• Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jako prostředek k vyjádření povahy slovesného děje v současné španělštině 

   Pešková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Slovesné vazby s infinitivem a gerundiem jsou ve španělštině velmi frekventovaným prostředkem, jehož prostřednictvím lze vyjádřit řadu významů, které nejsou inherentně obsaženy v samostatných slovesných lexémech. Mezi ně ...
  • Sociolingvistická situace v Extremaduře 

   Kočová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Diplomová práce Sociolingvistická situace v Extremaduře shrnuje dosavadní poznatky o jazykové situace v Extremaduře a jazykových postojích extremadurských mluvčích. V úvodu formuluje základní otázky, na které v průběhu ...
  • Současné tendence v rozvíjení písemné kompetence ve španělském jazyce na základě analýzy učebnic 

   Malá, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá tematikou písemného projevu v cizojazyčných učebnicích se zaměřením na jazyk španělský. Byl vysloven názor, že učebnice na psaní zapomínají a procvičují ho nedostatečně. V teoretické části práce ...
  • Srovnání systému slovesných časů ve španělštině a ve francouzštině se zaměřením na používání tvarů jednoduchého a složeného perfekta 

   Jandečková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Resumé Srovnání systému slovesných časů ve španělštině a ve francouzštině se zaměřením na používání tvarů jednoduchého a složeného perfekta V této práci se věnujeme tématu slovesných časů ve španělštině a ve francouzštině, ...
  • Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině 

   Svobodová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 4. 2008
   V naší práci se zabýváme všemi základními aspekty použití členu v současné portugalštině s tím, že se snažíme dokázat jeho pragmaticko-stylistickou hodnotu. Jde o velmi složitou problematiku, na kterou musí být pohlíženo ...
  • Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině Diachronie a synchronie 

   Mištinová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Teoretické aspekty variantnosti slovní zásoby v americké španělštině Diachronie a synchronie Anna Mištinová Abstrakt Španělština, jako jazyk mnohonárodní a multikulturní, se vyznačuje i přes svoji jednotu velkým množstvím ...
  • Variación lingüística en el espaňol de Cuba 

   Laurencio Tacoronte, Ariel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Jazyková variantnost v kubánské španělštině Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou variantnosti v kubánské španělštině. Důraz klade na řečový systém hlavního města Havany, jeden z nejinovativnějších a nejvýznačnějších ...
  • Vplyv natívných jazykov na americkú španielčinu 

   Marčeková, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Diplomová práca mapuje hlavné etapy vplyvu natívnych jazykov na španielčinu v Amerike a to konkrétne na území dnešného Mexika, Ekvádoru, Peru, Argentíny, Paraguaja, Nikaraguy a andskej oblasti, tj. tam, kde mali pestré ...
  • Výrazy z romštiny ve španělštině a maďarštině 

   Čengerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Hlavním cílem práce bylo srovnat existenci a četnost výskytu vybraných slov romského původu v současné španělštině a maďarštině a prověřit vhodnost některých metod výzkumu. Práce je rozdelěna do tří částí. První část podává ...
  • Vývoj modotemporálních paradigmat u portugalského verba finita z diachronního hlediska 

   Hricsina, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 1. 2007
   Z analýzy vývoje slovesného subsystému od klasické latiny až do moderní portugalštiny vyplývá, že jednoznačně nejvýraznějším hybným prvkem je analytická tendence, která se v tomto projevuje již od formování se lidové latiny. ...
  • Vývoj modotemporálních paradigmat u portugalského verba finita z diachronního hlediska 

   Hricsina, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Z analýzy vývoje slovesného subsystému od klasické latiny až do moderní portugalštiny vyplývá, že jednoznačně nejvýraznějším hybným prvkem je analytická tendence, která se v tomto projevuje již od formování se lidové latiny. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV