• Bytí pro sebe a pro druhého v díle Totalita a nekonečno E. Levinase 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Miloslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
  • Bytí, smrt a sebevražda ve filosofii L. Klímy 

   Defence status: DEFENDED
   Kubica, František (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
  • Deleuzovo pojetí času prostřednictvím umění 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This thesis is about concept of time in work of french philosopher Gilles Deleuze. First of all is nescessery to introduce reader with philosophy of Henri Bergson and Deleuze's interpretation of Bergon's work and how Deleuze ...
  • Dvě podoby filosofie dialogu (Lévinas a Buber) 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinková, Pavla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato diplomová práce "Dvě podoby filosofie dialogu" se zaměřuje na problematiku filosofie dialogu ve 20. století. Snaží se ji přiblížit jednak teoretickým popisem filosofie dialogu, jednak prostřednictvím dvou konkrétních ...
  • Fenomén Andělů v období patristiky, scholastiky a jeho postmoderní interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá chápáním andělů v obdobích patristiky, scholastiky a dnešním vývojem tohoto fenoménu. Vykládá nejprve andělskou nauku u pohanského filozofa Pseudo- Dionýsia Areopagity, sv. Augustina a Tomáše ...
  • Filosofie Ericha Fromma a její přesah do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Radechovská, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Cílem předkládané diplomové práce Filosofie Ericha Fromma a její přesah do současnosti bylo zasadit odkaz Ericha Fromma do filosofického kontextu. Diplomová práce obsahuje 4 hlavní oddíly. V prvním oddíle definuji klíčová ...
  • Kantův kategorický imperativ a jeho kritika u myslitelů 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vašků, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Diplomová práce "Kantův kategorický imperativ a jeho kritika u myslitelů 19. Století" se zabývá otázkou Kantova fundamentálního principu, čili morálního zákona- kategorického imperativu. Cílem této práce je nejprve poukázat ...
  • Karel Čapek a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Blanka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
  • Magický a filosofický svět Ingmara Bergmana 

   Defence status: DEFENDED
   Cupáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce se zabývá filosofií filmu švédského režiséra Ingmara Bergmana. Nastiňuje životní okolnosti ovlivňující Bergmanovu tvorbu a filosofickou i stylistickou konstrukci jeho filmografie. Je představeno devět filmů ilustrujících ...
  • Myšlenkový odkaz Inocence Arnošta Bláhy 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurovec, Dominik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Odpovědnost u Jonase a Spaemanna 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce se zabývá porovnáním dvou odlišných etických přístupů se zaměřením na fenomén odpovědnosti. Snaží se reflektovat tradiční filozofický přístup založený na Kantově systému navržený Spaemannem, Jonasovu potřebu stanovení ...
  • Pojetí božství v díle Ladislava Klímy, v kontextu Upanišád a východní filozofie 

   Defence status: DEFENDED
   Karela, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Pojetí lásky u Platona a Schopenhauera 

   Defence status: DEFENDED
   Najman, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce se snaží skrze přiblížení filosofie obou autorů vysvětlit jejich pojetí lásky. V obou metafyzikách se snaží nalézt motivy, které, jak se autor domnívá, jsou stále živé, přestože se zdá, že nám jsou tak vzdáleny.
  • Pojetí rozumu, paměti a vůle u Petra z Letovic (z Kvodlibetu Matěje z Knína v kodexu X H 18, fol. 118a-119b - utrum cuiuslibet spiritus rationalis eadem sit substantialiter ratio, memoria et voluntas) 

   Defence status: DEFENDED
   Radechovský, Adam (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Diplomová práce si klade za cíl zpřístupnit odkaz dosud neznámého Mistra Petra z Letovic působícího na pražské univerzitě před vypuknutím husitské revoluce. Vychází z dochované kvestie Utrum cuiuslibet spiritus rationalis ...
  • Pojetí rozumu, paměti a vůle u Petra z Letovicz (z Kvodlibetu Matěje z Knína v kodexu X E 24, Fol.339b-340b - utrum cuiuslibet spiritus rationalis eadem essentia sit substantialiter ratio, memoria etvoluntas) 

   Defence status: DEFENDED
   Řezník, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zaměřuje na pojetí rozumu, paměti a vůle u Petra z Letovicz. Autor práce čtenáře seznamuje s kvestií Utrum cuiuslibet spiritus rationalis eadem essentia sit substantialiter ratio memoria et voluntas. ...
  • Pojetí vůle u L. Klímy a jeho inspirace u Nietzscheho a Schopenhauera 

   Defence status: DEFENDED
   Kubica, František (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Diplomová práce "Pojetí vůle u L. Klímy a jeho inspirace u Nietzscheho a Schopenhauera" pojednává o filosofii významného českého spisovatele a filozofa Ladislava Klímy. Autorova filozofie vychází z předních světových ...
  • Pojetí zla u Platóna, Plótina a Augustina 

   Defence status: DEFENDED
   Vokurková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá pojetím zla u Svatého Augustina v souvislosti s jeho předchůdci Platónem a Plótínem. Je dělena do tří hlavních kapitol, v nichž je chronologicky popsáno pojetí dobra a zla v kontextu filozofických ...
  • Postmoderní inspirace v díle Ondřeje Vavrečky 

   Defence status: DEFENDED
   Čihák, Matěj (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
  • Radost v myšlení Friedricha Nietzscheho 

   Defence status: DEFENDED
   Chmel, Patrik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Bakalářská práce si klade za úkol odhalit pojetí radosti, které má plynout ze závěrů v dílech Friedricha Nietzscheho. Pokusí se nastínit, jakou roli vzhledem k ní hraje Bůh, svět i utrpení. Na začátku práce vyložíme takzvanou ...
  • Různá pojetí nesmrtelnosti duše v antice 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejš, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tato práce představuje čtyři hlavní antické koncepce nauky o duši. Nejstarší z uvedených koncepcí vychází z _řecké mytologie, a jejím nejdůležitějším zdrojem jsou Homérovy hrdinské eposy Ílias a Odyssea. Základem tohoto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV