• Píšem, teda (nie) som: Poetika performativity Dmitrija Prigova 

   Defence status: DEFENDED
   Kapičiak, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 3. 2021
   The aim of the dissertation is to analyse works of a Moscow conceptualist Dmitrij Prigov. Prigov approached his medially diversified legacy (that was characterized by media diversity and quantitative hypertrophy) as a ...
  • Praxe orgánů sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 3. 2021
   Child protection is one of the most demanding fields of social protection and requires comprehensive solutions which have a major impact on the lives of children and their families. It also includes the agenda of parental ...
  • Konsensuální násilí jako kulturní prvek sexuality 

   Defence status: DEFENDED
   Špráchalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 3. 2021
   The present doctoral thesis is focused on consensual forms of sexual violence. In both theoretical and empirical aspects, it is based on existing information available in Czech as well as foreign research. Furthermore, ...
  • Role nových médií v muzejní prezentaci 

   Defence status: DEFENDED
   Wančová, Nina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 3. 2021
   Museums are traditional and collection based cultural institutions. From the very beginning of the 20th century the established approaches in museums have been continuously challenged by social and technological changes. ...
  • Intimita jako jedna ze základních komponent partnerského vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Haubertová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 2. 2021
   Disertační práce se zaměřuje na prototypickou analýzu partnerských interakcí. Teoretická část staví na množství poznatků z řady zejména zahraničních zdrojů. Nabízí přehled mnoha důležitých témat spojených s intimitou. V ...
  • Buddhismus v židovských náboženských textech 18.-21. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Weiss, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   Tato práce sleduje židovskou náboženskou tematizaci buddhismu od konce 18. století až po současnost. Činí tak za pomoci podrobné textové analýzy, jejímž cílem je ukázat základní osy kontextualizace buddhismu v židovských ...
  • Místní referendum v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vnoučková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Tématem této bakalářské práce je průběh a konání místního referenda v obcích v České republice. Hlavní důraz je kladen především na zákonnou úpravu místního referenda v České republice a samotný průběh hlasování. Praktická ...
  • Vliv darwinismu na umění 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Darwinova evoluční teorie byla v době svého vzniku, tedy v druhé polovině devatenáctého století, přelomovým dílem. Ovlivnila nejen další vývoj na poli přírodních věd, ale zasáhla (ať již kladně či negativně) rovněž oblast ...
  • Journey Through Parallel Universes: The World of Portal Fantasy 

   Defence status: DEFENDED
   Arzumanyan, Varditer (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Cílem této práce je pomocí analýzy vybraných knih prozkoumat světy portálové fantazie, přesněji žánr, v němž se vyskytuje cestování mezi sférami. Tento podžánr fantastické fikce umožňuje kulturní a sociální srovnání mezi ...
  • Scénografie v počátcích Divadla D 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Bakalářská práce se věnuje tvorbě a spolupráci mladých scénografů/architektů s E. F. Burianem v počátcích Divadla D na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Jmenovitě se jedná o Césara Grimmicha, Miroslava Kouřila, ...
  • Zrod české a maďarské avantgardy mezi lety 1907-1912 ve středoevropském a evropském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Rambousková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Cílem práce je zmapovat nástup avantgardy ve středovýchodní Evropě na příkladu dvou lokálních center - Prahy a Budapešti - a skrze analýzu uměleckých transferů se znovu pokusit nahlédnout tento složitý geopolitický prostor ...
  • Development of modal verb "shall" in legal English 

   Defence status: DEFENDED
   Kirakosyanová, Natali (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   a klíčová slova Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vývoje užívání modálního slovesa SHALL v právních dokumentech v anglickém jazyce. Modální sloveso SHALL má v právnické angličtině stále své místo a pohledem příruček ...
  • Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce pojednává o fenoménu ruského nihilismu a o jeho reflexi ve vybraných antinihilistických románech. Práce se nejprve zabývá ruským nihilismem a objasňuje jeho vznik, vývoj a projevy. Dále pojednává o antinihilistickém ...
  • Ostrovy v deltách bangladéšských řek: čary a jejich význam 

   Defence status: DEFENDED
   Hotmarová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce se zabývá fenoménem takzvaných čarů, tedy říčních ostrovů, které v relativně krátkém časovém horizontu vznikají a zanikají v deltách indických a bangladéšských řek, a jsou projevem tamějšího geologicky nestabilního ...
  • Xuan Dieuova poezie před Srpnovou revolucí 

   Defence status: DEFENDED
   Dinhová, Linh (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Práce si klade za cíl interpretovat vybrané Xuân Diệuovy básně ze sbírek Básně (1938, Thơ thơ) a Vůně na křídlech větru (1945, Gửi hương cho gió) vydaných před Srpnovou revolucí. Na základě tematického a motivického rozboru ...
  • Ženská práva v meziválečném Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Kunešová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   (česky) Cílem práce je analyzovat a zhodnotit vývoj první vlny feminismu v Japonsku a porovnat její průběh s obdobnými proudy ve světě. Práce nejprve nastiňuje podstatné charakteristiky první vlny feminismu ve světě a ...
  • Vztah úzkostnosti a senzitivity matek a psychického zvládání zátěžových situací u jejich dětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Lindovská, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Cílem bakalářské práce je navrhnout výzkum, který exploruje míru vztahu mezi mateřskou úzkostností, senzitivitou a psychickým zvládáním zátěžových situací u jejich dětí v předoperační periodě. Literárně přehledová část ...
  • Subjekt vypadávající ze situace 

   Defence status: DEFENDED
   Míka, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce vedle sebe staví pozdní myšlení Michela Foucaulta týkající se problematiky subjektu a uvažování Jana Císaře o divadle jako komunikaci. Jejím cílem je nastínit možnost chápání individuální péče o sebe jako ...
  • Sebepoškozování v dospívání 

   Defence status: DEFENDED
   Hebbeckerová, Victoria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Cieľom práce je podať zhrňujúci teoretický prehľad o sebapoškodzovaní u dospievajúcich. Práca sa bude zaoberať rôznymi formami a možnými príčinami sebaubližovania. Zameria sa taktiež na možnosti prevencie, psychoterapeutickej ...
  • Postoje vedoucích pracovníků k supervizi v přímé péči 

   Defence status: DEFENDED
   Roušalová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice supervize pracovníků v přímé péči v domovech pro seniory. Teoretická část slouží jako objasnění termínu supervize z hlediska historie, legislativního ukotvení a definice ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV