• Drama Karla Krause Poslední dny lidstva a jeho inscenace 

   Defence status: DEFENDED
   Kverková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Bakalářská práce se věnuje analýze nejvýznamnějšího dramatu rakouského spisovatele, publicisty a kritika Karla Krause (1874-1936) Poslední dny lidstva. Zabývá se jeho formální i obsahovou stránkou a snaží se zdůraznit ...
  • Dramatická tvorba pražských německých autorů v letech 1910-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Kverková, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato diplomová práce se věnuje dramatické tvorbě pražských německy píšících autorů v letech 1910-1938. Autorka této práce se snaží zkoumat a zdůraznit témata, jež se v tvorbě těchto autorů vyskytovala nejčastěji. Největší ...
  • Hlavní tendence ve vývoji německého politického dramatu s důrazem na současné drama 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Ve své disertační práci analyzuje současné politické drama v Německu a zároveň reflektuji proměny politického dramatu (a divadla) v německém prostředí od 20. let 20. století, kdy tento fenomén vzniká. Pojem politické divadlo ...
  • Nová lidová hra: drama Petera Turriniho a Felixe Mitterera 

   Defence status: DEFENDED
   Lorencová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce zkoumá žánr nové lidové hry s důrazem na dílo autorů Petera Turriniho a Felixe Mitterera. Hlavní atributy tohoto žánru jsou popsány v kontextu jeho historického vývoje. Nová lidová hra vychází z ...
  • Operní inscenace v divadle Kolowrat - opera v komorním prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 2. 2011
   Diplomová práce mapuje tvorbu operního souboru Národního divadla na scéně Divadla Kolowrat v průběhu dosavadních patnácti let. Autorka se v ní zamýšlí nad obecnou problematikou inscenování komorních oper a na základě analýz ...
  • Poetika vybraných her Ronalda Schimmelpfenniga uvedených na českých scénách v kontextu současného německojazyčného divadla 

   Defence status: DEFENDED
   Celárková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Tato diplomová práce představuje tvorbu současného německého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga v širších souvislostech. V hlavní kapitole práce se autorka soustředí na rozbor pěti divadelních her Rolanda Schimmelpfenniga, ...
  • Politické divadlo Falka Richtera v postdramatickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   (česky) Tato diplomová práce mapuje dramatickou a divadelní tvorbu současného německého dramatika a režiséra Falka Richtera (nar. 1969) na pozadí historického kontextu německého politického divadla 20. století, tedy především ...
  • Režijní tvorba Franka Castorfa 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   (česky) Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě německého režiséra a intendanta divadla Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz v Berlíně Franka Castorfa (nar. 1951). Práce se zaměřuje na charakteristiku Castorfova režijního ...
  • Současná německá rozhlasová hra. Akustické experimenty Heinera Goebbelse 

   Defence status: DEFENDED
   Ptačinská Jirátová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce pojednává o historicky významném rozhlasovém žánru - rozhlasové hře. Zaměřuje se na současnou podobu německé produkce, která si jako jedna z mála udržela až dodnes významné postavení nejen na poli rozhlasové ...
  • Zcizovací efekty v inscenacích Divadla Komedie 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   The aim of the thesis is to analyze distancing effects in productions of the Komedie Theatre. As a subject of analysis I only chose such plays of the Komedie Theatre that I consider highly representative in their usage of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV