• Analýza proměnných ovlivňujících postavení matek samoživitelek na trhu práce 

   Kolmistrová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato diplomová práce se snaží odhalit, jaké proměnné ovlivňují postavení matek samoživitelek na trhu práce v České republice. V práci je nejprve identifikováno devět proměnných, které mohou mít vliv na jejich postavení na ...
  • Analýza uplatnitelnosti absolventů studijního oboru Andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Spieglerová, Regina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Poskytuje pohled na uplatnitelnost a ...
  • Edukace dospělých diabetiků jako determinanta kvality života 

   Fidranská, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce se zaměřuje na téma edukace dospělých diabetiků 1. a 2. typu v kontextu samostatné péče o diabetes. Poskytuje základní přehled o nemoci, jejích komplikacích a způsobech léčby i její širší společenský dopad ...
  • Informální učení při výkonu dobrovolnické činnosti 

   Štvánová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   This diploma thesis elaborates on the topic of informal learning within volunteering activities with children and youth. It is based on the concept of lifelong learning and describes characteristics of informal learning ...
  • Integrácia dospelých osôb s roztrúsenou sklerózou 

   Kaczarová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práca sa zameriava na problematiku integrácie dospelých osôb s roztrúsenou sklerózou a poskytuje náhľad na kvalitu ich života. Teoretická časť práce popisuje akým spôsobom chronické ochorenia vplývajú na osobnosť ...
  • Motivace firemních dobrovolníků 

   Havlenová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání motivace zaměstnanců k účasti na programech firemního dobrovolnictví. Teoretické kapitoly shrnují současné poznatky o fenoménu firemního dobrovolnictví a jeho východiscích - společenské ...
  • Osobnostní odolnost seniorů účastnících se vzdělávání na univerzitách třetího věku 

   Škvorová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Populace stárne. Prognózy předpovídají v budoucnu nárůst počtu lidí ve věkové kategorii 65+. Je proto potřeba uvažovat o zapojování seniorů do společenského dění a podpoře jejich soběstačnosti do vysokého věku. Jednou z ...
  • Pracovní zátěž personálu pečujícího o zdravotně postižené klienty 

   Bůžková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The Bachelor's thesis deals with the complex issue of work load and work-related stress. The work outlines the theoretical basis, which is then followed up with a discussion of the main theoretical models of work load and ...
  • Rizikové chování na sociálních sítích a jeho prevence u žáků základních a středních škol 

   Botlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   The following final thesis "Risky behaviour of lower and upper secondary school students on social networks and its prevention" introduces the topic of primary prevention of cyberbullying and security on social networks ...
  • Specifické potřeby neslyšících při studiu na vysokých školách v České republice 

   Kretíková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce je zaměřená na problematiku vzdělávání osob se sluchovým postižením na vysokých školách v České republice. Důraz je kladen na specifické vzdělávací potřeby osob se sluchovým postižením, které jsou při ...
  • Specifika zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra 

   Vaněčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce popisuje specifika zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra (PAS). Hlavním cílem je zformulování doporučení pro manažery a HR zaměstnance ohledně přizpůsobení HR procesů, pracovního prostředí a manažerských ...
  • Strategie zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů na rodičovské dovolené 

   Pajskrová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Předmětem diplomové práce je Strategie zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů na rodičovské dovolené. Teoretická východiska práce mapují oblast politiky rovných příležitostí, koncepci rodinné politiky a politiky zaměstnanosti ...
  • Uplatnění osob s psychotickým onemocněním na trhu práce 

   Paličková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The diploma thesis is dealing with the issues of people with psychotic illness on the labour market, recognition of problems, which they deal with in their work life, and identification of current possibilities, which are ...
  • Vývoj celoživotního vzdělávání všeobecných sester v České republice 

   Mamulová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   5 Abstract This diploma thesis is focused on the development of lifelong education of general nurses in the Czech Republic. The duty of lifelong education and its control has been introduced with the admission of the Czech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV