• Antiutopie. "My" a "Oni" v české a světové próze 20. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   V této diplomové práci se především věnuji analýze kanonických antiutopických děl (J. Zamjatin My a G. Orwell 1984), na základě tohoto pozorování vymezuji pět kritérií, podle kterých antiutopický fikční svět funguje. V ...
  • Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928) 

   Defence status: DEFENDED
   Řadová Holanová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928) (abstrakt disertační práce) Ústředním tématem předkládané disertační práce je raná historie detektivní prózy v české literatuře a literární ...
  • Dokumentární literatura s tematikou koncentračních táborů v kontextu tzv. první vlny válečné prózy 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčovičová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce se věnuje literárním zobrazením životů československých vězňů v koncentračních táborech za druhé světové války. Analyzuje dokumentární svědectví, která vyšla v průběhu tříletí 1945-1947 a spadají tak dobou ...
  • Jiří Weil mezi Ruskem a Čechami 

   Defence status: DEFENDED
   Kittlová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce s názvem "Jiří Weil mezi Ruskem a Čechami" se zabývá tvorbou Jiřího Weila z hlediska jeho celoživotní provázanosti s Ruskem a ruskou sovětskou kulturou. Práce zkoumá oblast publicistické, časopisecké ...
  • Lenka Procházková, její literární kariéra, život a dílo - monografická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Zídková, Lea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Práce se zabývá průběhem literární kariéry a podobami díla Lenky Procházkové, spisovatelky, jež do neoficiální literatury vstoupila koncem sedmdesátých let a je literárně činná do dnešních dnů. V Úvodu jsou představeny ...
  • Menší spisovatelka z velkých šedesátých: Hana Bělohradská, její literární kariéra a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Kredbová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Práce se zabývá průběhem literární kariéry a podobami díla Hany Bělohradské - spisovatelky, jejíž literární působení v šedesátých letech spoluurčovalo podobu období, jež bývá nejen v literárním kontextu nazýváno "velkými ...
  • Mezi Charkovem a Moskvou. Týdeník Románové noviny v kontextu snah o proletářskou literaturu počátku 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Huml, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části věnujeme pozornost základnímu historickému kontextu: zabýváme se dějinami KSČ v meziválečném období, literárním kontextem první poloviny 30. let, shrnujeme závěry charkovské ...
  • Peneřina, těžká dřina Poetika hlavního proudu českého hiphopového textu. 

   Defence status: DEFENDED
   Segi, Stefan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   4 Abstrakt Tato práce se zaměřuje na poetiku českého hiphopového textu. Zabývá se specifickými významy, které text může zaujímat v rámci úzce vymezené subkultury, i jeho závislostí na širším kulturním a společenském kontextu. ...
  • Proměna českého literárního kontextu po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce se zaměřuje na klíčové období v životě české společnosti, které se bezprostředně váže na politické a celospolečenské změny spojené s rokem 1989 a pád komunistického režimu. Výsledky tranzitologických bádání, které ...
  • Romány Zdeňka Lahody v kontextu české detektivky 60. - 90. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hudečková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cílem práce bylo vypracovat životopisnou charakteristiku spisovatele a překladatele Zdeňka Lahody, charakterizovat jeho beletristické práce s přihlédnutím k jeho překladatelskému úsilí a začlenění jeho detektivní prózy do ...
  • Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Borovička, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The goals of the present dissertation are twofold: 1) to bring back into the literary thought the notion of "world view", which has been largely discredited due to its abusage in the context of official Marxism during the ...
  • Tendenční beletrie z období Protektorátu Čechy a Morava 

   Defence status: DEFENDED
   Kolezsar, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Práce s výraznou heuristickou složkou se zabývá českou aktivistickou beletrií antisemitské a nacistické provenience v závěrečném období Protektorátu Čechy a Morava, jež lze vymezit roky 19421945. Tato produkce nebyla v ...
  • Vztah české literární kultury avantgardního období k populární literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Holanová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce se zaměřuje na zachycení a popis "pohybu k periferii", který je často užíván jako charakterizace dobových tendencí v literárním prostoru v období dvacátých let dvacátého století. Autorka zaznamenává ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV