• Arabská triáda: al-Lāt, Manāt,'Uzzā a její reflexe v islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Elkarne, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The presented paper deals with al-Lāt, Manāt a ˁUzzā, the three goddesses of the ancient south-western Semitic tribes inhabiting the Arabian peninsula and some territories of today's Jordan, Iraq and Syria. In the first ...
  • Archaické slovanské náboženství z pohledu komparativní mytologie Georgese Dumézila 

   Defence status: DEFENDED
   Dynda, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   ARCHAICKÉ SLOVANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Z POHLEDU KOMPARATIVNÍ MYTOLOGIE GEORGESE DUMÉZILA JIŘÍ DYNDA ABSTRAKT Předkládaná práce se zabývá použitím Dumézilovy komparativní metody na náboženství pohanských Slovanů. Chci zde stručně ...
  • Elovské a Baalovské aspekty v obrazu starozákonního Jahveho 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlková, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   My thesis describes the aspects of Ugarit gods El and Baal and depicts their influence on the conception of The Old Testament's Yahweh. The Biblical monotheistic tradition was indelibly influenced by the polytheistic lore ...
  • Eschatológia zoroastrizmu: od vzniku po stredoperzské obdobie 

   Defence status: DEFENDED
   Votroubeková, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   Tatiana Votroubeková - Eschatológia zoroastrizmu: od vzniku po stredoperzské obdobie Vedúci práce: doc. Dalibor Antalík Cieľom práce je zmapovať predstavy o smrti, osude duše po smrti, konečnom údeli ľudstva a vieru v ...
  • Foreign Influences in Religion of Ancient Syria 

   Defence status: DEFENDED
   Válek, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   This thesis aims to map non-Semitic influences in the religion and culture of the Late Bronze Age Syria. During the Late Bronze Age, Syria was divided into many local kingdoms which were most of the time subdued to the ...
  • Kultické užití alkoholu v náboženství starověké Sýrie 

   Defence status: DEFENDED
   Válek, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The presented paper deals with use of fermented beverages in cult of ancient Syria. The basis is work with written source material from Emar, Ugarit, Mari, Alalaḫ, Tuttul, Terqa and Ebla. Apart form cultic, administrative ...
  • Náboženská legitimizace politické moci v Římě pohledem antických dějepisců 

   Defence status: DEFENDED
   Vanča, Matouš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá technikami, které politikové antického Říma používali k náboženské legitimizaci své politické moci a svého postavení. Jejím cílem je shromáždit doklady o různých podobách tohoto fenoménu, ...
  • Rozhněvané vody a jejich vztah k geasa v keltské mytologii 

   Defence status: DEFENDED
   Syrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   NÁZEV: Rozhněvané vody a jejich vztah k geasa v keltské mytologii AUTOR: Kristýna Syrová KATEDRA (ÚSTAV) Ústav filozofie a religionistiky VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Dalibor Antalík, Dr. ABSTRAKT: Tato práce se soustředí na dva ...
  • Smrt a zásvětí v náboženských představách a praxi obyvatel starověké Etrurie 

   Defence status: DEFENDED
   Farkačová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Cílem práce je na základě analýzy pramenů písemného i ikonografického charakteru popsat eschatologické představy Etrusků a s nimi související kultickou praxi. Práce postupně popisuje rituály v pořadí, ve kterém následovaly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV