• The 20th century muralism in Mexico 

   Binková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2006
   Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce neobsahuje abstrakt v českém jazyce Práce ...
  • Trvání slabikotvorných likvid v češtině 

   Vernerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 31. 5. 2006
   This thesis brings basic data on duration of syllabic liquids r and l in Czech. The experiment measured the duration of syllabic and non-syllabic liquid consonants occuring in 3 stress group positions and short vowels in ...
  • Pohádky v československé kinematografii 

   Vondráčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 4. 2006
   Předmětem mé rigorózní práce je teoretická analýza filmové pohádky jako sociokulturního jevu. Zvláštní pozornost jsem věnovala nejen charakteristice žánru filmové pohádky a jejímu vývoji ve druhé polovině dvacátého století, ...
  • Individuální formy práce s handicapovanými dětskými čtenáři 

   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 26. 5. 2006
   Tématem práce Je charakteristika nejnovějších a nejdúležitějších poznatkú v oblasti práce s handicapovanými dětskými čtenáři ve veřejných lmihovnách. Práce se zaměřuje především na menší lmihovny, tj. na lmihovny sídlící ...
  • Mocensko-obchodní politika Benátek ve východním Středomoří v raném novověku 

   Dvořáková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2006
   Když se řekne "Benátky" nebo také Republika svatého Marka či Serenissima (Nejzářivější) -jak ji nazývali sami její obyvatelé, tak si obyčejně každý vybaví gondoly plující po úzkých kanálech a náměstí svatého Marka ...
  • Společná italská a rumunská slova zděděná z latiny 

   Rys, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   Závěrem bych rád zdůraznil skutečnost, že předchozí text je pouhým pokusem o konfrontaci italštiny a rumunštiny z hlediska jejich společné slovní zásoby zděděné z latiny. Poměrně pracně získaný korpus spolehlivě poskytne ...
  • Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Architektonické dílo mistra Hanuše a Matěje Rejska 

   Pospíšil, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 31. 1. 2006
   V roce 2005 byla na Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze vypracována magisterská diplomová práce pod vedením prof. PhDr. Jaromíra Homolky CSc. na téma "Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, dílo Matěje Rejska jako architekta ...
  • Subjektivní prožívání orgasmu versus anorgasmie u žen 

   Prokopcová, Leona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 30. 3. 2006
   Mediální zprávy týkající se sexu obvykle realitu značně překrucují či nadsazují, aby vyvolaly určitou odezvu či senzaci. Takže lehce můžeme získat dojem, že chceme-li být sexy, musíme mít velká ňadra anebo že pouze zvláště ...
  • Informační zabezpečení vědy a výzkumu: současný stav a trendy zpřístupňování elektronických informačních zdrojů 

   Munziová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 13. 2. 2006
   Tématem práce je mapování počátků a dalšího vývoje zpřístupňování zahraničních odborných elektronických informačních zdrojů v knihovnách, jako nezbytné součásti poskytování informací pro pracovníky vědy, výzkumu a vzdělávání. ...
  • Získávání a výběr pracovníků 

   Princ, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 17. 5. 2006
   Téměř po sedmnácti letech od přechodu z příkazové do tržní ekonomiky můžeme říci, že snad každý řídící pracovník chápe a pociťuje, jak důležitá je oblast lidských zdrojů. Od poloviny devadesátých let (v této době jsem začal ...
  • The Irish Peasant Novels of Emily Lawless Hurrish: A Study & Grania: The Story of an Island 

   Bonnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2006
   The Anglo-Irish writer, Emily Lawless (1845 - 1913), has not, in the period following her death, been a very well-known, or widely appreciated, author. At the end of the 19th century though, she was popular with the English ...
  • Pravěké osídlení severní části západních Čech 

   Kusý, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 26. 4. 2006
   Krajina je složitý fenomén propojený vzájemnými vztahy přírodních procesů a lidské sídelní praxe (Gojda 2000, 63), přesto není pochyb o relevanci jeho užití v nazírání na sociální rozměr krajiny. Nejen v současnosti (či ...
  • No pain, no gain. A study in narratives of suffering. Kaye Gibbons's Ellen Foster & Lauren Slater's Lying 

   Libovická, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2006
   "The experience of suffering both provokes and resists narration. It is at the hearl of many of the world's great stories (the Odyssey, the Book of Job, the Gospels, the Divine Comedy, Paradise Lost) and yet ...
  • Problematika efektivnosti veřejné služby 

   Rücklová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2006
   V předkládané diplomové práci se budeme zabývat problematikou efektivnosti veřejné služby. Fenomén veřejné služby a její výkon patří k aktuálním tématům společenských věd a společnosti jako celku. Zájem o veřejnou službu ...
  • James Hillman a post-jungiánské školy 

   Šparlinek, Hanuš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 18. 1. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Kosovská otázka 1981-1999 

   Girgle, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2006
   Do devadesátých let dvacátého století zůstávala tzv. Kosovská otázka známá pouze úzkému okruhu specialistů zabývajících se problematikou bývalé SFRJ či Balkánu obecně. Ačkoli v Jugoslávii Kosovo představovalo potenciálně ...
  • Problematika struktury Det + N1N2 v současné portugalštině 

   Matějovicová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2006
   The aim ofthis work is to divide and analyse the structure Det + N1N2 in contemporary Portuguese. Hence we deal with expressions consisting oftwo side-byside substantives, which are not connected by preposition (cf. a ...
  • Vývoj šlechtické identity v raném novověku na francouzském příkladě 

   Machačka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2006
   Má práce se zabývá vývojem šlechtické identity ve Francii v období 16. a 17.století. Na začátku bych měl především vymezit, co se pod pojmem šlechtická identita a identita obecně chápe. Jako identitu či spíše identifikaci ...
  • Staročeská lékařská terminologie - názvy chorob, jejich příznaků a projevů 

   Černá, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 25. 1. 2006
   Mottem této práce jsou slova, která zapsal téměř před sto lety František Michálek Bartoš. Je podivuhodné, jak staré česky psané lékařské texty zůstávají v archivech, stranou valného zájmu odborníků. Není to z nedostatku ...
  • Satmarští chasidé v Brooklynu 

   Jančíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Datum obhajoby: 9. 2. 2006
   Hnutí chasidismu1 vzniklo ve východrú Evropě poloviny osmnáctého století. Přes odpor oficiálrúch rabínských kruhů se rychle rozšířilo, takže o století později zde byl chasidismus běžným způsobem života. O další století ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV