• Analysing Early Middle English online: Construction and Use of a LAEME Based Spelling Database 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Práce se zabývá sestavením a testováním webového nástroje na analýzu textů v rané střední angličtině, vytvořeného z dat dostupných v Linguistic Atlas of Early Middle English (LAEME). Jako základ pro návrh nástroje slouží ...
  • Románské dlaždice v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Fleková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Předkládaná práce obsahuje několik kapitol z oblasti studia románských dlaždic. Po přehledném shrnutí aktuální představy o vývoji úpravy podlah na našem území od raného po vrcholný středověk následuje rozbor rozsáhlého ...
  • Původ architektonických tradic předrománských kostelů s centrálním půdorysem v Čechách. Příkladová studie: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči. 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Původ architektonických tradic předrománských kostelů s centrálním půdorysem v Čechách. Příkladová studie: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči. Abstrakt ředkládaná práce otevírá tradičně diskutovanou posledních l opomíjenou ...
  • The development of L2 inflectional morphology and cross-language interference effects 

   Defence status: DEFENDED
   Jiránková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Předkládaná disertační práce zkoumá vývoj produkce a percepce flektivní morfologie u studentů angličtiny jako druhého jazyka a roli mateřského jazyka na tento vývoj. Data analyzovaná v této práci pocházejí ze tří ...
  • Models and Modeling in the Biomedical Sciences 

   Defence status: DEFENDED
   Zach, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Řada vědních oborů, včetně biomedicínských disciplín, vytváří a široce využívá vědecké modely. Hlavní náplní této disertační práce je analýza některých klíčových aspektů praxe vědeckého modelování. Za prvé představím nové, ...
  • Place Of Formation Of The Soviet Man: Traktormakers' Neighborhood In Minsk In Late Stalinism and Postsocialism 

   Defence status: DEFENDED
   Linitskaya, Natallia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Sídliště pro dělníky traktorového zavodu, které bylo vybudovano na okraji Minska, se stalo prostorem vytvoření sovětského člověka. Architektura socrealismu odehrala pozitivní roli v tomto, protože se svojím prostorovým ...
  • Tři starobylé staroslověnské homilie 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Tři starobylé staroslověnské homilie (Tomáš Mikulka) Abstrakt Obsah této disertační práce tvoří komplexní rozbor tří starobylých slovanských homilií, jimž dosud nebyla věnována patřičná pozornost odborné veřejnosti. Jedná ...
  • Ideály prvotní církve v průběhu dějin (do 13. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Török, Dan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Práce se věnuje ideálům prvotní církve v průběhu dějin církve do 13. století. Snaží se identifikovat a rekonstruovat ideály prvotní církve, jejich vývoj v dalších staletích i dílčí podoby relevantních ideálů, které se v ...
  • Šedesátníci a koloniální diskurz sovětské kultury na Ukrajině v době tání (1956-1964) 

   Defence status: DEFENDED
   Mokryk, Radomyr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Předkládaná disertační práce se věnuje tématu, které se postupně těší čím dál většímu badatelskému zájmu, stále ale poskytuje prostor pro různorodé bádání. Jedná se o fenomén ukrajinských šedesátníků v době Chruščovova ...
  • Continuity and Contact: The Contemporary Sagas and Cultural Memory 

   Defence status: DEFENDED
   Korecká, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Studie je zaměřena na staroseverské "ságy o současnosti" (tzn. texty zapsané s malým časovým odstupem od událostí dvanáctého a třináctého století, které jsou v nich zaznamenány) a vybrané ságy o biskupech jakožto obrazy ...
  • Souvislost mezi porodním zážitkem, raným kontaktem matka-dítě a emočním poutem matky k dítěti 

   Defence status: DEFENDED
   Gregárková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The thesis is aimed at perinatal factors affecting the emotional bond between a mother and a child (boding) during the first weeks postpartum. The literature review is divided into three chapters. The first chapter discusses ...
  • Průběh procesu coming outu ne-heterosexuálních osob 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The thesis describes the process of coming out in non-heterosexual people, its development and importance in heteronormative societies. It focuses on the overall inclusivity, destigmatization and detabuization of ...
  • Interakce mezi dítětem a poruchou autistického spektra a jeho neurotypickým sourozencem v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Lukšicová, Terézia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The diploma thesis focuses on interaction between siblings in pre-school age, with the older sibling being impacted by an autistic spectrum disorder, while the younger sibling has not been diagnosed with the disorder. The ...
  • Porozumění vlastním emocím u předškolních dětí a možnosti jeho rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Láchová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The work deals with the understanding of own emotions in preschool children and the possibilities of its development. The literature review part presents the most well-known models of emotional intelligence and understanding ...
  • Domácí násilí ve stejnopohlavních vztazích se zaměřením na proces hledání pomoci u obětí 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The aim of this thesis is to introduce the topic of domestic violence in same-sex relationships with a focus on victims' help-seeking. First, it defines domestic violence, describes its cycle, forms and consequences for ...
  • Koncentrace pozornosti během sexuálního styku a orgastická schopnost u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Hůtová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The present thesis focuses on the relationship between cognitive distractions and female ability to achieve orgasm and female sexual function. The theoretical part summarises current knowledge about female sexual response, ...
  • Rozvoj sociálních dovedností učitele hry na hudební nástroj pomocí metody VTI 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   This master thesis deals with socials skills of instrumental music teachers and their development through the VTI method. The theoretical part of the thesis sums up a knowledge of music education psychology, social skills ...
  • Sexuálně rizikové chování klientů výchovného ústavu 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The Aim of this diploma thesis is the sexually risky behavior of clients of Youth Detention center in an educational institution. The thesis is divided into two parts, the first is a literature review section devoted to ...
  • Souvislosti mezi vybranými osobnostními charakteristikami Cattellova 16 faktorového modelu osobnosti, rodinnými faktory a mírou konzumace alkoholu 

   Defence status: DEFENDED
   Convoy, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   This diploma thesis deals with the relationship between the selected traits of the Cattell's 16 Personality Factor Model, the family factors and the rates of alcohol consumption. Attention is paid to the description of ...
  • Podpora rodičů dětí s poruchami autistického spektra v nácviku sebeobslužných dovedností založeném na metodách aplikované behaviorální analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The master thesis focuses on the topic of support for parents of children with autism spectrum disorders in the development of daily living skills according to the principles of Applied behavior analysis. In the literature ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV