• Rejstříky berně a královského úroku města Rakovníka, 1436-1449 [1450] 

   Defence status: DEFENDED
   Zenklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 5. 2022
   Tax Registers of the Town of Rakovnik, 1436-1449 [1450] The dissertation deals with financial administration of bohemian cities in the Middle Ages and its reflection in municipal financial books. The main focus is involvement ...
  • Politika vlád Margaret Thatcherové vůči střední Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Šmigol, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   The thesis analyses British foreign policy regarding Central Europe during Margaret Thatcher's government and her personal relationship with Central European countries. It takes account of three case studies. The first one ...
  • Structural aspects of aesthetic visualinformation processing 

   Defence status: DEFENDED
   Douchová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 5. 2022
   Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra logiky Obor: Logika Strukturální aspekty zpracování vizuální informace s estetickou složkou Structural aspects of aesthetic visual information processing Abstract Mgr. Veronika ...
  • Charakter nesmrtelnosti v jógových textech 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 13. 07. 2024
   Ondračka, Lubomír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 5. 2022
   The theses addresses the question of the character of immortality in yogic texts (primarily composed in Sanskrit, but also in other Indian languages). It aims to demonstrate that the numerous references to immortality in ...
  • Albín Bráf, zakladatel české sociální školy 

   Defence status: DEFENDED
   Volná, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 4. 2022
   Hlavním cílem rigorózní práce je přiblížit osobnost významného národohospodáře, vysokoškolského pedagoga a politika profesora Albína Bráfa (1851-1912) a jeho vliv na řešení palčivých dobových sociálních otázek. V práci je ...
  • Konstrukce mužské role v romské rodině v kontextu sociálního vyloučení, ve výpovědích romských mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Janůlková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 11. 4. 2022
   Tato rigorózní práci se zabývá konstrukcí mužské role v romských rodinách žijících v českých sociálně vyloučených lokalitách, k čemuž využívá odbornou literaturu a data z narativních rozhovorů. V teoretické rovině se práce ...
  • Kierkegaard's and Dostoevsky's conception of subjectivity 

   Defence status: DEFENDED
   Vaškovic, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 4. 2022
   Existential entrapment in the works of Dostoevsky and Kierkegaard (Petr Vaškovic) Abstrakt Zastřešující otázka, která uvádí v pohyb Dostojevského a Kierkegaardovy komplexní analýzy afektivních, racionálních i duchovních ...
  • Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Frydrychová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 4. 2022
   Úvod: Vliv kognitivního tréninku na kognitivní výkon je v zájmu výzkumníků již dlouhá léta. Tréninky jsou nejčastěji zaměřeny na pozornost, pracovní paměť či exekutivní funkce, které jsou ovlivněné věkem. Cílem bývá nejenom ...
  • Osobnost odsouzených žen dle charakteristik dotazníku TCI-R 

   Defence status: DEFENDED
   Kocmanová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 4. 2022
   Disertační práce prezentuje pohled do osobnosti pachatelek různých trestných činů. Zjišťuje vývoj jejich kriminální kariéry, prostředí, v jakém se vyvíjely, jejich osobnostní charakteristiky a mapuje tak rizikové faktory ...
  • Orchestrating the Downfall of Opponents: Political Violence in the Fifth-Century Roman West (395-472 CE) 

   Defence status: DEFENDED
   Turel, Tunç (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 3. 2022
   Cílem této disertace je prozkoumat a roztřídit projevy násilí ve vnitřní politice západořímské říše v 5. století, čímž se dosud nikdo systematicky nezabýval. Konkrétně jde o případy násilí, které vůči sobě užívali téměř ...
  • Akční umění, land-art a fotografie jako (ne)spolehlivý svědek 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 3. 2022
   Action art, as well as land art, and photography are an inseparable match. Photography is naturally conceived as one of the essential means of documentation of these artistic forms and often the only source of information ...
  • Studie k Josefu Navrátilovi. Umělec jako mnohostranný agens éry biedermeieru 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 10. 03. 2025
   Fiřtová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 3. 2022
   Předkládaná práce se zabývá malířem Josefem Navrátilem (1798-1865) a jeho sociálními rolemi v období biedermeieru. Jejím cílem není klasické monografické zpracování a hodnocení života a díla umělce, ale samostatně fungující ...
  • Skupinové učební činnosti ve studiu učitelství 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 4. 3. 2022
   Disertační práce se zabývá problematikou využití skupinových učebních činností ve studiu učitelství. Cílem této práce bylo poskytnout komplexní pohled na skupinové učební činnosti jako výukové strategie, které je možné ...
  • Psychologické aspekty spokojenosti s výkonem policejní práce 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 3. 2022
   Psychologické aspekty spokojenosti s výkonem policejní práce Cílem této práce je analyzovat zdroje pracovní spokojenosti a pracovní nespokojenosti u příslušníků Policie České republiky. Téma pracovní spokojenosti představuje ...
  • Osobnostní a sociální kompetence lékaře-porodníka a možnosti jejich rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Emrová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 3. 2022
   Disertační práce je zaměřena na analýzu a popis osobnostních a sociálních kompetencí lékaře-porodníka, které jsou očekávány, ale stále se nevěnuje dostatek pozornosti jejich definování, rozvíjení a vytváření podmínek pro ...
  • Rodinné paměti dr. Vlastislava Zátky Ediční zpracování a studie 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 17. 02. 2025
   Swierczeková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   Předkládaná disertační práce se věnuje Rodinným pamětem dr. Vlastislava Zátky edičnímu zpracování. Současně přináší souhrnný pohled na problematiku ego dokumentů. Celá práce je strukturována do tří částí. První část se ...
  • Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech 

   Defence status: DEFENDED
   Svárovská, Nicol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Disertační práce Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech se zabývá myšlením švýcarského filosofa Maxe Picarda. Úvahy o slovu a tichu vystupují jako fundament Picardova myšlení, ...
  • Podoby předmětů v moderní lyrice 

   Defence status: DEFENDED
   Hankiewicz, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Podoby předmětů v moderní lyrice Mgr. Jakub Hankiewicz Abstrakt Na počátku dvacátého století dochází v lyrice k obratu k předmětu, na jehož počátek se tradičně kladou Rilkovy Nové básně. Nejde o to, že by se dříve každodenní ...
  • Styl a historie: Vliv literarity jazyka na podobu historické temporality 

   Defence status: DEFENDED
   Řídký, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Cílem této práce je nabídnout nový způsob "literárního" čtení historie bez toho, aby byla postavena na roveň fikci, což bylo úskalím dosavadních, narativistických přístupů. Historické psaní zde vnímáme jako specifický žánr, ...
  • Západní vedlejší dekorativní a ikonografické prvky v čínském umění Období rozdrobenosti a jejich odraz ve výzdobě buddhistických jeskynních chrámů v Yungangu z doby vlády dynastie Severní Wei 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 2. 2022
   Disertační práce pojednává o vedlejších výzdobných a ikonografických motivech západního původu, které byly přineseny do Číny v Období rozdrobenosti a pronikly do čínského buddhistického umění. Řada těchto prvků se zároveň ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV