• Očekávání osob v nepříznivé sociální situaci od ICT vzdělávání 

   Votíková, Judita (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
  • Sociální činnost prvních metodistů na pozadí sociálních a politicko-hospodářských dějin Anglie 

   Samcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Diplomová práce "Sociální činnost prvních metodistů na pozadí sociálních a politicko-hospodářských dějin Anglie" se zabývá příčinami vzniku metodismu a především popisem sociálních činností Johna Wesleyho. Snaží se potvrdit ...
  • Příspěvek na péči jako jeden z pilířů péče o osobu zdravotně postiženou 

   Zíková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku příspěvku na péči. Teoretická část obsahuje základní informace o této sociální dávce. Jsou zde popsány jednotlivé formy správních řízení. Je nezbytně nutné, znát sociální služby, ...
  • Arnošt z Pardubic - život a dílo 

   Soukupová, Michala (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
  • Katechetické aspekty v díle Otty Rutrleho 

   Černochová, Žaneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Církev československá husitská může být náležitě hrdá na osobnost profesora Otty Rutrleho, neboť svým pedagogickým a výchovným přístupem napomohl k realizaci a oživení náboženské výchovy a katechetického vyučování v církvi. ...
  • V knihách je o Něm psáno. Nakladatelská teorie a praxe staré Jednoty bratrské 

   Hlouchová, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
  • Pamjatnyje Christianskije mesta na našej territorii v period IX. - X. vekov 

   Sinenki, Vladislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by ...
  • Rabi Jehuda Liva ben Becal'el a kniha Zohar 

   Kohoutová, Kamila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Disertační práce se věnuje myšlenkovému odkazu rabi Jehudy Livy ben Becalela, pražského Maharala a jeho vztahu k jedné z forem židovské mystiky známé jako kabala. Kabala se rozvinula mezi španělskými židovskými učenci 13. ...
  • Jiftách a lidská oběť v Tanachu 

   Baudiš, Adam (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Jephthah and Human Sacrifice in Tanakh Mgr. Adam Baudiš Main theme of this thesis is the story of Jephthah from Judg 10:6-12:7. Thesis is divided into three main parts and one chapter dealing with interpretation. The first ...
  • Cava'at Ha-RIBaŠ ve-hanhagot ješarot: Vliv ne-luriánské kabaly na novověký východoevropský chasidismus 

   Šedivý, Antonín (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Tzava'at Ha-RIBaSH ve-hanhagot yesharot: The Influence of Non-Lurianic Kabbalah on East-European Hasidism of Modern Age Mgr. Antonín Šedivý This dissertation thesis consists of Introduction, three chapters, and Conclusion. ...
  • Transgender problematika v současném judaismu 

   Portešová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá různými přístupy k transgender problematice v rámci tří, respektive čtyř, hlavních proudů současného judaismu, ortodoxního - a ultra- ortodoxního - konzervativního a reformního. Tyto přístupy ...
  • Autor a svět textu 

   Šteffl, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Ve své práci se na jedné straně věnuji společným východiskům konceptu autora v kontextu filosofie a literární vědy, především ve dvacátém století. Na druhé straně hledám specifika jednotlivých oborů a autorů, kterými se ...
  • Ladislav Klíma a etika 

   Salava, Ladislav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
  • Přístupy badatelů ke sportu, jako k implicitnímu náboženství se zvláštním důrazem na autory 21. století 

   Ludvík, Jakub (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
  • Fenomén poutě v díle Paula Coelha 

   Wanková, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
  • Teologie a ekonomie: Teologická reflexe principů klasického liberalismu 

   Vaníčková, Věra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   TEOLOGIE A EKONOMIE: TEOLOGICKÁ REFLEXE PRINCIPŮ KLASICKÉHO LIBERALISMU Disertační práce. Mgr. Věra Vaníčková Anotace Tato disertační práce představuje základní poznatky rakouské školy a dává je do kontextů jak s biblickými ...
  • Feminism and Gender Equality in Czech Schools and Society 

   Donovalová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou feminismu a genderové rovnosti ve společnosti, specificky ve školství. Genderová rovnost (stejně jako jiné typy rovnosti) je důležitá část demokratické společnosti. Způsob, jakým ...
  • Konspirační teorie jako kvasináboženství 

   Hlaváčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Konspirační teorie jsou staronový fenomén, který v posledních třech staletích nabyl důležitosti a specifické povahy. Neoficiálně se etablovaly jako alternativní tradice výkladu historických událostí, na kterou může být ...
  • Brainwashing a nová náboženská hnutí 

   Madarová, Sara (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Nová náboženská hnutí a brainwashing by se dala rozdělit do dvou pomyslných oddílů. První oddíl je více odborný a obecný, snažím se v něm všestranně vysvětlit pojem brainwashing z různých úhlů pohledu, které jsem si zvolila. ...
  • Gijur 

   Klímová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV