• Psychosociální aspekty onkologického onemocnění v dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Škardová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Anotace: Diplomová práce "Psychosociální aspekty onkologického onemocnění v dospělosti" se zabývá problematikou psychosociálních aspektů onkologického onemocnění a jejich zvládání u dospělých pacientů. Teoretická část je ...
  • Psychosociální problematika prostituce 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Marie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   Presented master' s thesis "Psychosocial problems of the prostitution" inquires into specific aspects of this socialy pathological phenomenon. Whole study includes theoretical and practical part. Opening ...
  • Role sociálního pracovníka v pomoci nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich blízkým 

   Defence status: DEFENDED
   Draxlerová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Role sociálních pracovníků v tomto oboru je nezastupitelná, ať již se jedná o vyřizování formálních záležitostí, jako je financování péče, zajišťování hospitalizací nebo o komunikaci s již hospitalizovanými pacienty. Další ...
  • Sexuální zneužívání dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Sexuální zneužívání dětí Sexual abuse of children Petra Dvořáková Tato práce popisuje sexuální zneužívání dětí. Hlavním cílem bylo vytvořit dílo, které by vytvořilo ucelený a komplexní pohled na tuto problematiku. Práce ...
  • Sociální politika státu v kontextu sociální politiky katolické církve 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   Social politics - strong-willed state's, municipalites' and another subjects' activity which goal is improving the living conditions of people, implementation of human rights and development of each person. ...
  • Sociální postavení žadatelů o azyl v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Verner, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku sociálního postavení žadatelů o azyl jako důsledku migračních přesunů cizích státních příslušníků na území České republiky. Pozornost je orientována na legislativu věnující se ...
  • Současná sociální situace rodin v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šimoníčková, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, tvorbě lidského kapitálu, výchově a růstu budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nevýznamnější jednotkou naší společnosti. Na její ...
  • Spektrum sociálních služeb ve vztahu k lidem s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Jirků, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Syndrom vyhoření a informovanost o něm u pracovníků v pomáhajících profesích 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření a jeho vazbou na výkon pomáhajících profesí. Cílem práce je zjistit, zda je výkon pomáhajících profesí rizikovější než výkon nepomáhajících profesí a zda jsou si ...
  • Šikana na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Horyna, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Diplomová práce "Šikana na základních školách" pojednává o šikaně jako sociálně patologickém jevu, zaměřuje se především na její výskyt v prostředí primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. První část se věnuje jejímu ...
  • Terénní sociální práce v ohrožených rodinách 

   Defence status: DEFENDED
   Rolníková, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato diplomová práce "pojednává o službě Terénní sociální práce v ohrožených rodinách ve Středisku křesťanské pomoci v Praze - Diakonie ČCE, která je chápána jako jeden z účinných typů intervence do ohrožených rodin. Podpora ...
  • Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Donátová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila nastínit problematiku týkající se týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v rodině. Práce je rozdělena do deseti kapitol a má teoretickou a praktickou část. První kapitola se ...
  • Využití psa ve zdravotně - sociální oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Michala (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Magisterská práce pojednává o využití psa ve zdravotně-sociální oblasti. Zaměřuji se hlavně na zooterapii vodicích a asistenčních psů pro lidi s postižením. Specializuji se na otázku výcviku vodicích a asistenčních psů, ...
  • Využití socioterapeutické farmy v rámci zaměstnávání osob zdravotně postižených na chráněných a tréninkových pracovních místech ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr 

   Defence status: DEFENDED
   Síbková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením na chráněných a tréninkových pracovních místech. Jejím záměrem je upozornit na význam pracovního uplatnění v životě těchto osob, na důležitost osvěty a ...
  • Vývoj daňové soustavy, reformy daně z příjmů od roku 1993 do současnosti v ČR a jejich vliv na sociální sféru 

   Defence status: DEFENDED
   Schmitzerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   (RESUMÉ) Název práce: Vývoj daňové soustavy, reformy daně z příjmů od roku 1993 do současnosti v ČR a jejich vliv na sociální sféru Title: Development of the Tax System, the Income Tax Reforms in the Czech Republic Since ...
  • Zaměstnanost rizikových skupin mladých lidí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdlička, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce "Zaměstnanost rizikových skupin mladých lidí v České republice" se zaměřuje na mladé lidi, kteří opouštějí zařízení ústavní péče. V České republice doznívá ekonomická krize a míra nezaměstnanosti je stále ...
  • Zaměstnání osob se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Bursíková, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Diplomová práce "Zaměstnávání osob se zrakovým postižením" si klade za cíl klasifikovat stupně zrakového postižení, popsat význam práce pro člověka a vliv nezaměstnanosti na naše zdraví. Dále se věnuje možnostem společenského ...
  • Závislost na nakupování 

   Defence status: DEFENDED
   Statníková, Romana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Shrnutí Ve své diplomové práci jsem se zabývala závislostí na nakupování, fenoménem, který je v dnešní společnosti velmi aktuální a jehož výskyt neustále narůstá. Do oblasti oniománie spadá nejen rovina psychologická, ale ...
  • Ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené 

   Defence status: DEFENDED
   Grygarová, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou žen po rodičovské dovolené, které hledají uplatnění na trhu práce. Cílem práce je poukázat na problémy žen, které se na trh práce vracejí po delší pracovní odmlce. V úvodu se zabývám ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV