• Redukce rizika tichých a symptomatických mozkových infarktů pomocí sonolýzy při koronární angioplastice a stentingu 

   Viszlayová, Daša (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   Background: Cerebral complications of coronary catheterizations are transient ischemic attack (TIA) and stroke. Silent stroke (SCI) does not cause acute neurological dysfunction. It might cause many disorders including ...
  • Sledování a porovnání léčebného efektu tří miniinvazivních metod léčby bolestí zad (pulzní radiofrekvenční modulace, kyslíko-ozonové terapie a periradikulární terapie) u pacientů s algickým radikulárním syndromem L5 nebo S1 v období jednoho roku po výkonu 

   Jandura, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Aim: To compare the therapeutic efficacy of the three minimally invasive methods (PRF, KOT, PRT) in patients with chronic (more than 3 months lasting) unilateral radicular syndrome L5 or S1. The hypothesis: PRF and KOT are ...
  • Translumbální centrální žilní katétry pro hemodialýzu 

   Jonszta, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Translumbar Central Venous Hemodialysis Catheters Aim: Hemodialysis catheter translumbal placement enables high quality venous access in patients with exhausted usual venous routes. The aim of this study is to evaluate ...
  • Změny kostního a minerálového metabolismu a role vitaminu D u novorozenců s velmi a extrémně nízkou porodní hmotností 

   Matějek, Tomáš (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Changes in bone and mineral metabolism and the role of vitamin D in very low birth weight infants. Firstly, the aim of dissertation work was to estimate physiological parathyroid hormone (PTH) levels and their relationship ...
  • Stav informovanosti pacientů o právech pacientů 

   Johnová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Name and surname of the autor: Lenka Johnová Institution: Charles Univerzity Fakulty of medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of nursing Title: Status of patient information on patients'rights ...
  • Informovanost a postoj rodičů k očkování dětí 

   Hegedűšová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Author: Lenka Hegedűšová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: Parents' awareness and attitude towards children ...
  • Pacientčino pojetí nemoci - stav po hysterektomii 

   Páchniková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   75 ANNOTATION Author: Štěpánka Páchniková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Patient's conception of the disease - condition ...
  • Vliv prodělaného infarktu myokardu na životní styl pacienta 

   Moravcová, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Autor: Martina Moravcová Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Social Medicine, Division of Nursing Title: The impact of myocardial infarction on the patient's ...
  • Zdravotní gramotnost české dospělé populace v problematice rakoviny prsu 

   Jirásková, Renata (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Author: Renata Jirásková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Breast cancer literacy amongst adult population of Czech Republic ...
  • Průzkum informovanosti a postoje středoškolské mládeže na vybraných středních školách k plánovanému rodičovství 

   Sedláčková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Author: Petra Sedláčková Institution: Institute of Social Medicine, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Charles University Department of Nursing Title: Survey of Knowledge and Attitudes of Secondary School Students at ...
  • Kvalita života žen s močovou inkontinencí 

   Seifertová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Author: Eliška Seifertová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: The quality of life of women with urinary incontinence Supervisor: ...
  • Postoje k lidské sexualitě a její vliv na zdraví člověka 

   Machová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Zdravý životní styl všeobecných sester 

   Česáková, Anna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Bachelor Thesis Abstrakt Author: Anna Česáková Name of institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Division of Nursing Thesis Title: Healthy life style of general ...
  • Míra zdravotní gramotnosti žen v mateřství o problematice kojení 

   Šmahelová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Author: Lenka Šmahelová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: The level of health literacy of women in motherhood in terms of ...
  • Kvalita života pacientů s diagnózou Myasthenia gravis 

   Jelínková, Pavla (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Name and surname of the author: Pavla Jelínková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Life quality of patients with the diagnosis ...
  • Pacientovo pojetí nemoci - operační léčba karcinomu prsu 

   Bittnerová, Barbora (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Author: Barbora Bittnerová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: Patient's perception of illness - Surgical treatment of breast ...
  • Experimentální léčba poranění míchy a klinická léčba hrudně-bederních obratlových zlomenin 

   Krůpa, Petr (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 18. 12. 2019
   Souhrn Zlomeniny páteře sdružené s poraněním míchy (SCI) patří k závažným medicínským stavům. Zatímco terapie obratlových zlomenin hrudně-bederní oblasti páteře patří k základním neurochirurgickým operacím, léčba těžkého ...
  • Pilovité léze gastrointestinálního traktu a význam výskytu pilovitých změn ve sliznici pacientů s idiopatickým střevním zánětem 

   Kamarádová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 20. 11. 2019
   Souhrn Pacienti s idiopatickým střevním zánětem mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu. IBD-asociovaná dysplázie je považována za konvenční prekurzor pro IBD- asociovaný adenokarcinom. (1-2) U pacientů s IBD ...
  • Zkušenosti studentů v odborné praxi 

   Jugasová, Ester (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 18. 10. 2019
   Author: Ester Jugasová Institution: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Title: Student's experience in training for proffessional practise Supervisor: PhDr. Mariana ...
  • Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory 

   Hladká, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 18. 10. 2019
   Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life in senior homes ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV