• Trénink kognitivních funkcí pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Balgová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
  • Kvalita péče o seniory s kognitivní poruchou v sociálním a zdravotnickém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Hurníková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
  • Druhý vatikánský koncil a jeho následovníci 

   Defence status: DEFENDED
   Poslední, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Ve své práci jsem se dopracovala k několika závěrům. Svatí otcové Jan XXIII., Pavel IV. a František, kteří následovali odkaz II. vatikánského koncilu a hlásí se k němu, jsou ve společnosti mnohem oblíbenější než papeži, ...
  • Dějiny kláštera Kladruby 

   Defence status: DEFENDED
   Brasová, Alena Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   Tato diplomová práce pojednává o dějinách kladrubského kláštera, o období založení a jeho vývoji v jednotlivých staletích. Dále jak se vyvíjel a měnil život v klášteře, ale i mimo něj a poukazuje na výjimečné architektonické ...
  • Budování identity dítěte v pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Transhumanismus a reflexivní plánování a zvládání. 

   Defence status: DEFENDED
   Macoun, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   v češtině Moje práce se zabývá potenciálním vlivem transhumanismu na reflexivní plánování lidí podle české transhumanistické komunity s ohledem na teorii Person-In-Enviroment a postmoderní změny ve společnosti. Konceptuální ...
  • Inspirativní a rizikové prvky waldorfské pedagogiky pro sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Joachimsthalerová, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem 

   Defence status: DEFENDED
   Michnáčová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce mapuje tvorbu a schopnost měnit postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem. V teoretickém rámci popisuje formování romské menšiny na území České republiky a dále její vývoj. Zaměřuje se na formy ...
  • Význam hagioterapie při léčbě závislostí pohledem abstinujících osob, dříve závislých 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Silvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Cílem práce bylo zjistit, zda je hagioterapie účinný psychoterapeutický nástroj při práci s klienty s drogovou minulostí, a zda jim dostatečně pomáhá při jejich dlouhodobé abstinenci. První kapitola slouží pro zakotvení ...
  • Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřávek, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce s názvem "Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2" pojednává o definicích, možnostech a principech sociálního bydlení v České eoretická část práce popisuje fenomén bydlení a ...
  • Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Švejnohová, Renáta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Tato diplomová práce se věnovala tématu - Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách. S pomocí odborné literatury byly zpracovány tři teoretické kapitoly, které se věnovaly motivaci, syndromu vyhoření ...
  • Význam sociálně aktivizační činnosti pro seniorskou populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháčková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Závěrečná práce se zabývá významem sociálně aktivizačních činností pro seniorskou populaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část mapuje současný stav a popisuje základní pojmy, ...
  • Dlouhodobý integrační program v nízkoprahovém klubu Jahoda 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • RE FRESH skupiny - skupinová práce s mládeží s rizikovým chováním v terénních programech NZDM 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu: Perzekuce a proces. 

   Defence status: DEFENDED
   Edlová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Náboženský sionismus a jeho role v otázce osidlování Erec Jisrael 

   Defence status: DEFENDED
   Žebrová, Jiřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Konverze ke křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Macnerová Vilímová, Miriam (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Manželství jako předmět teologického dialogu mezi pravoslavnou a katolickou církví 

   Defence status: RECOGNIZED
   Rác, Ondrej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The thesis offers the understanding of marriage in Catholic and Orthodox theological texts as formulated in polemic concerning faith. It observes the development of the theological thinking about this theme focused on the ...
  • Zdislava z Lemberka a postavení ženy ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Vývoj chápání sugesce v průběhu dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Kroulík, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   This diploma thesis has the goal of providing the broadest possible acquaintance with the phenomenon of suggestion. It covers various findings regarding the topic of suggestion, across both history and expertise. The author ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV