • Objektově orientovaný příkazový interpret 

   Molnár, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2007
   Predložená práca sa zaoberá vnášaním objektovo orientovaného prístupu do programovania v príkazovom riadku. Študuje možnosti z adenia konceptov OOP a dávkového spracovania ľ a navrhuje vhodný kompromis medzi týmito prístupmi. ...
  • Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java 

   Pravda, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 21. 5. 2007
   Pro práci s relačními databázemi v Javě se standardněvyužívá rozhraní JDBC. Neposkytuje však nijak pohodlné prostředky pro programátora a vyžaduje neustálé opakování řady kroků. V případě složitější aplikace pak vyřešení ...
  • Výhody a nevýhody použití perzistence objektů v jazyce Java 

   Pravda, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 5. 2. 2007
   Pro práci s databázemi v Javě se standardně využívá rozhraní JDBC. Neposkytuje však nijak pohodlné pro programátora a vyžaduje neustálé opakování řady kroků. V případě složitější aplikace pak vyřešení úloh souvisejících s ...
  • M-lizer 

   Woska, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Datum obhajoby: 7. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje programového zvukového syntetizéru nad platformou .NET. Cílem je vytvořit programový nástroj, který z MIDI dat vytvoří data, která mohou být přímo předaná zvukové kartě, ...
  • Tvorba programu pro zpracování dat tepelné kapacity 

   Majer, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Datum obhajoby: 10. 2. 2010
   Práca popisuje návrh a riešenie programu určeného na spracovanie dát, získaných meraním tepelnej kapacity skúmaných vzoriek. Program má dve časti: spracovanie dát a vykreslovanie grafov. Časť spracúvajúca dáta je vzhladovo ...
  • Teoretické způsoby modelování uživatelského rozhodování 

   Lacký, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2009
   Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania užívateľských preferencií. Obsahuje rozbor rozdielnych pohľadov na užívateľské preferencie. Práca obsahuje prehľad stávajúcich modelov užívateľských preferencií a porovnania ...
  • Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations 

   Ryzner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Datum obhajoby: 7. 1. 2019
   V klasické fyzice může být ustavena statická rovnováha v soustavě, která obsahuje extrémně nabité zdroje gravitačního a elektromagnetického pole. Udivujícím faktem je, že tato situace může nastat i pro černé díry v ...
  • Konceptuální modelování neurochirurgických dat. 

   Bystroň, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 11. 9. 2006
   V této práci je představen nový minimalistický konceptuální AC-model určený pro modelování hierarchických dat. Při budování modelu syntaxe vycházíme z toho, co máme na logické úrovni k dispozici, tedy z regulárních stromových ...
  • Viscoelastic deformation in geophysical applications 

   Sládková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 18. 12. 2018
   Práce se zabývá zapojením viskoelastického modelu do modelu pro termální konvekci formou vlastního kódu ve Fortranu 90 a zkoumáním role viskoelasticity v tomto modelu. Původně se viskoelasticita měla vyjádřit formou ...
  • Flow of biological fluids in patient specific geometries 

   Švihlová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Datum obhajoby: 30. 11. 2018
   1 Abstrakt: Časově závislé trojrozměrné proudění Newtonovské tekutiny je studováno v kontextu dvou bio- mechanických aplikací, proudění v mozkových výdutích a proudění ve stenotických cévách. V první části práce jsou ...
  • Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích 

   Brüllová, Julie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Datum obhajoby: 12. 5. 2009
   Název práce: Studium teplotně indukované fázové separace v kopolymerních roztocích Autor: Julie Brüllová Katedra (ústav): Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr.Lenka Hanyková, Dr. e-mail vedoucího: ...
  • Eulerova Vlasovova metoda pro laserové plazma 

   Mašek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV