• Britsko-francouzské soupeření v Indii v letech 1756-1763 

   Šanc, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat britsko-francouzské soupeření v Indii v letech 1756-1763. Zkoumá příčiny tohoto soupeření, jež jsou důležité pro pochopení následného střetu. Zaměřuje se především na ovládnutí ...
  • Britsko-kanadské vztahy 1931-1940: Od Westminsterského statutu k Ogdensburgské smlouvě 

   Šubrt, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje zahraničněpolitických vztahů mezi Velkou Británií a Kanadou od přijetí Westminsterského statutu v obou zemích roku 1931 do uzavření obranné smlouvy mezi Kanadou a Spojenými ...
  • Britsko-německé "koloniální líbánky": Helgolandská smlouva 

   Schuster, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vzniku a počátečním vývojem německých držav v Africe se zvláštním zřetelem k britsko-německým vztahům v mezinárodních otázkách. V práci jsem se zaměřil na období od vzniku území pod ...
  • Cesta ke vzniku dominia Kanada: Příspěvek k dějinám britsko-kanadských vztahů v letech 1864-1867 

   Bauerová, Hedvika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis is focused on the analysis of the process, which led to the adoption of the British North America Act and the formation of the Dominion of Canada. First it outlined the political, economic and cultural situation ...
  • Domácí služebnictvo v Anglii a Walesu v letech 1880-1914: Příspěvek k britským dějinám pozdněviktoriánské a edwardiánské éry. 

   Malá, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The bachelor thesis deals with the issue of domestic service in England and Wales between the years 1880-1914. The aim of this thesis is to clarify the reasons that caused the beginning of decline of domestic service ahead ...
  • Španělsko za vlády Karla III. v letech 1759-1788 

   Vencálková, Bára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This Bachelor thesis deals with the situation in Spain during the reign of Charles III of Bourbon, the Spanish king from 1759 to 1788. As a King of Naples, he first had to abandon his Italian throne in order to become the ...
  • Vliv sira Francise Walsinghama na zahraniční politiku alžbětinské Anglie 

   Kunzmannová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This bachelor thesis depicts the life of Sir Francis Walsingham focusing on his activity within the framework foreign policy of Elisabethan England. It briefly describes the circumstances that lead him to the path of a ...
  • Vodní projekty na Nilu v 19. století a jejich význam v britsko-francouzských vztazích 

   Mazanec, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Jakub Mazanec Water Projects on the Nile in the 19th Century and Their Influence in British-French Relations At the beginning of the 19th century, the era of building of the first modern hydraulic projects on the Nile in ...
  • William Ewart Gladstone a pokus o první Home Rule 

   Hrubá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Předložená práce si klade za cíl představit události, které provázely první návrh home rule pro Irsko, předložený ministerským předsedou Williamem Ewartem Gladstonem. Nejprve se věnuje sociálnímu a politickému kontextu ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV