• Tvorba specializovaného korpusu banátské češtiny a jazyková analýza vybraných jevů 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočilová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Předmětem této práce je tvorba specializovaného korpusu mluvené banátské češtiny. V teoretické části je popsán historický kontext a jazyková situace na území Banátu s důrazem na stav od 90. let 20. století do současnosti. ...
  • Užívání kondenzace s adjektivem verbálním v současné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Fílová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat charakteristické rysy verbálních adjektiv. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretický popis adjektiv. Tento popis vychází z poznatků uváděných v českých ...
  • Vágní význam a jeho empirické modelování - případ vágních skalárních modifikátorů v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Ocelák, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V této práci se věnuji tématu jazykové (významové) vágnosti. V první, teoretické části podávám nejprve vymezení tohoto lingvistického fenoménu vůči jiným typům sémantické neurčitosti (např. víceznačnosti či podspecifikovanosti). ...
  • Větosled v současné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Chudobová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Práce se zabývá větosledem v současné češtině. Jejím cílem je odhalit principy, jimiž se řídí pořadí vět uvnitř souvětných celků, a zjistit, do jaké míry je postavení hlavních a vedlejších vět ustálené. První oddíl shrnuje ...
  • Vícenásobná prefixace v češtině, ruštině a bulharštině 

   Defence status: DEFENDED
   Vosmíková, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   TITLE: Prefix stacking in Czech, Russian and Bulgarian SUMMARY: This bachelor's work is uncovering lexical-semantic meanings of Czech, Russian and Bulgarian verbal prefixes and their connection with multiplied prefixing. ...
  • Vliv gramatických profilů českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími 

   Defence status: DEFENDED
   Vokáčová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Předkládaná práce zkoumá vliv frekvenčních charakteristik českých substantiv na jejich osvojování nerodilými mluvčími. První, teoretická část shrnuje diskuzi o významu frekvence pro reprezentaci gramatických kategorií v ...
  • Výzkum slovosledných tendencí v českém znakovém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Kubištová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Tato diplomová práce se soustředí na popis tří dílčích aspektů slovosledu českého znakového jazyka, a to na pozadí českého jazyka. Práce na základě empirického výzkumu popisuje prototypický slovosled v oznamovacích větách, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV