• Duchovní péče v dětských domovech se zřetelem ke kaplanství 

   Defence status: DEFENDED
   Plicková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Děti umístěné v dětském domově přišli o možnost vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí, a proto není divu, že se potýkají s různými citovými deprivacemi, které velmi ovlivňují jejich vývoj. Česká školní inspekce upozorňuje ...
  • Katechetická práce s dětmi v Královehradecké diecézi CČSH 

   Defence status: DEFENDED
   Klásková, Františka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   RESUMÉ Tato diplomová práce se věnuje tématu katechetické práce s dětmi v Církvi československé husitské. Po uvedení do souvislostí líčí toto téma ze dvou úhlů pohledu. Nejprve se věnuje teoretické části katechetiky, která ...
  • Katechetické aspekty v díle Otty Rutrleho 

   Defence status: DEFENDED
   Černochová, Žaneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Církev československá husitská může být náležitě hrdá na osobnost profesora Otty Rutrleho, neboť svým pedagogickým a výchovným přístupem napomohl k realizaci a oživení náboženské výchovy a katechetického vyučování v církvi. ...
  • Katechetické aspekty v díle Rudolfa Horského 

   Defence status: DEFENDED
   Chottová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Katechetické aspekty v díle Rudolfa Horského Catechetical Aspects in the Work of Rudolf Horský Bc. Eliška Chottová Rudolf Horský, a theologian, catechist, bishop of the Czechoslovak Church, professor and dean of the Hus ...
  • Klíčové aspekty křesťanské edukace mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Matys, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá křesťanskou edukací mládeže a představuje aspekty, které jsou klíčové pro její teoretickou reflexi, promýšlení i praktickou realizaci. Zaměřuje se zejména na možnost aplikace poznatků a postupů z ...
  • Křesťanské vánoce a jejich podoby v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Masaříková, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   In this magister study ,,Christian Christmas and its Practice in Prague" I write about Christmas in Prague. I write about a Christmas traditions, weather sayings and about the ways of celebration Chistmas in Prague. This ...
  • Náboženská edukace dětí 1. stupně Základní školy v Církvi bratrské 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   Bachelor thesis with the title Religious education of first elementary school children in the Church of Brethren consists of eight chapters.The first chapter explains the topicality of the problems and the basic concepts. ...
  • Náboženská edukace mládeže v Církvi bratrské 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This diploma thesis is focused on the topic of religious education of youth in the Church of Brethren. Its main aim is to describe the process of religious education of youth according to the theoretical and practical ...
  • Setkání se smrtí blízké osoby v dětství 

   Defence status: DEFENDED
   Franclová, Justýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cílem mé bakalářské práce je popsat reakce dítěte na smrt jemu blízké osoby (rodiče). Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část čerpá z odborné literatury. Seznamuje čtenáře nejen se smrtí samotnou, ale i s ...
  • Sociálně- etické aspekty Ježíšova Kázání na hoře 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháč, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Diplomová práce "Sociálně-etické aspekty Ježíšova Kázání na hoře" pojednává o 5.-7. kapitole novozákonního Matoušova evangelia. Vychází z rozboru řeckého textu a směřuje k nadčasovému uchopení Ježíšových etických požadavků ...
  • Výuka etiky u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Mojžíšová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Diplomová práce Výuka etiky u předškolních dětí Teaching of pre-school children in the ethics Vedoucí práce Autor práce Mgr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D. Ing. Petra ...
  • Základní vymezení celospolečenského zájmu o rozvoj člověka a jeho specifičnost v rámci křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Matys, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV