• Koučink coby profese: východiska pro profesní etiku koučinku a reflexe vybraných témat 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Červenka Kocourková, Karolína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   This diploma thesis presents coaching as an independent profession. It shows that it is not just a method of training, counseling or employee management, which would then follow the ethics of the fields in which it is ...
  • Duchovní doprovázení ve službě nemocničního kaplana 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Svoboda, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2023
   Master thesis "Spiritual accompaniment in the service of a hospital chaplain" describes and evaluates uniqueness, meaning and demands of service of the spiritual accompaniment of a hospital chaplain. What its limits are ...
  • Církev umírající. Hledání interpretačního klíče k postavení křesťanství v postmoderní Evropě 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Prokeš, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 3. 2. 2023
   The Dying Church, Josef Prokeš Abstract The Dying Church Searching for the interpretative key to the position of Christianity in postmodern Europe The main subject of this thesis concerns the search for the way in which ...
  • První apoštolský nuncius v Praze Clemente Micara a jeho reflexe v dobovém českém tisku v letech 1920-1923 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Řeháček, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2023
   In the newly formed Czechoslovak Republic, the Catholic Church lost the position it had in the Austro-Hungarian monarchy. It was necessary to change almost the entire Church structure, replace the majority of the bishopric, ...
  • Etika veřejnosti v kontextu online komunikace 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Heverová, Lucia (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis studies the basic concepts of communication in the context of the online environment and seeks whether there are ethical starting points for users participating in content creation on the Internet ...
  • Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pohunek, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 14. 2. 2023
   Michal POHUNEK, History of the Slavonic Monastery during the Hussite and Utraquist Period. Praha 2022. Doctoral dissertation. Abstract History of the Slavonic Monastery during the Hussite and Utraquist Period is a systematic ...
  • Moderní architektura ve Slaném 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pučerová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2023
   The author of diploma thesis will compile an art-historical monography of an architecture of the first half of the 20th century in town called Slaný. Firstly, she briefly outlines the urban and architectural development ...
  • Fundační aktivita rodu Markvarticů v severních Čechách v kontextu středoevropské architektury 13. století 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Panošková, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2023
   My diploma thesis is focused on the foundational activities of the Markvartic family which is one of the most prominent families in Northern Bohemia of its time. In terms of the investigated area and period, the diploma ...
  • Ze zákona otročení, z evangelia svoboda v Gal 4, 21-31. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Boháčik, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 10. 1. 2023
   The aim of the thesis "From the Law comes Slavery, from the Gospel Freedom: Galatians 4:21-31" is to provide a comprehensive interpretation of the allegorical pericope about Hagar and Sarah as representatives of two different ...
  • Jan Steklík jako výtvarník a zakladatel Křižovnické školy 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jiroušková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2023
   This thesis discusses the artist Jan Steklik and the Crusader school of pure humour without the joke. In the introduction, the political situation and visual arts during the normalization period are presented, then the ...
  • Etická reflexe přístupu iregulérních migrantů ke zdravotní péči v České republice 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Surová, Zuzana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis "Ethical reflection of access of undocumented immigrants to healthcare in the Czech Republic" deals with ethically relevant aspects of access of undocumented immigrants to healthcare and healthcare system ...
  • Příběhy Ježíšových uzdravení hluchých a slepých v synoptických evangeliích 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jurkulák, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 10. 1. 2023
   The diploma thesis deals with the topic of healing in the synoptic gospels. Illness and the suffering associated with it is a phenomenon that everyone encounters throughout their lives. We can look at illness and suffering ...
  • Vláda ve víře: Příspěvek ke studiu raně středověkých waleských církevních dějin 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Bartošík, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2023
   Title: Policy of Faith: Contribution to the study of the early medieval Welsh ecclesiastical history Abstract The thesis studies the early christian church on the land of present Wales, specifically from the late antique ...
  • Kult svatého Martina ve středověkých Čechách 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šárovcová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2023
   The master thesis deals with the cult of St. Martin of Tours in pre-Hussite Bohemia. The cult of St. Martin established itself in Tours in the second half of the 5th century, became the main Frankish saint during the 6th ...
  • Proměna života Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Čechách v kontextu dějin 20. století. Reflexe vývoje v prožívání charismatu a spirituality kongregace 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Marková, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   Master thesis "The transformation of the life of Sisters of Mercy of St. Charles Borromeo in Bohemia in the context of the 20th century: a reflection of changes in the experience of charisma and spirituality of the ...
  • Stavebně-historický průzkum venkovské usedlosti Harazim čp. 29 v Rájově (obec Zlatá Koruna) 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Facincani, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 19. 1. 2023
   The aim of the diploma thesis was to carry out a detailed architectonical survey of the homestead Harazim (Rájov, village Zlatá Koruna), which has been registered as a cultural monument since 1958. The survey proved that ...
  • Duchovní doprovázení umírajících a paliativně nemocných pacientů 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Cehová, Beata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 17. 1. 2023
   The bachelor's thesis "Spiritual accompaniment about dying and palliative patients" deals with the spiritual care and approach of a seriously ill patient, is not only his body and social environment but especially his soul. ...
  • Zpracování viny u osob ve výkonu trestu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Doskočilová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis deals with the ethical topic of guilt and its processing in persons serving a sentence. The paper elaborates with the topic of guilt on a practical and theoretical level. The theoretical framework deals ...
  • Etické problémy při užití vybraných prostředků umělé inteligence pro zvládání úzkosti a deprese 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Grepl, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 11. 1. 2023
   The diploma thesis deals with possible ethical problems in the use of artificial intelligence as a supportive therapeutic tool for managing anxiety states. Developments in the field of artificial intelligence are of ...
  • Státem řízená kultura: Československá divadla v době normalizace 

   Výsledek obhajoby: NEOBHÁJENO
   Volfová, Viktorie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 20. 1. 2023
   Stated-controlled culture Czechoslovak theaters at the time of normalization Abstract This thesis gives a comprehensive picture of cultural policy during the so-called normalisation period. The aim is to present the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV