• Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence 

   Pouska, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 20. 11. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA Lékařská fakulta v Plzni Dizertační práce Endoteliální glykokalyx - možnosti diagnostiky a intervence MUDr.Jiří Pouska ABSTRAKT Endoteliální glykokalyx (EG) je tenká vrstvička na povrchu endotelu. Její ...
  • Sepse a akutní poškození ledvin: molekulární mechanismy a nové léčebné aspekty 

   Horák, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 21. 10. 2019
   Sepse je nejčastější příčinou úmrtí na jednotkách intenzivní péče celosvětově. Navzdory nezpochybnitelnému pokroku na poli preklinického i klinického výzkumu dosud neexistuje efektivní kauzální léčba. S ohledem na komplexnost ...
  • Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika 

   Amlerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Molekulárně-epidemiologická analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis izolovaných na území Plzeňského kraje včetně detailní charakterizace kmenů rezistentních na antituberkulotika MUDr. Jana Amlerová 2019 Abstrakt Tuberkulóza ...
  • Vybrané nutrienty v etiologii, prevenci a léčbě obezity 

   Sedláček, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   VYBRANÉ NUTRIENTY V ETIOLOGII, PREVENCI A LÉČBĚ OBEZITY Pandemie obezity ve 21 století je dána obezitogenním prostředím, které napomáhá rozvoji pozitivní energetické bilance, kdy příjem energie jedince chronicky převyšuje ...
  • Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu 

   Hosnedlová, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Úvod: Karcinom prsu patří mezi nejčastější nádorové onemocnění žen, jehož incidence celosvětově stoupá. Díky neustále se zdokonalujícím diagnostickým metodám, celoplošnému mamografickému screeningu a komplexní léčbě došlo ...
  • Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu 

   Dostál, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Souhrn dizertační práce Chirurgická problematika mozkové ischemie Flowmetrie v klinické praxi a experimentu MUDr. Jiří Dostál, Neurochirurgická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň Školitel: doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D., ...
  • Obezita a obezogeny 

   Dvořáková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Výskyt obezity již dosahuje epidemických rozměrů. Jako hlavní příčina bylo kromě nadměrného příjmu potravin a nedostatku fyzické aktivity identifikováno genetické pozadí a v poslední době i tzv. obezogeny. Tyto látky ...
  • Clinicopathological and molecular biologic characteristics of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors 

   Kastnerova, Liubov (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   The doctoral thesis MD. Liubov Kastnerova (previous name Kyrpychova) is focused on the histomorphological and molecular biologic features of selected cutaneous epithelial and nonepithelial tumors and is structured as a ...
  • Technické aspekty druhé doby porodní 

   Karbanová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Obstetrical intervantion`s goal is to normalize an abnormal or pathological course of labour. In a certain case (e.g. fetal distress) this is not fully achievable. Then the goal is to accelerate the delivery without ...
  • Úloha buněčného metabolismu v karcinogenezi. Molekulární patofyziologie chemorezistence karcinomu močového měchýře 

   Kripnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Therapeutic resistance of tumours represents an important clinical issue. We can classify the therapeutic tumour resistance in two ways. According to the clinical course, tumours can behave either as primary resistant, ...
  • Epignetic Modifications of the Sperm and the Application in Clinical Practice of Human Assisted Reproduction Therapy 

   Štiavnická, Miriama (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   Basement of healthy embryo development comes from quality of oocytes and spermatozoa. Today, when percentage of couples suffering infertility together with assisted reproductive therapy (ART) is increasing, understanding ...
  • Optimalizace expozičních hodnot při Výpočetní tomografii. Perfuzní CT mozku 

   Bejček, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Téma: Optimalizace expozičních hodnot při výpočetní tomografii MUDr. Jiří Bejček, Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň Úvod: Cévní mozková příhoda se řadí k jednomu z nejčastějších onemocnění v lidské populaci, v ekonomicky ...
  • Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenčních ablací 

   Korčáková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Využití kontrastní ultrasonografie ke sledování efektu léčby jaterních nádorů radiofrekvenční ablací Abstrakt Pro léčbu jaterních nádorů perkutánní radiofrekvenční ablací je stěžejní kvalitní zobrazení, které se využívá k ...
  • Indikace a prognostický význam zobrazovacích metod u polytraumat 

   Bajcurová, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Úvod: Pacienti s polytraumatem mohou být vyšetření dvoufázově nebo jednofázově s jednofázovým či vícefázovým bolusem kontrastní látky (KL). Jednofázový bolus KL není ke kvalitnímu nasycení parenchymových orgánů a náplni ...
  • Chromosomal damage and shortening of telomeres in cancer patients and healthy subjects 

   Kroupa, Michal (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Mezi základní procesy, které mohou ovlivnit míru chromozomálních aberací (CAs) v lymfocytech periferní krve (PBL), patří chybná segregace chromozomů v průběhu mitózy, nepřesná odpověď na poškození DNA a nadměrné zkracování ...
  • Význam orálního zdraví u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním 

   Chalupová, Miroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Souhrn Kardiovaskulární onemocnění představují jeden z nejčastějších zdravotních a celospolečenských problémů soudobé populace. Otázka vlivu orálního zdraví na vznik a rozvoj kardiovaskulárních onemocnění je často diskutovaná. ...
  • The Cell-Nanomaterial Interactions and Their Application in Biomedicine 

   Vrabcová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Nanomaterials entered the biomedicine already at the beginning of the millennium and they still bring new and unique advances and possibilities for treatment, diagnosis and regeneration, thus they continue to facilitate ...
  • Hemodynamika kardiostimulace 

   Ulč, Ivan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   (CZ) Jediným zavedeným dlouhodobým léčebným postupem klinicky významných bradyarytmií je implantace kardiostimulátoru. Naprostá většina nemocných potřebuje jednu stimulační elektrodu v pravé komoře. Aktivační sekvence ...
  • Klinicko patologická korelace imunohistochemické a molekulární klasifikace salivárního duktálniho karcinomu 

   Andrle, Pavel (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Dizertační práce je zaměřena na korelaci imunohistochemických, molekulárně genetických a klinických parametrů u salivárních duktálních karcinomů slinných žláz. Soubor obsahuje klinická data a výsledky vyšetření 26 pacientů, ...
  • Korelace imunohistochemických a molekulárně biologických metod v diagnostice nádorů slinných žláz 

   Horáková, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Doktorská disertační práce se zabývá korelací morfologického, imunohistochemického a molekulárně-genetického nálezu v maligních nádorech slinných žláz. V první části jsou shrnuty současné poznatky týkající se salivárních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV