• Vnitřek lesa a lesní charaktery (Krajinomalba Julia Edvarda Mařáka) 

   Matoušek, Alexander (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Julius Mařák patří k předním osobnostem české krajinomalby. Je připomínán, občas oceňován, k plnějšímu pochopení jeho díla máme přesto daleko. Hlubšímu porozumění brání rozkolísaná hlediska pro posuzování kvality uměleckých ...
  • Luteránská hudba v Praze v předbělohorském období. Tři skicy z hudebního života rudolfínské Prahy 

   Šebesta, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Problém hudební historiografie zabývající se rudolfínskou dobou v Čechách je evidentní. V prostředí mimořádných skladatelských postav císařského dvora, velkého množství importovaných hudebních tisků, pečlivě uchovaných a ...
  • Pojem různosti v trojičním konceptu Maria Victorina (rozbor spisu Adversus Arium Ib) 

   Němec, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   I když každé literární dílo samou svou podstatou přesahuje konkrétní historickou situaci, v níž vzniká, a tudíž múže být čteno a interpretováno v odlišných souvislostech, je zároveň součástí živého proudu myšlení určitého ...
  • České střední školy, jejich studenti a profesoři v letech 1867 až 1918 

   Řezníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   bouřlivým vývojem i rozvojem. Během tohoto období se zněkolikanásobil jejich počet a rozrostla jejich síť. V roce 1848 existovalo v Čechách pouze devět gymnázií, na nichž se alespoň částečně prosazovala ve vyučování čeština ...
  • Aristotelovo pojetí místa: Phys. IV 208a27-213a11 

   Císař, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Aristotelovo zkoumání bytnosti místa z Fyziky IV 1-5 se stalo předmětem polemické diskuse již v textech jeho starověkých komentátorů. N arozdíl od jiných témat se navíc takřka žádný z nich nepokusil Aristotelovo pojetí ...
  • Eurodelphi '95 po deseti letech: vzdělávání dospělých v názorech expertů 

   Reichel, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 6. 2006
   Záměrem naší práce bylo vrátit se k někdejšímu mezinárodnímu projektu Eurodelphi '95, kterého se tenkrát zúčastnila i Česká republika. Chtěli jsme tyto deset let staré údaje svým způsobem aktualizovat tak, že je budeme ...
  • Psychologická problematika vnitřní diferenciace odsouzených 

   Tamchyna, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálními problémy výehovného zacházení s odsouzenými a jeho účinnosti z forenzně psychologického hlediska. Reaguje na kontinuálně probíhající systémové změny ve vězeňství, které od ...
  • Vliv cvičení jógy a tai-chi na bazální strukturu a dynamiku autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti 

   Hermanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   Předmětem rigorózní práce, která se dostala čtenáři do ruky, jsou dvě techniky, se kterými mám osobní zkušenost: Jóga a tai-chi. Můj vývoj v poznáváná dvou zmíněných cest k sebepoznávání probíhal podobně jako u řady jiných ...
  • Postsocialistická transformace a změny kultury ve středoasijských republikách na příkladu Kyrgyzstánu a Turkmenistánu 

   Kokaisl, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 4. 2006
   Společnost ve státech bývalého Sovětského svazu prochází od doby rozpadu tohoto státního útvaru velice zásadními změnami. Ačkoli od doby rozpadu SSSR uběhlo již více než deset let, transformační procesy, které byly ...
  • Konverzívnost jako systémový vztah 

   Kováčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
   Konverzívnost je významový vztah mezi lexémy (resp. mezi jinými typy jazykových výrazů), který bývá co do své příslušnosti k systému jazyka v různých jazykových teoriích odlišně hodnocen. Neformálně jsou za konverzívní ...
  • Morální a pedagogické aspekty vztahu individua a společnosti v díle Émila Durkheima 

   Strouhal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Zkoumani metodologickfch vYchodisek Durkheimovy sociologie a jeho pojeti vztahu mezi individuem a spolecnosti ukazala dye intence, dva cile jeho mysleni. Jednou intenci bylo vypracovat metodu sociologicke vedy, jejiz ...
  • Vývoj konceptu smrti 

   Maruščáková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   Účelem této práce bylo jednak seznámerú s u nás málo známou problematikou vývoje konceptu smrti, jednak bylo záměrem k rú dále přispět. Tato problematika je i po 60 letech výzkumu stále v mnoha ohledech nejasnou. V rámci ...
  • Leksiko-semantičeskaja kategorija věžestvo/viežlyvumas v russkom folklore (bylinach) i drevnej litovskoj nis'mennosti 

   Lemeškin, Ilja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 3. 2006
  • Emil Filla, primitivismus a mimoevropské umění 

   Winter, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
   Uplynulo právě sto let, kdy - jak praví legenda - malíř Maurice de Vlaminck "slídil po uměleckých kuriozitách, obcházel vesnice na březích Seiny a kupoval u vetešníků sošky, masky a fetiše, které vyřezali ze dřeva ...
  • Osobnostní profil českých hooligans: psychologická studie k osobnostní struktuře a pozadí motivů agresivního chování členů tvrdého jádra fotbalových fanoušků 

   Jiřička, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   Mladí fanoušci a diváci tvoří pevnou a již dávno zcela neodmyslitelnou součást moderního profesionálního fotbalu. Stali se součástí hry, jednak nepostradatelní pro hráče jako motivující podpora z hlediště, avšak právě tak ...
  • Český a rakouský hraný film 1939-1945: propaganda, kolaborace, rezistence 

   Kašpar, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 11. 2006
   Ve své disertační práci se zabývám hraným filmem, problematikou kolaborace, rezistence a vůbec činnosti filmových tvůrců, reakcí diváků a filmových žurnalistů se snažím srovnat se situací v kinematografii rakouské, jejíž ...
  • Kultura romských osad 

   Jakoubek, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 4. 2006
   Tématem následujících stránek je analýza kultury romských osad. Přestože je sousloví "romské osady" poměrně hojně frekventované, v otázce jeho užívání panuje značný zmatek a je tedy již téměř nemožné zjistit a ...
  • Od dětského dynamismu k symfonii čísel: ukrajinská prozaická tvorba 1917-1934 

   Chlaňová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 9. 2006
   Ukrajinská literatura prošla ve 20. století velmi různorodými etapami vývoje, které úzce souvisely s politickou situací. Jedním z nejbouřlivějších období, kdy se doposud nevídaným způsobem projevila "síla geneticky ...
  • Dekorativní tvarosloví italského knižního malířství (1250-1330) 

   Kubík, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Predmetem teto prace je rozbor dekorativniho tvaroslovi italskeho knizniho malirstvi v easovem rozmezi od poloviny '200 po l.tretinu '300 pomoci metody, kterou v nasem dejepise umeni pouzival Jan Kvet (1896-1965).1 ...
  • Narativní psychologie a psychoterapie 

   Kulhánková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   Existuje jistě bezpočet různých metafor, jimiž je možné popsat lidský život. Talmud mluví o životě jako o "řece, která nemá začátek ani konec". Velcí vypravěči připodobňují život k cestě, s překážkami, křižovatkami ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV