• Achnatonova náboženská reforma jako pozadí mojžíšovských protináboženských důrazů v Tóře 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cílem této práce je pátrání po možných vlivech Achnatonovy náboženské reformy na osobu raného Mojžíše. První část je věnována analýze Achnatovy reformy a událostem a náboženským proudům, které mohly zanechat stopy na jejím ...
  • Áronovské požehnanie 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Boris (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   SVOBODA, Boris: Áronovské požehnanie. [Záverečná práca] / Boris Svoboda. - Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta; - Vedúci práce: Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister. - ...
  • Áronovské požehnání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Svoboda, Boris (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   SVOBODA, Boris: Áronovské požehnání. [Závěrečná práce] / Boris Svoboda. - Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta; - Vedoucí práce: Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. - Stupeň odborné kvalifikace: Magistr. - Praha: ...
  • Cesta k porozumění Starému zákonu. Hermeneutika Starého zákona - teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17 

   Defence status: DEFENDED
   Verzichová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Úkolem diplomové práce "David a Goliáš: Narativní analýza 1S 17" je, analyzovat jeden z nejznámějších biblický příběhů prostřednictvím metody narativní analýzy a poskytnout tak čtenáři pohled na text skrze jednotlivé ...
  • Davidův profil v biblickém textu 

   Defence status: DEFENDED
   Verzichová, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Dějiny Izraele od povstání Makabejských po Ježíše Krista 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupski, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
  • Etika ve Starém Zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Šedý, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
  • Ezechielova vidění 

   Defence status: DEFENDED
   Pos, Vladimír (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Jehuda Amichai - poezie ve světle tradiční židovské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Holá, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Yehuda Amichai - Poetry in the light of Traditional Jewish Literature Marie Holá The present work named Yehuda Amichai - poetry in the light of traditional Jewish literature addresses the relationship between religious ...
  • Jeruzalémský chrám a jeho zkáza (zpracování tématu v Tanachu) 

   Defence status: DEFENDED
   Razáková, Věra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce "Jeruzalémský chrám a jeho zkáza (zpracování tématu v Tanachu)" se zabývá událostmi, které vedly ke zkáze Jeruzalémského chrámu. Jedná se o analýzu textů zaměřenou na zmapování příčin zániku Prvního chrámu ...
  • Kniha Rút: Narativní analýza textu 

   Defence status: DEFENDED
   Kreutziger, Kamil (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Úkolem diplomové práce "Kniha Rút: Narativní analýza textu" je analyzovat a vyložit biblický text knihy Rút pomocí nástrojů narativní analýzy. Práce je členěná do dvou částí, dle použité metody synchronního výkladu textu. ...
  • Král Abímelek: Výklad Sd 9 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Úkolem diplomové práce "Král Abímelek: Výklad Sd 9" je analyzovat biblický text Sd 9. Čtenář je krátce uveden do problematiky knihy Soudců, do které analyzovaný text patří. V první kapitole je také stručně shrnuto dosavadní ...
  • Král Chizkijáš 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Závěr: V této práci jsem se zaměřil na pohled jednotlivých autorů biblických a talmudických textů na krále Chizkijáše. Cílem bylo především porovnat hodnocení Chizkijáše a jeho činů v textech Deuteronomisty, Chronisty a ...
  • Král Saul 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice 

   Defence status: DEFENDED
   Kabůrková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Markéta Kabůrková Literární prostředky v židovsko-křesťanské polemice Literary Devices in Jewish-Christian Polemics Hebrew anti-Christian polemic is a specific literary genre, which evolved in Western Europe at the end of ...
  • Magie, mystika a liturgie: židovská tradice v amuletech pozdní antiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vinklát, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   1 RESUMÉ: Magie, mystika a liturgie: židovská tradice v amuletech pozdní antiky Magic, Mysticism and Liturgy: Jewish Tradition in Amulets of Late Antiquity Marek Vinklát Tato dizertační práce se zaměřuje na fenomén aramejských ...
  • Moc milosti ve čtvrté ebedské písni Výklad Izajáše 52,13 až 53,12 

   Defence status: DEFENDED
   Ciprová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Narativní analýza: Abšalómovský cyklus 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Výsledke é prá e je zjiště í, že arativ í a alýza je fu kč í přístup, který u ož í u hopit i li ký text v širší rá i. Po závěreč é shr utí výsledků arativ í a alýz lze s jistotou ří i, že te to teoreti ký rá e je fu kč í ...
  • Od lásky k bližnímu k lásce k člověku 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrba, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Od lásky k bližnímu k lásce k člověku DP Michala Kotrby (HTF UK, 2012) DP sleduje především vývoj pojetí lásky k bližnímu v biblických knihách od SZ po NZ, počínaje přikázáním milovat bližního svého, tedy od izolované ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV