• Antropofágie v kontextu světového folkloru 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English) Thesis is focused on issues of cannibalism as an almost universal cultural construct, which we can find across all the world cultures.Particularly it focuses on imaginary man- eating creatures in international ...
  • Archetyp hrdiny v superhrdinských komiksech 

   Defence status: DEFENDED
   Laštovková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The Bachelor thesis is focused on options of study of superhero comics from perspective of popular culture studies, studies of cultural stereotypes and studies of archetypes based on research of comic books from the biggest ...
  • Etika a hrdinství v ústní tvorbě černohorského národního hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Duric, Jovana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na deskripci a komparaci hlavních postav a jejich charakteristik spojených s černohorským národním hnutím, tak jak se odráží v kolektivní ústní tvorbě, především prozaickém a písňovém folkloru. Zvláštní ...
  • Fenomén "čepčenia na mieru" na súčasnom Slovensku. Rekontextualizácia a komodifikácia folklórnej tradície. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvoekonko, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   V súčasnej dobe sledujeme na Slovensku zvýšený záujem o folklórne tradície a snahu opäť ich v reinterpretovanej podobe zaradzovať do rôznych sfér každodenného života. Takéto "revitalizačné" snahy môžeme vidieť napríklad ...
  • Fenomén couchsurfing.org v kontextu alternativního turismu, subkultury a životního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Práce se věnuje analýze webové stránky couchsurfing.org, internetové sociální sítě, která umožňuje svým členům poskytovat či vyhledávat krátkodobé ubytování zdarma v různých lokalitách po celém světě. Cílem práce je jak ...
  • Fenomén filipojakubské noci v současném prostředí České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Práce se snaží analyzovat problematiku slavení filipojakubské noci v českém prostředí a jeho životnost v posledních letech, zejména se zřetelem na freetekno komunitu a její pojetí tohoto výročního obyčeje. Výroční obyčeje ...
  • Fenomén internetových memů: vytváření a šíření kulturních symbolů v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Djakoualnová, Taida (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Předkládaná práce se věnuje tématu předávání kulturních symbolů v kyberprostoru. Na fenoménu internetových memů zkoumá nové typy moderního folkloru, které pojmenovává kyberfolklorem. Cílem práce je popsat prostor, kde k ...
  • Fenomén tabuizovaného jednání v českém prozaickém folkloru 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Thesis is focused on motifs of taboo behavior in Czech prosaic folklore. The objective of this work was to depict how the motifs participate in folktales and legends, compare these motifs, describe their change in time and ...
  • Flamenco jak odraz andaluské lidové kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Jenerálová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   (česky): Práce pojednává kulturu flamenca v kontextu míst jeho vzniku. Propojuje filologická a etnografická data a způsoby nahlížení na kulturní region jeho vzniku. Zaměřuje se na historii flamenca jako celku i jeho dílčích ...
  • Golem a jeho premeny v populárnej kultúre 

   Defence status: DEFENDED
   Kullmanová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Anotácia Diplomová práca sa zaoberá povesťou o Golemovi ako najznámejšej urbánnej židovskej povesti rozšírenej nielen v prostredí židovskej komunity. Do širšieho historického povedomia českej majoritnej spoločnosti sa ...
  • Historické proměny funkcí pražských numinózních pověstí 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Práce se bude zabývat fenoménem pražských pověstí, tak jak byly zachyceny v různých folklorních i literárních formách od středověku do 21. století. Cílem její analýzy budou nejen autentické folklorní sběry, ale i jejich ...
  • Internetový humor jako ničitel politické autority 

   Defence status: DEFENDED
   Vykoukalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   1 The main aim of this Bachelor thesis is to document, analyse and interpret manifestations of Internet humour dealing with negatively perceived historical and current political personalities. Dominant emphasis will be put ...
  • Islám na severním Kavkaze: historie i současnost na příkladu Dagestánu a Kabardino-Balkarské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Islám na severním Kavkaze: historie i současnost na příkladu Dagestánu a Kabardino- Balkarské republiky Práce se zaměří na vybrané klíčové aspekty islámu na severním Kavkaze s důrazem na dvě severokavkazské republiky - ...
  • Kolektivní paměť Dejvic, Bubenče, Lysolaje, Šárky a Suchdola mezi druhou světovou válkou a gentrifikací 

   Defence status: DEFENDED
   Zmeškal, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   (in English): Master thesis examines specific aspects of collective memory of parts of Prague 6, especially districts Dejvice, Bubeneč, Lysolaje, Šárka and Suchdol. These former municipalities are at Prague's outskirts and ...
  • Konštruovanie tradícií prostredníctvom činnosti folklórnych súborov 

   Defence status: DEFENDED
   Mušinková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práca sa zaoberá konštruovaním folklórnych tradícií prostredníctvom činnosti folklórnych súborov, pričom si všíma tradície kontinuitné, pretrhnuté aj vynájdené. Venuje sa pojmom folklór a folklorizmus, a ich vzájomnému ...
  • Kostelní Radouň - Jihočeská vesnice: Tradiční a současné rodinné a společenské rituály 

   Defence status: FAILED
   Štrosová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a významu pro jihočeskou obec ...
  • Motiv tabu na vyslovení jména v českém slovesném folkloru 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Bakalářská práce se zabývá motivem tabuizovaného jména v české prozaické folklorní tradici. Cílem práce je ucelený popis motivu a jeho jednotlivých variant v českém folkloru a jeho zasazení do kontextu folkloru evropského. ...
  • Nationalism in Serbia at the end of the 20th century: Crime and turbofolk as a cover to autocracy 

   Defence status: DEFENDED
   Duric, Jovana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Zločin a turbofolk jako krytí autokracie? Nacionalismus v Srbsku na konci 20. století Abstrakt: V této diplomové práci bude zkoumáno, jak vlivem politiky Slobodana Miloševiče v devadesátých letech minulého století, která ...
  • Pálení čarodějnic: Historie a současná podoba tradice 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   Bachelor thesis "Burning of the witches: History and current form of tradition deals with history of Walpurgis Night custom of burning of the witches in the Czech culture with comparation with traditions in the surrounding ...
  • Prezentace židovské kultury v Třebíči v kontextu evropských židovských muzeí: analýza a návrh naučné stezky 

   Defence status: DEFENDED
   Smolík, Tobiáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Bakalářská práce kriticky posuzuje zpřístupňování židovské kultury v Třebíči. Zřetel je kladen zejména na expozice spojené s židovskou tématikou, které provozuje Městské kulturní středisko Třebíč, ale i na další tematicky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV