• Thin accretion disks with magnetic advective term 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřička, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Akreční disky na orbitě černých děr, jejichž plyn ztrácí část své gravitační potenciální energie ve formě záření, byly dlouho teoreticky studovány a pozorovány. Vyřešíme-li rovnici struktury disku, lze předpovědět vycházející ...
  • Lineární teorie diferenciálních rovnic se zpožděním 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zabývá studiem zpožděných diferenciálních funkcionálních rovnic. Z Banachovy věty o pevném bodě plyne existence jednoznačného řešení, ale už žádná infor- mace o tom, jak vypadá. V práci se zaměřujeme právě ...
  • Konstrukce MDS matic 

   Defence status: DEFENDED
   Belza, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zaměřuje na takzvané Maximum Distance Separable (zkrá- ceně MDS) matice nad konečnými tělesy, především pak na cirkulantní MDS matice. Na začátku jsou představeny koncepty související s MDS kódy a jejich ...
  • Electrotransport properties of CuMnAs single crystals 

   Defence status: DEFENDED
   Volný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Měření elektro-transportních vlastnostní malých vzorků nepravidelného tvaru je nesnadný úkol. Pro překonání těchto obtíží byla v této práci použita technika mikro-obrábění vzorků pomocí fokusovaného iontového svazku. Proces ...
  • Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vysokotlaké skenovací tunelové mikroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabaja, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Název práce: Studium kovových povrchů za operando podmínek pomocí vyso- kotlaké skenovací tunelové mikroskopie Autor: Petr Dlabaja Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Peter Matvija, ...
  • Gravitačný signál modelov zemskej kôry 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Globální modely zemské kůry, jako např. CRUST1.0, popisují 3-D rozložení materiálové hustoty a rychlostí šíření seismických vln v kůře. Tyto modely jsou v geofyzikální komunitě široce užívány coby referenční modely pro ...
  • Asteroids@home - využití distribuovaných výpočtů pro inverzi světelných křivek planetek 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Distribuované výpočty jsou velkým pomocníkem v mnoha oblastech lidské činnosti. Pro vědce však představují nejen pomocníka, ale i prostředek, kterým je možné urychlit mnoho výpočtů. Modelování tvarů planetek, nalezení poloh ...
  • Potential energy surface of the HeNO+complex 

   Defence status: DEFENDED
   Vranková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   V tejto práci sme sa zaoberali konštrukciou plochy potenciálnej energie molekulárneho komplexu HeNO + z poskytnutých ab initio dát. Ako prvé sme odvodili kvali- tatívne korektný výraz pre interakčný Hamiltonián komplexu ...
  • Milne method and phase-amplitude method 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Vázané a kvazi-vázané stavy jednorozměrných systémů hrají v kvantové fyzice důleži- tou roli. V této práci řešíme Schrödingerovu rovnici numericky pomocí Milneho metody. Ukážeme vztah mezi Schrödingerovou a Milneho rovnicí. ...
  • Machine Learning in Algorithmic Trading 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce se zabývá aplikací metod strojového učení v algoritmickém obchodování. Inspirováni intraday obchodníky implementujeme systém predikující cenu na základě formací vzorů a technických indikátorů. Na podrobných ...
  • Praktická elektroakustika ve výuce fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Matouš, Otakar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   v českém jazyce Předkládaná práce se zabývá elektroakustickými měniči ve výuce fyziky. Její první část obsahuje přehled studijních materiálů, učebnic fyziky a výběr z odborné literatury, ve kte- rých je toto téma obsaženo. ...
  • Předpovídání chování posluchačů streamovacích služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Stachura, Šimon (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Název práce: Předpovídání chování posluchačů streamovacích služeb Autor: Bc. Šimon Stachura Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Pilát, Ph. D. Abstrakt: Streamovací ...
  • Aproximativní datové profilování 

   Defence status: DEFENDED
   Kolek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Na základě analýzy datových vstupů přináší datové profilování sumarizaci hodnot, která je vypočtena pomocí různých typů statis- tik. S růstem velikosti dat uložených v datových zdrojích se však nejedná o výpočetně snadnou ...
  • Stochastické metody v krystalografii 

   Defence status: DEFENDED
   Kulich, Damián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   V práci zavedeme mozaiky jako model mikrostruktury zrn v polykrystalickém ma- teriálu. Dále představíme potřebné popisy trojrozměných orientací pro kótování buněk. Představíme potřebnou teorii markovských řetězců abychom ...
  • Optimalizace nasazení cloudových aplikací při zohlednění rozdílných QoS požadavků 

   Defence status: DEFENDED
   Khalyeyev, Danylo (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Zajištění kvality služeb (QoS) v tzv "cloud" a "edge-cloud" prostředí je jedním z největších současných problémů v oblasti cloudových systémů. V současné době, je nasazení cloudových aplikací řízeno pomocí systému cloudové ...
  • Pojmenované entity a ontologie metodami hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Rafaj, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   V této diplomové práci popisujeme metodu pro propojování pojmenovaných entit a ontologické databáze. S použítím hlubokých neuronových sítí a kontextualizovaných embedingů BERT jsme vytořili model, který společně provádí ...
  • Creating Adversarial Examples in Machine Learning 

   Defence status: DEFENDED
   Kumová, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce zkoumá nepřátelské vzory ve strojovém učení, konkrétně v oboru klasifikace obrazu. Nejmodernější modely hlubokého učení dokáží rozpoznat vzory lépe než člověk. Nicméně pokud k obrazům přidáme vhodně zvolený šum, ...
  • Learning to solve geometric construction problems from images 

   Defence status: DEFENDED
   Macke, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Konstrukce geometrických problémů pomocí kružítka a pravítka je problém, kterým se lidé zabývají už tisíce let. Lidé jsou schopni řešit geometrické problémy bez znalosti ana- lytického modelu popisujícího jednotlivá ...
  • QUIC protocol implementation for .NET 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmund, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   QUIC je general-purpose síťový protokol transportní vrstvy, který byl navržen jako náhrada TCP a TLS pro HTTP/3. QUIC je postaven nad UDP a poskytuje vždy zašif- rované spojení schopné paraleního přenosu vícero proudů dat. ...
  • Deep-learning architectures for analysing population neural data 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Modelování zrakového systému je klíčové k pochopení, jak mozek zpracovává vizuální informace. V posledních letech se v tomto oboru etablovaly metody hlubokého učení. Jen málo výzkumů se, ovšem pokusilo zkombinovat známé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV