• Aspects of baryon and lepton number non-conservation in the Standard model of particle interactions and beyond 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 29. 09. 2024
   Hudec, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Práce je zaměřena na narušení leptonového a baryonového čísla a na flavou- rovou fyziku v teoriích za Standardním modelem částicových interakcí. Nejdříve diskutujeme souvislosti mezi náhodnými a předepsanými symetriemi. ...
  • Simulations of asteroid collisions using a hybrid SPH/N-body approach 

   Defence status: DEFENDED
   Ševeček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Výzkum srážek asteroidů je zásadní pro pochopení vzniku a vývoje Sluneční soustavy. K interpretaci pozorování více než 100 rodin asteroidů se využívá nu- merických simulací. V této práci používáme metodu shlazených částic ...
  • Orbital and collisional dynamics of small bodies 

   Defence status: DEFENDED
   Rozehnal, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Tato práce se zabývá výzkumem dynamických a kolizních dějů, které ovlivňují po- pulace malých těles Sluneční soustavy. Soustředíme se zejména na rodiny planetek a na Jupiterovy Trojany. O těchto planetkách, librujících v ...
  • Quantum electronic transport in superconducting quantum dots 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 22. 09. 2024
   Kadlecová, Alžběta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Práce se zabývá teorií kvantové tečky tvořené jednou energetickou hladinou s korelovanými elektrony, která je připojená na dva BCS supravodivé přívody. Je-li mezi supravodiči fázový rozdíl, nastává stejnosměrný Josephsonův ...
  • Experimental investigations of liquid helium flows 

   Defence status: DEFENDED
   Švančara, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Experimentální studium proudění tekutého helia Vybraná turbulentní proudění He II, supratekuté fáze kapalného 4 He, jsou ex- perimentálně studována. Pro přímou detekci klubka kvantovaných vírů, tenkých topologických defektů ...
  • Study of properties of iron-containing nanoparticles stressing their application potential 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 16. 09. 2024
   Kubíčková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Magnetické nanočástice nabízejí nepřeberné množství aplikačních možností v různých oblastech lidského snažení. Základní pochopení jejich fyzikálních vlastností souvisejících s použitou magnetickou fází, povrchovým zakončením ...
  • Study of neutrino oscillations at the NOvA experiment 

   Defence status: DEFENDED
   Nosek, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   NOvA je neutrinový oscilační experiment se dvěma detektory a dlouhou oscilační dráhou 810 km mezi nimi. Studuje úbytek mionových a přírůstek elektronových (anti)neutrin ve svazku mionových neutrin NuMI z laboratoře Fermilab ...
  • Study of indium doped shape-memory alloy Ni2MnGa 

   Defence status: DEFENDED
   Cejpek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Název: Studium indiem dopované slitiny s tvarovou pamětí Ni2MnGa Autor: Petr Cejpek Oddělení: Katedra fyziky kondenzovaných látek Vedoucí: RNDr. Milan Dopita, PhD., Katedra fyziky kondenzovaných látek Abstrakt: Slitiny ...
  • Vibron states in cerium crystalline compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Tato práce je zaměřena na studium vibronového stavu v Ce intermetalických sloučeninách. Přítomnost vibronového stavu je důsledkem zvýšené magneto-elastické interakce mezi fonony a 4f elektrony Ce iontu. Magneto-elastická ...
  • Didaktické hry ve fyzikálním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Otáhalová, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   This diploma thesis deals with didactic games in physics education. A didactic game is a type of an activating teaching method. Didactic games are closely related to didactic toys. In the thesis, a survey of the use of ...
  • Vlastnosti tenkých vrstev studované pomocí in-situ TEM. 

   Defence status: DEFENDED
   Bajtošová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Mechanical properties of widely applicable thin nanocrystalline films have been a sub- ject of interest for some time due to deviation of their properties from the properties of bulk and micro sized grain materials. The ...
  • Funkčná charakterizácia MDR pumpy Pdr5p zodpovednej za mnohopočetnú liekovú rezistenciu u kvasinky Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Sayedová, Shirin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   One of the main reasons for the treatment failure of infections caused by pathogenic microorganisms is the overexpressing of efflux membrane proteins, which actively remove drugs from cells, leading to a phenomenon called ...
  • Cooperative games with partial information 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   (english) May 21, 2021 Partially defined cooperative games are a generalisation of classical coopera- tive games in which the worth of some of the coalitions is not known. Therefore, they are one of the possible approaches ...
  • The presence and stability of DNA mini-hairpins 

   Defence status: DEFENDED
   Bušková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   The secondary structure of DNA is variable and depends on the sequence of nu- cleotides in a strand. While DNA can form duplexes, formations of three, four, or even a single strand have been observed in vivo and in vitro ...
  • Vibrační optická aktivita nukleotidů a kratších segmentů nukleových kyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2023
   Jílek, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   1 Nucleotides are organic molecules that have a wide range of functions in living organisms. They participate in cell signaling, serve as cofactors of enzymatic reactions, play a central role in cellular metabolism, and ...
  • Studium isotopicky značených látek v živých buňkách pomocí Ramanovy mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Bura, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Unicellular algae (microalgae) are able to produce a number of substances such as starches, oils, proteins, carotenoids, polyphosphates, or crystalline purines directly from inorganic sources by photosynthesis. Different ...
  • Realization of refinement monoids 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   In this thesis are shown some results of realization of refinement monoid by Grothendieck monoids of von Neumann regular ring. The most important result of this thesis, recently published by P. Ara, J. Bosa and E. Pardo, ...
  • Studium fotodegradace piva metodou fluorescenční spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Tayari, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   If a beer is exposed to visible light, it will become light-damaged over time, which is characterised by an undesirable odour and flavour of the drink. The confirmed cause of the above-mentioned flavour in beer is ...
  • Structural properties of random networks with dynamics 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Real systems are often represented by so-called complex networks. These networks have a specific connectivity structure given by the specifics of the studied systems. Since often insufficient or inaccurate data are available, ...
  • Charakterizace nových kontrastních látek na bázi Gd-DOTA pro zobrazování pomocí nukleární magnetické rezonance (MRI) 

   Defence status: DEFENDED
   Rosenkrancová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   This work focuses on the characterization of a new potential contrast agent con- sisting of β-cyclodextrin and 1,4,7,10-tetraazacyylododecan-4,7,10-triocta-1-methyl[(4- aminophenyl)methyl]phosphinoic acid, short for DO3APABn ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV