• Vliv kyseliny hyaluronové na kmenové buňky zubní dřeně 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidt, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Souhrn Kyselina hyaluronová (KH) a kmenové buňky zubní dřeně (KBZD) jsou aktuálními výzkumnými tématy a jejich kombinované použití v rámci tkáňového inženýrství je nadějným směrem regenerativní medicíny. KBZD jsou mezenchymální ...
  • Zlomeniny spodiny očnice 

   Defence status: DEFENDED
   Mottl, Radovan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Souhrn Autor sledoval závislost výskytu pooperačních komplikací (enoftalmus, diplopie a porucha inervace n. infraorbitalis) chirurgicky léčených zlomenin spodiny očnice na použitém implantačním materiálu, velikosti defektu ...
  • Příspěvek ke studii etiologie a klinického významu jaterní steatózy v experimentu. 

   Defence status: DEFENDED
   Žaloudková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   SOUHRN Disertační práce se zabývá časnou fází jaterní regenerace u potkanů s navozenou steatózou jater, zjištěním vlivu kyseliny ursolové a jejich hepatoprotektivních účinků na jaterní tkáň po částečné hepatektomii a ...
  • Chronický zánět a metabolický syndrom u pacientů s psoriázou 

   Defence status: DEFENDED
   Vachatová, Simona (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Psoriáza je chronické recidivující zánětlivé onemocnění. Na jejím vzniku se podílejí genetické a imunologické faktory. Lupénka se váže s mnohými komorbiditami, mezi které patří metabolický syndrom (MetS). Do patogeneze ...
  • Analýza senzibilizace na molekulární komponenty stanovené multiplexním systémem ImmunoCAP ISAC u pacientů s atopickou dermatitidou 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Úvod: Atopická dermatitida (AD) je chronické zánětlivé kožní onemocnění s akutními exacerbacemi a charakteristickými klinickými projevy. Základním pilířem diagnostiky AD je důkladná anamnéza, zhodnocení klinického stavu, ...
  • Změny imunity indukované intraamniálním zánětem 

   Defence status: DEFENDED
   Souček, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Změny imunity indukované intraamniálním zánětem Abstrakt Intraamniální infekce hraje významnou roli v etiologii předčasného porodu a může vést k vážnému ohrožení zdraví plodu. Diagnostický přístup představuje přímý ...
  • Posouzení účinnosti fotodynamické terapie u pacientů s chronickou centrální serózní chorioretionopatií 

   Defence status: DEFENDED
   Myslík Manethová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Assessment of the efficacy of photodynamic therapy in patients with chronic central serous chorioretinopathy The presented postgraduate thesis deals with the issue of macular edema based on central serous chorioretinopathy ...
  • Posttraumatický rozvoj člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Špeldová, Patricie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Name and surname of the author: Patricie Špeldová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Non-medical Studies Title: Posttraumatic human growth Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, ...
  • Morální distres v ošetřovatelské praxi na jednotkách intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Gombíková, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Name and surname of the author: Alena Gombíková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of non­medical studies Title: Moral distress in daily nursing practise on Intensive care units ...
  • Společenská prestiž sesterské profese ve společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřišková, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   or: Marie Jindřišková , Faculty of Medicine in Hradec Králové Mgr. Jana Matulová This bachelor's thesis deals with prestige of thesis of Slavěna Obrdlíková from 2008 on similar topic "the social prestige of nurse in our ...
  • Neverbální komunikace v práci všeobecné sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Kovalová, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
  • Využití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie i dalších metod při identifikaci mikroorganismů 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránková, Renáta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Úvod Metoda MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je relativně nová metoda identifikace mikroorganismů, založená na analýze části buněčného proteomu. V posledních letech prodělala prudký rozvoj a postupně doplnila a pak i ...
  • Vliv predoperační radiochemoterapie na expresi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů adenokarcinomu rekta 

   Defence status: DEFENDED
   Buka, David (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Souhrn Adenokarcinom rekta představuje jedno z nejčastějších nádorových onemocnění v České republice, z čehož vyplývá, že každý posun v terapii či prevenci tohoto onemocnění může mít velký dopad na mortalitu a morbiditu ...
  • Využití optických endoskopických metod v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Šatanková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Diagnostika karcinomů hrtanu a hypofaryngu je často pozdní, čím se eliminuje možnost léčby s nejmenším mutilujícím účinkem pro pacienta. Významný pokrok v diagnostice slizničních nádorů hlavy a krku nastal s rozvojem ...
  • Hypotenze po úvodu do celkové anestezie 

   Defence status: DEFENDED
   Jor, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Souhrn Cíle: 1. Poskytnout ucelený přehled úrovně současného poznání týkající se hypotenze po úvodu do celkové anestezie (GAIH) 2. Popsat epidemiologickou situaci výskytu GAIH 3. Kriticky zhodnotit získané informace a ...
  • Vnímání smrti u studentů oboru všeobecná sestra 

   Defence status: DEFENDED
   Hastrdlo, Steven (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Steven Hastrdlo Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Vnímání smrti u studentů oboru všeobecná sestra Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 129 Počet příloh: ...
  • Rizika užívání hormonální antikoncepce a jejich povědomí mezi středoškolskou mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Nikola (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Nikola Kubátová Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Rizika užívání hormonální antikoncepce a jejich povědomí mezi středoškolskou mládeží Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. ...
  • Povědomí matek a jejich dcer ve věku mezi 12-14 lety o prevenci karcinomu děložního čípku 

   Defence status: DEFENDED
   Půtová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Eliška Půtová Instituce: Nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Povědomí matek a jejich dcer ve věku mezi 12-14 lety o prevenci karcinomu děložního čípku Vedoucí práce: Mgr. ...
  • Informovanost rodičů o možnostech očkování proti human papilloma viru (HPV) 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Aneta Valášková Instituce: Ústav nelékařských studií, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Název práce: Informovanost rodičů o možnostech očkování proti human papilloma viru (HPV) Vedoucí práce: ...
  • Kvalita života pacientů se střevní stomií 

   Defence status: DEFENDED
   Pištinková, Dominika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Autor: Dominika Pištinková Instituce: Ústav nelékařských studií Název práce: Kvalita života pacientů se střevní stomií Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 165 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2021 Klíčová ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV