• Trénink kognitivních funkcí pro seniory 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Balgová, Simona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2021
  • Kvalita péče o seniory s kognitivní poruchou v sociálním a zdravotnickém zařízení 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Hurníková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2021
  • Budování identity dítěte v pěstounské péči 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Krausová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
  • Transhumanismus a reflexivní plánování a zvládání. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Macoun, Miroslav (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   v češtině Moje práce se zabývá potenciálním vlivem transhumanismu na reflexivní plánování lidí podle české transhumanistické komunity s ohledem na teorii Person-In-Enviroment a postmoderní změny ve společnosti. Konceptuální ...
  • Inspirativní a rizikové prvky waldorfské pedagogiky pro sociální práci 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Joachimsthalerová, Marta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
  • Druhý vatikánský koncil a jeho následovníci 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Poslední, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2021
   Ve své práci jsem se dopracovala k několika závěrům. Svatí otcové Jan XXIII., Pavel IV. a František, kteří následovali odkaz II. vatikánského koncilu a hlásí se k němu, jsou ve společnosti mnohem oblíbenější než papeži, ...
  • Postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Michnáčová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Diplomová práce mapuje tvorbu a schopnost měnit postoje dětí z majoritní společnosti k romským dětem. V teoretickém rámci popisuje formování romské menšiny na území České republiky a dále její vývoj. Zaměřuje se na formy ...
  • Význam hagioterapie při léčbě závislostí pohledem abstinujících osob, dříve závislých 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Novotná, Silvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Cílem práce bylo zjistit, zda je hagioterapie účinný psychoterapeutický nástroj při práci s klienty s drogovou minulostí, a zda jim dostatečně pomáhá při jejich dlouhodobé abstinenci. První kapitola slouží pro zakotvení ...
  • Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kadeřávek, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Diplomová práce s názvem "Otázka potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 2" pojednává o definicích, možnostech a principech sociálního bydlení v České eoretická část práce popisuje fenomén bydlení a ...
  • Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Švejnohová, Renáta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Tato diplomová práce se věnovala tématu - Motivace a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách. S pomocí odborné literatury byly zpracovány tři teoretické kapitoly, které se věnovaly motivaci, syndromu vyhoření ...
  • Význam sociálně aktivizační činnosti pro seniorskou populaci 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Ducháčková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
   Závěrečná práce se zabývá významem sociálně aktivizačních činností pro seniorskou populaci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část mapuje současný stav a popisuje základní pojmy, ...
  • Dlouhodobý integrační program v nízkoprahovém klubu Jahoda 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kalinová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
  • RE FRESH skupiny - skupinová práce s mládeží s rizikovým chováním v terénních programech NZDM 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Vlasatá, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2021
  • Dějiny kláštera Kladruby 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Brasová, Alena Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 26. 1. 2021
   Tato diplomová práce pojednává o dějinách kladrubského kláštera, o období založení a jeho vývoji v jednotlivých staletích. Dále jak se vyvíjel a měnil život v klášteře, ale i mimo něj a poukazuje na výjimečné architektonické ...
  • Chalkedonský sněm z pohledu křesťanské Orthodoxie a monofyzitské Koptské ortodoxní církve. 

   Výsledek obhajoby: UZNÁNO
   David, Miloš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Datum obhajoby: 21. 4. 2021
   Diplomová práce se zabývá srovnáním postojů dvou východokřesťanských tradic - orthodoxní a koptské - ke IV. ekumenickému sněmu, který se sešel v roce 451 v Chalkedonu. Zatímco Pravoslavná církev tento sněm považuje v souladu ...
  • CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Procházková, Dana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 11. 3. 2020
   Baroque piety has been the centre of research of some historians, who tried to describe the main and unique features of this time. They studied some sources to find out that this time`s piety was emotional, Christocentric ...
  • Obraz náboženství v počítačové hře Bioshock: Infinite 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kothera, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 22. 6. 2020
   Obraz náboženství v počítačové hře Bioshock: Infinite Diplomová práce - Bc.Jiří Kothera Málokterá mainstreamová počítačová hra vyvolala svým zasazením a příběhem takovou kontroverzi, jako Bioshock: Infinite (Irrational ...
  • Svatý Augustin a jeho nauka o prvotním hříchu a milosti, jak se ukázala v jeho sporu s pelagiány 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Veselá, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 22. 9. 2020
  • Sociální činnost v metodismu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kaletová, Sára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 21. 9. 2020
  • Závislosti tolerované společností 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jelínková, Leontýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Datum obhajoby: 22. 9. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV