• Multimodalitní MR zobrazování patologických změn mozku u nemocných se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Slezák, Ondřej (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 3. 2021
   Multimodality MR imaging of pathological changes in schizophrenia Aim: To prove structural changes of the neocortex and white matter of the brain indicating connectivity disorder in early phases of schizophrenia. Material ...
  • Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 3. 2021
   Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií - abstrakt disertační práce Nádory adenohypofýzy spojené s akromegalií (somatotropní adenomy, somatotropní pituitární neuroendokrinní ...
  • Vliv miniinvazivního přístupu na respirační funkce u pacientů po aortální náhradě 

   Defence status: DEFENDED
   Gofus, Ján (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   disertační práce Vliv miniinvazivního přístupu na respirační funkce u pacientů po aortální náhradě MUDr. Ján Gofus Nejrozšířenějším miniinvazivním chirurgickým přístupem při náhradě aortální chlopně je parciální horní ...
  • Benefity CT vyšetření v soudním lékařství 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová Kučerová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Benefity CT vyšetření v soudním lékařství Radiologické zobrazovací metody představují v soudním lékařství vedle histologického, toxikologického, biochemického, mikrobiologického a serologického vyšetření jednu z komplementárních ...
  • Užití metody TIPS u pacientů s trombózou vena portae 

   Defence status: DEFENDED
   Čabelková, Pavla (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 15. 12. 2020
   Souhrn: Cíl: Cílem provedené studie bylo zhodnotit a porovnat výsledky léčby pacientů s akutní trombózou portální žíly ve skupině s jaterní cirhózou a ve skupině bez cirhózy, kterým byl zaveden TIPS. Studie byla provedena ...
  • Sarkopenie jako prediktivní faktor pro přežívání po transjugulární intrahepatální portosystémové spojce (TIPS) 

   Defence status: DEFENDED
   Šembera, Štěpán (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 4. 12. 2020
   Souhrn Úvod: Predikce v medicíně, která nejčastěji představuje odhad vývoje daného onemocnění, je jedním ze základních nástrojů lékaře. V oboru hepatologie je prognóza nemocného s jaterní cirhózou zvlášť důležitá. Tak jako ...
  • Aktuální problematika monoklonálních gamapatií nejistého významu z pohledu regionální biochemické laboratoře 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 1. 12. 2020
   2. Souhrn Předložená práce se zabývá problematikou MGUS z pohledu regionální biochemické laboratoře. Disertační práce je rozdělena na několik kapitol. V první části jsou zahrnuty obecné poznatky o monoklonálních gamapatiích, ...
  • Výskyt LA-MRSA a CA-MRSA v populaci s vyšším rizikem nosičství 

   Defence status: DEFENDED
   Neradová, Kateřina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 10. 11. 2020
   Výskyt LA-MRSA a CA-MRSA v populaci s vyšším rizikem nosičství Bakteriální rezistence patří k nejzávažnějším fenoménům moderní medicíny. Staphylococcus aureus je jednou z bakterií, u kterých výskyt antibiotické rezistence ...
  • Mikrobiologické aspekty farmakoterapie infekčních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Paterová, Pavla (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 10. 11. 2020
   SOUHRN Úvod: Metoda stanovení baktericidního titru séra představuje alternativní možnost optimalizace léčby infekce a podávání antibiotik. Ukazuje skutečnou aktivitu jednoho nebo více podávaných antibiotik v komplexním ...
  • Feasibility and Clinical Value of Vena Contracta Area in the Quantification of Functional Mitral Regurgitation During Bicycle Exercise: A Color Doppler 3D Echocardiography Study 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřa, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 2. 11. 2020
   The utility of three-dimensional (3D) colour Doppler echocardiography for the evaluation of dynamic changes of secondary mitral regurgitation during dynamic stress echocardiography Previous studies proved, that severe ...
  • Lipoprotein-associated Phospholipase A2 in Geriatric Diabetic Patients 

   Defence status: DEFENDED
   Fortunato, Joao (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 2. 11. 2020
   v českém jazyce Lipoprotein asociovaná fosfolipáza A2 (Lp-PLA2) je extracelulární na Ca2+ nezávislý enzym velikosti 45 kDa tvořený celkem z 441 aminokyselin. Obíhá v krevní plazmě ve své aktivní formě a je zakódována na ...
  • Informovanost žen o rizikových faktorech a možnostech prevence onemocnění karcinomem děložního čípku 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Bára (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Author: Bára Žáková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Women awareness of high-risk factors and options for preventing cervical ...
  • Psychická zátěž zdravotnického personálu v paliativní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Poláčková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Author: Lucie Poláčková Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing Title of the work: Psychological stress of medical staff in paliative care ...
  • Psychická zátěž nelékařského zdravotnického personálu 

   Defence status: DEFENDED
   Kristková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Autor: Jana Kristková Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Departement of Social Medicine, Division of Nurisng Title: The mental strain of non-medical staff Supervisor: Mgr. ...
  • Diabetes mellitus očima dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Brůnová, Aneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
  • Psychosomatické aspekty acne vulgaris 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Žaneta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Author: Žaneta Šimková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Psychosomatic aspects of acne vulgaris Supervisor: PhDr. Mariana ...
  • Informovanost žen o rizicích tromboembolické nemoci v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Tereza (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
  • Účast dospělé populace na preventivních prohlídkách 

   Defence status: DEFENDED
   Škrobáková, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Author: Andrea Škrobáková Institution: Institute of Social Medicine LF UK in Hradec Králové Department of Nursing Title of work: Participation of the adult population in preventive examination Supervisor: MUDr. Stanislav ...
  • Vliv stomie na život člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Klára (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Name and surname of the author: Klára Ptáčková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The impact of stoma on patient's life ...
  • Profese sestry očima dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Spilková, Šárka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 20. 10. 2020
   Author: Šárka Spilková Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové Institute of Social Medicine, Department of Nursing Title: The Nursing profession through the eyes of child Supervisor: prof. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV