Show simple item record

The adhesive properties of the oligoesters branched with pentaerythritol and tripentaerythritol
dc.contributor.advisorŠnejdrová, Eva
dc.creatorPodzimková, Šárka
dc.date.accessioned2017-04-13T10:56:27Z
dc.date.available2017-04-13T10:56:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/19283
dc.description.abstract1. SOUHRN Teoretická část se zabývá bioadhezí perorálně podaných látek (konkrétně peptidů a proteinů), jejími omezeními a možnostmi zlepšení, další kapitola charakterizuje v současnosti nejčastěji používaná bioadheziva. Podrobněji je rozebrána cytoadheze, na konci teoretické části je věnována pozornost endocytóze a transcytóze. 1.1. Experimentální část práce zkoumá reologické a adhezivní vlastnosti plastifikovaných oligoesterů kyseliny D,L-mléčné a glykolové větvených pentaerythritolem nebo tripentaerythritolem. Adhezivita připravených vzorků byla měřena na materiálovém zkušebním stroji T1-FR050TH.A1K firmy Zwick/Roell jako maximální síla Fmax, potřebná pro odtržení vzorku od podkladu. Tyto hodnoty byly přepočítány na velikost kontaktní plochy a porovnány s výsledky získanými v diplomové práci. Viskozita vzorků byla měřena na viskozimetru Brookfield DV-E s adaptérem pro malé množství vzorku při 37řC teplotě vřetenem č.14. Naměřené hodnoty z obou experimentů byly porovnány s hodnotami plastifikovaného lineárního oligoesteru tvořeného ekvimolárním množstvím kyselin L-mléčné a glykolové měřeného za stejných podmínek. Z výsledků provedených experimentů vyplývá, že vzorky větvené tripentaerythritolem mají vyšší adhezivní sílu než nosiče větvené pentaerythritolem, adhezivní síla roste s rostoucí molární hmotností...cs_CZ
dc.description.abstractTheoretic part deals with bioadhesion of peroral substances (concretely peptides and proteins), its limitations and improvement feasibilities. Next chapter describes today most used bioadhesives. Cytoadhesion is analysed in more detail; theoretic part is concluded with characterisation of endocytosis and transcytosis. Experimental part of thesis investigates rheologic and adhesive properties of plasticized oligoesters of D,L-lactic acid and glycolic acid in ratio 1:1 branched with pentaerythritol or tripentaerythritol. Adhesivity was measured on the Material testing machine T1- FR050TH.A1K Zwick/Roell as maximal force Fmax required to detache the polymer system from susbstrate. These values were converted to the size of the contact area and compared with values gained in diploma thesis. Viscosity of samples was measured using viscosimeter Brookfield DV-E with an adaptor for small sample amount by 37řC temperature with spindle 14. Measured values from both of the experiments were compared with values of plasticized linear oligoester formed by equimolar amount of L-lactic acid and glycolic acid measured during equal conditions. From the outcomes of made experiments ensues that samples branched with tripentaerythritol have higher adhesive force than carriers branched with pentaerythritol, adhesive...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
dc.titleAdhezivní vlastnosti oligoesterů větvených pentaerythritolem a tripentaerythritolemcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-10-14
dc.description.departmentDepartment of Pharmaceutical Technologyen_US
dc.description.departmentKatedra farmaceutické technologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Pharmacy in Hradec Královéen_US
dc.description.facultyFarmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
dc.identifier.repId64417
dc.title.translatedThe adhesive properties of the oligoesters branched with pentaerythritol and tripentaerythritolen_US
dc.contributor.refereeDittrich, Milan
dc.identifier.aleph001010486
thesis.degree.namePharmDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePharmacyen_US
thesis.degree.disciplineFarmaciecs_CZ
thesis.degree.programPharmacyen_US
thesis.degree.programFarmaciecs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFarmaceutická fakulta v Hradci Králové::Katedra farmaceutické technologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Pharmacy in Hradec Králové::Department of Pharmaceutical Technologyen_US
uk.faculty-name.csFarmaceutická fakulta v Hradci Královécs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Pharmacy in Hradec Královéen_US
uk.faculty-abbr.csFaFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFarmaciecs_CZ
uk.degree-discipline.enPharmacyen_US
uk.degree-program.csFarmaciecs_CZ
uk.degree-program.enPharmacyen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs1. SOUHRN Teoretická část se zabývá bioadhezí perorálně podaných látek (konkrétně peptidů a proteinů), jejími omezeními a možnostmi zlepšení, další kapitola charakterizuje v současnosti nejčastěji používaná bioadheziva. Podrobněji je rozebrána cytoadheze, na konci teoretické části je věnována pozornost endocytóze a transcytóze. 1.1. Experimentální část práce zkoumá reologické a adhezivní vlastnosti plastifikovaných oligoesterů kyseliny D,L-mléčné a glykolové větvených pentaerythritolem nebo tripentaerythritolem. Adhezivita připravených vzorků byla měřena na materiálovém zkušebním stroji T1-FR050TH.A1K firmy Zwick/Roell jako maximální síla Fmax, potřebná pro odtržení vzorku od podkladu. Tyto hodnoty byly přepočítány na velikost kontaktní plochy a porovnány s výsledky získanými v diplomové práci. Viskozita vzorků byla měřena na viskozimetru Brookfield DV-E s adaptérem pro malé množství vzorku při 37řC teplotě vřetenem č.14. Naměřené hodnoty z obou experimentů byly porovnány s hodnotami plastifikovaného lineárního oligoesteru tvořeného ekvimolárním množstvím kyselin L-mléčné a glykolové měřeného za stejných podmínek. Z výsledků provedených experimentů vyplývá, že vzorky větvené tripentaerythritolem mají vyšší adhezivní sílu než nosiče větvené pentaerythritolem, adhezivní síla roste s rostoucí molární hmotností...cs_CZ
uk.abstract.enTheoretic part deals with bioadhesion of peroral substances (concretely peptides and proteins), its limitations and improvement feasibilities. Next chapter describes today most used bioadhesives. Cytoadhesion is analysed in more detail; theoretic part is concluded with characterisation of endocytosis and transcytosis. Experimental part of thesis investigates rheologic and adhesive properties of plasticized oligoesters of D,L-lactic acid and glycolic acid in ratio 1:1 branched with pentaerythritol or tripentaerythritol. Adhesivity was measured on the Material testing machine T1- FR050TH.A1K Zwick/Roell as maximal force Fmax required to detache the polymer system from susbstrate. These values were converted to the size of the contact area and compared with values gained in diploma thesis. Viscosity of samples was measured using viscosimeter Brookfield DV-E with an adaptor for small sample amount by 37řC temperature with spindle 14. Measured values from both of the experiments were compared with values of plasticized linear oligoester formed by equimolar amount of L-lactic acid and glycolic acid measured during equal conditions. From the outcomes of made experiments ensues that samples branched with tripentaerythritol have higher adhesive force than carriers branched with pentaerythritol, adhesive...en_US
uk.publication.placeHradec Královécs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické technologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV