• Regenerace brownfields a její aktéři 

   Defence status: DEFENDED
   Stibůrková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Tato diplomová práce pojednává o regeneraci brownfields, tedy chátrajících pozemků omezené rozlohy, které ztratily své původní využití a v současnosti jsou opuštěné, nebo je jejich funkce omezená. Jsou zde zmíněny příčiny ...
  • Rezidenční diferenciace socioekonomických společenských tříd - případová studie hl.města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hastrmanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Sociální nerovnost je jedním z nejvíce diskutovaných sociálních problémů, nerovnosti mezi socioekonomickými společenskými třídami se promítají i do charakteru soudobých měst, které tak následně ovlivňují nejen po fyzické ...
  • Rezidenční diferenciace socioekonomických společenských tříd - případová studie hl.města Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hastrmanová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The social inequality is one of the most discussed problem in today's world. Inequality among different socioeconomic classes are also reflected in the character of today's cities. Residential segregation is a spatial form ...
  • Společné rysy a specifika v urbánním vývoji v NDR a na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Cílem studie je srovnání urbánního vývoje ve východním Německu a v České republice. Hlavním informačním vkladem práce je charakterizace východoněmecké situace, zatímco účelem časti o České republice je poskytnutí informací ...
  • Společně za lepší město 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Hlavním cílem práce je pochopit na půdě obcí, jakou roli mají jejich obyvatelé v proměně politického jednání občanů ČR po roce 1989. Text kombinuje poznatky sociologie sídel, politického a urbánního vývoje a proměn občanské ...
  • Venkov a město: mapování dynamiky 

   Defence status: DEFENDED
   Sládek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Práce se zabývá socio-kulturními rozdíly mezi obyvatelstvem měst a venkova. V souladu se sociologickou tradicí rozlišuje tři možné přístupy k odpovědi. Buď je mezi městy a venkovem rozdíl zásadní, a pak lze mluvit o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV