• Epistemologické úvahy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Topic of the Magister thesis is study of human knowledge about the real world. Thesis focuses on the establishment of Epistemology, a philosophical discipline that focuses on theory of knowledge, introduces its history and ...
  • Modlitba za osvobození a uzdravení v kontextu praktické teologie a pomáhajících profesí 

   Defence status: DEFENDED
   Jičínská, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 4. 2022
   Theme. Prayer for liberation and to healing in the perspective of practical theology and helping professions. Current issues/questions. The theme of the thesis deals with the issue of prayer for liberation and healing The ...
  • Primát římského biskupa - biblický základ, historický vývoj, ekumenická perspektiva 

   Defence status: DEFENDED
   Vichlenda, Pavel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 2. 2022
   Tato rigorózní práce se zabývá tématem primátu římského biskupa, který je dodnes jedním se sporných bodů eklesiologie různých křesťanských konfesí. Některé z nich v něm vidí jednu z hlavních příčin historického rozdělení ...
  • Spiritualita severoamerických indiánů jako inspirace výchovně-vzdělávacího procesu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Drda, Stanislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá studiem vybraných principů spirituality severoamerických indiánů, které nahlíží jako inspiraci pro výchovu a osobní rozvoj člověka. V teoretické části zkoumá základní aspekty indiánské ...
  • Faktory ovlivňující dosažení středoškolského (vyššího) vzdělání Romů 

   Defence status: DEFENDED
   Turjanská, Jiřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
  • Motivace mužů bez přístřeší k ústavní léčbě závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice. 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
  • Věroučné a etické akcenty u Sírachovce 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlecká, Štěpánka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářská práce s názvem Věroučné a etické akcenty v Sírachovci měla za úkol identifikovat nejdůležitější teologické a morální důrazy v deuterokanonické knize Sírachovec. Studiem a čtením byly identifikovány věroučné ...
  • Pastýř jako antropomorfismus pro Boha 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Cílem diplomove práce "Pástýr jáko ántropomorfismus Bohá" je pomocí literární reserse á kompáráce textu, exegeze á reflexe vlástních zkuseností objásnit roli pástýre ve stároveku á dnes á prednest tuto vedomost v uzívání ...
  • Digitální technologie a mezigenerační propast v pedagogice 

   Defence status: DEFENDED
   Javůrek, David (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato práce shrnuje zjištění o vlivu digitálních technologií na výuku a vývoj přístupu žáků, studentů a učitelů k digitálním technologiím. Digitální technologie se prudce rozvíjejí, digitální kompetence učitelů a žáků je ...
  • Historické pozadí Bileámova požehnání v knize Numeri a souvislost s aramejskými orákuly 

   Defence status: DEFENDED
   Zábrodský, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Bakalářská práce uvádí do kontextu osobu Bileáma z knihy Numeri 22-24 a jeho narativu uvnitř celé biblické zvěsti a tradice s texty nalezenými v Tell Deir 'Allá. Pokouší se jednoduchými metodami biblické pasáže vyložit a ...
  • Skupina mladých dospělých inspirovaná dílem C. G. Junga 

   Defence status: DEFENDED
   Kurucz, Kevin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
  • Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Nezmar, Daniel (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Magie v období judaismu Druhého chrámu a raného křesťanství Abstrakt Předkládaná práce se zaměřuje na studium a shromáždění pramenů z dějin esoterismu převážně v období judaismu Druhého chámu a raného křesťanství, které ...
  • Společné stolování novozákonní církve perspektivou kolektivní paměti 

   Defence status: DEFENDED
   Černoch, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Petr Černoch - Společné stolování novozákonní církve perspektivou kolektivní paměti - Abstrakt Kolektivní paměť je relativně nová metoda zkoumání raného křesťanství, která byla vzata z humanitního oboru zvláště sociologie. ...
  • Pastorační a bohoslužebná činnost církví v rámci romské komunity 

   Defence status: DEFENDED
   Koucká, Dana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   v českém jazyce Ve své bakalářské práci se zaměřuji na pastorační a bohoslužebné aktivity církví v romské komunitě. Na začátku hovořím o romské historii, dále o pastoraci a sociální práci a nakonec rozebírám duchovní ...
  • Služby poskytované pěstounským rodinám 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Tato bakalářská práce se zabývá službami, které jsou poskytovány pěstounským rodinám v Praze a na Jižní Moravě. Teoretická část je věnována obecným informacím o náhradní rodinné péči a její historii. Dále se také zaměřuje ...
  • Podpora pohybové aktivity klientů s vážným duševním onemocněním v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Vitovská, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Podpora pohybové aktivity klientů s vážným duševním onemocněním v Praze Abstrakt Cílem této diplomové práce bylo, jak vnímají pracovníci sociálních služeb možnosti podpory pravidelné pohybové aktivity klientů se závažným ...
  • Legislativní rámec praxe pohledem pracovnic a pracovníků oddělení sociálně - právní ochrany dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Matyášová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Cílem této práce je nahlédnout očima sociálních pracovník OSPOD na dopad legislativního rámce na výkon jejich činnosti. Jde o to přiblížit praktickou činnost této profese a legislativní dopad na ní, který může ovlivnit jak ...
  • Vliv projevů hraničního typu emočně nestabilní poruchy osobnosti na rodinné příslušníky 

   Defence status: DEFENDED
   Samcová, Magdalena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   68 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá projevy hraničního typu emočně nestabilní poruchy osobnosti a jejím vlivem na rodinné příslušníky osob s tímto onemocněním. Cílem bylo přiblížit zkušenost ze soužití s člověkem s ...
  • Sociální práce pro ohrožené dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Pernicová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Ve své diplomové práci se zabývám tématem sociální práce s ohroženým dítětem. Snažila jsem se tak přiblížit téma těch dětí, které se ocitají v pro ně nebezpečné situaci a také tím, jak se situace dají řešit. Popisuji, co ...
  • Konstrukce konfliktních situací pracovnicemi a pracovníky OSPOD 

   Defence status: DEFENDED
   Olšanská, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Diplomová práce je zaměřena na konstrukci konfliktních situací sociálních pracovníků a pracovnic OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). V teoretickém rámci je vysvětleno, co je to konflikt z perspektivy pomáhajících ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV