• Možnosti ovlivnění vhojování a ligamentizace štěpu při anatomické rekonstrukci předního zkříženého vazu - zhodnocení krátkodobých klinických výsledků prospektivní randomizované studie 

   Defence status: DEFENDED
   Kasl, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 1. 3. 2022
   Cíle Prospektivní, randomizovaná, nezaslepená studie o účincích použití fibrinu bohatého na destičky (PRF) při rekonstrukci předního zkříženého vazu. Metody Zpočátku bylo do studie zařazeno 40 pacientů v letech 2012 až ...
  • Význam genetických mutací u karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Šustr, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Úvod: Na podkladě genetických mutací vzniká asi 5 - 10% karcinomů prsu. Nejčastější genetickou mutací, která se podílí na vzniku této malignity, je mutace v tumor supresorových genech BRCA1/2, jejíž nosičky mají přibližně ...
  • Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou 

   Defence status: DEFENDED
   Šorejs, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Úvod: V posledních letech bylo dosaženo významného pokroku v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) díky nástupu cílené léčby. Bevacizumab je monoklonální protilátka (mAb) proti vaskulárnímu endotelovému ...
  • Porovnání metod exkluze ouška levé srdeční síně při chirurgické ablaci pro fibrilaci síní 

   Defence status: DEFENDED
   Kohut, Marián (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 28. 4. 2022
   Comparison of methods of left atrial appendage exclusion during surgical ablation of atrial fibrilation Abstract Atrial fibrillation is the most common heart arrhytmia affecting a significant part of the population over ...
  • Somatic and germline molecular analysis and morphological aspects of unusual variants of malignant melanomas and uncommon melanocytic neoplasms 

   Defence status: DEFENDED
   Donati, Michele (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   Somatic and germline molecular analysis and morphological aspects of unusual variants of malignant melanomas and uncommon melanocytic neoplasms Abstract Background: The histopathological diagnosis of melanocytic tumors ...
  • Vliv vybraných environmentálních polutantů na gametogenezi a časný embryonální vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The influence of selected environmental pollutants on gametogenesis and early embryonic development Ing. Tereza Fenclová Idiopatic infertility is a serious problem, which can be caused by exposure to endocrine disruptors, ...
  • Histologické hodnocení chirurgických experimentů u zvířecích modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Grajciarová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   Introduction: The dissertation is based on six studies that focus on the application of quantitative histology in animal model experiments. It includes a presentation of virtual microscopy procedures and image field sampling ...
  • Fenotypicky řízená léčba pacientů s těžkým astma bronchiale v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vaník, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   INTRODUCTION In recent years there has been a lot of evidence that asthma is etiopathogenetically widely heterogeneous inflammatory disease. Simultaneously with this knowledge, there are new therapeutic possibilities of ...
  • Úloha mikroRNA v progresi kardiovaskulárních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Václava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   Current applied research of microRNA molecules is focused on the identification of their roles in the pathogenesis of various types of diseases, including cardiovascular (CV), with the assumption of their use as biomarkers ...
  • Brain oscillations and temporal structure of spatial memory pattern retrieval 

   Defence status: DEFENDED
   Zitrický, František (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 9. 2022
   The hippocampus is a brain structure essentially involved in episodic memory, spatial navigation and other complex cognitive functions. The distinct network architecture of hippocampal CA3 allows to combine converging ...
  • Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu páteřního v závislosti na změně osy krční páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Žídek, Slavomír (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   Introduction: The aim of our study was to assess the effect of dynamic changes in spinal flexion and extension assessed by dynamic magnetic resonance imaging(dMRI) on spinal cord functions assessed by dynamic evoked ...
  • A Model for Optimizing Comprehensive Care for People With HIV Infection 

   Defence status: DEFENDED
   Hofman, Sam (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 26. 9. 2022
   A model for optimizing comprehensive care for people with HIV infection Student: MUDr. Sam Hofman, MHA Supervisor: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. Department of Infectious Diseases and Travel Medicine of the Faculty of ...
  • Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 22. 12. 2022
   Šeborová, Karolína (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 23. 9. 2022
   Ovarian carcinoma is a heterogeneous group of diseases usually of epithelial origin. The vast majority of diagnosed cases are high-grade serous carcinomas, which account for over 80% of all cases. Ovarian carcinoma is one ...
  • Imunitní monitorace a imunoterapie po alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Hejretová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Immune monitoring and adoptive immunotherapy following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation - ABSTRACT Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (aloHSCT) is a specialized therapeutic method that is ...
  • Post-Translational Modifications of Nuclear and Non-Nuclear Proteins in Spermatozoa 

   Defence status: DEFENDED
   Řimnáčová, Hedvika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 6. 2022
   Posttranslational modifications of nuclear and nonnuclear proteins in spermatozoa Summary The number of couples who need the help of assisted reproductive technology (ART) has increased over the years. Approximately half ...
  • Psychiatric-relevant impairments in mouse models of spinocerebellar ataxias 

   Defence status: DEFENDED
   Tichánek, Filip (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 29. 9. 2022
   Spinocerebellar ataxias (SCAs) constitute a heterogeneous group of diseases characterized by the dysfunction of the cerebellum and disturbed coordination of movements. Aside from these, many SCA patients suffer also from ...
  • Histologické hodnocení experimentálních modelů onemocnění jater 

   Defence status: DEFENDED
   Malečková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2022)
   Date of defense: 27. 9. 2022
   Animal models are widely used for research of liver diseases pathogenesis and progression and for development of new treatment strategies in hepatology. The dissertation thesis focuses on large animal model, specifically ...
  • Metabolické a genetické faktory cévního stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Gelžinský, Július (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Tepenný systém je systémem trubic, který vede krev. Jeho stárnutí vede ke dvěma patologiím: ateroskleróze a arterioskleróze - tuhnutí tepenné stěny. Tyto patologie spolu můžou koexistovat a interferovat, liší se však svojí ...
  • Význam ultrazvukového vyšetření v managementu experimentální transplantace dělohy 

   Defence status: DEFENDED
   Matěcha, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 23. 11. 2021
   Význam ultrazvukového vyšetření v managementu experimentální transplantace dělohy Abstrakt Transplantace dělohy (UTx) představuje novou experimentální metodu léčby absolutního uterinního faktoru infertility (AUFI), který ...
  • Využití imunologických markerů v managementu předčasného porodu 

   Defence status: DEFENDED
   Korečko, Vladimír (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Strukturovaný souhrn Cíl studie: Porovnání diagnostické spolehlivosti, přesnosti a bezpečnosti amniocentézy a vyšetření Interleukinu- 6 v plodové vodě při diagnostice nitroděložního zánětu u pacientek s předtermínovým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV