• Poválečná japonská ústava jako ukázka formy americké okupace 

   Defence status: DEFENDED
   Koutník, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Poválečná Ústava Japonska je jedním z nejviditelnějších odkazů americké okupace. Cílem této práce je zmapovat okolnosti jejího vzniku, zhodnotit role a motivace jednotlivých stran a aktérů a zodpovědět na otázku, do jaké ...
  • Pracovní trh v tradičních odvětvích a lehkém průmyslu v předmoderním a moderním Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Klička, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   V této diplomové práci se zabývám podobou japonského pracovního trhu v zemědělství, tradičních a polotradičních odvětvích a lehkém průmyslu v období od třetiny 18. století do poloviny 20. století. V první kapitole představuji ...
  • Právní postavení Američanů japonského původu v USA v období 2. světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Křížek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou omezení občanských práv Američanů japonského původu, zejména na území západního pobřeží USA, v době druhé světové války. První část pojednává především o historickém kontextu ...
  • Proces asimilace západní hudby v moderním Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Tamaki, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá procesem přejímání západní hudby v Japonsku v období Meidži (1868-1912) a Taišó (1912-1926). V počáteční kapitole je shrnuta politická, společenská a kulturní situace v Japonsku v době prvního ...
  • Proces formování aliance Saččó a její vliv na pád šógunátu Tokugawa 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůzek, Vilém (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Ve své práci se věnuji procesu formování vojenské aliance Saččó a její roli při svrhnutí vojenské vlády rodu Tokugawa. Uvádím přehled významných událostí 60. let 19. století, které vedly ke zformování této aliance, a také ...
  • Proces kompilace a přijímání občanského zákoníku v období Meidži 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 1. 2007
   This work concerns itselť with o ne oť the aspects oť the modernization oť Japan during the Meiji Era (1868-1912), the establishment oť a Civil Code based on western lega! princip les, in a broad context oť the historical ...
  • Proces přijímání západní medicíny na sklonku období Edo 

   Defence status: DEFENDED
   Blašková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Diplomová práce se zaobírá vývojem západní medicíny v Japonsku, a to především ve druhé polovině období Tokugawa. V první části práce je stručně nastíněna situace na počátku období Tokugawa, tedy jak se západní medicína ...
  • Pronásledování křesťanů v Japonsku v letech 1614-1873 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Cílem práce je analyzovat podstatu pronásledování křesťanů v Japonsku mezi léty 1614-1873 a rozebrat praktiky vyznávání a skrývání víry skrytými křesťany během tohoto období. Práce se v první části zaměřuje na objasnění ...
  • Příchod japonských imigrantů do USA a jejich postavení ve společnosti do konce II. světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Douša, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Tel.: (+420) 221 619 111 http://www.ff.cuni.cz Tento záznam v digitalizované podobě z technických důvodů bohužel není ...
  • Působení Alessandra Valignana v Japonsku 

   Defence status: DEFENDED
   Rohlová, Kateřina Jenny (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato práce pojednává o osobě jezuity Alessandra Valignana a jeho misijní činnosti na Dálném východě s důrazem na misii v Japonsku v letech 1579 až 1603. Cílem je ozřejmit jeho přístup k japonské kultuře i Japoncům a metody ...
  • Role křesťanství při westernizaci v době Meidži 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bartáková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor's thesis is focused on rapidly changing position of Christianity during the Meiji period. Firstly, it adresses the arrival of Christian religion to Japan in the second half of the 19th century as well as the ...
  • Rozvoj poznání v lékařství v Japonsku 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Špirochová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Ve své práci se věnuji rozvoji poznání v lékařství v Japonsku 18. století. První část práce se zabývá pohledem tehdejších Japonců na lidské tělo a představením jednotlivých lékařských směrů, které se v Japonsku vyskytovaly. ...
  • Seikanron jakožto vnitropolitický koncepční spor ve vládě Meidži 

   Defence status: DEFENDED
   Blašková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce se primárně zaměřuje na japonsko-korejské vztahy, kde se především věnuje období mezi léty 1868 a 1876. Pro lepší pochopení problému je prostor ponechán i stručnému nástinu vývoje vztahů mezi oběma zeměmi ...
  • Sekta Fuke a mnichové komusó 

   Defence status: DEFENDED
   Suský, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 12. 2008
   Sekta Fuke, o které pojednává tato práce, rozhodně nepatří k hlavním proudům japonského náboženského života. Vlastně bychom mohli říct, že je to proud ryze okrajový, o jehož existenci většina současných Japonců ani neví. ...
  • Separatismus v oblasti Kantó během období Muromači 

   Defence status: DEFENDED
   Rezazgui, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Ve své práci se věnuji procesu osamostatňování kamakurské vlády v oblasti Kantó během období Muromači. Uvádím přehled historických událostí 13. až 15. století, které měly podstatný vliv na fungování šógunátu Muromači, pod ...
  • Sňatky v meziválečném Japonsku: Analýza ženských časopisů 

   Defence status: DEFENDED
   Hiruta, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The thesis submitted deals with the topic of marriages in Interwar Japan through an analysis of the women's magazines (fujin zasshi) issued between 1920-1941. The women's role change brought about a gradual shift ...
  • Veřejné nálady v Japonsku na přelomu 20. a 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kališová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with topic of Japanese nationalism and its rise in Japanese liberal- democratic society before second world war. I focus mainly on period of 1920s and 1930s, when numerous breakthrough events ...
  • Vize společenského řádu v myšlení Ogjú Soraie 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Ve své práci se věnuji japonskému mysliteli přelomu 17. a 18. století Ogjú Soraiovi. Uvádím jeho základní myšlenky na rozboru stavu společnosti období Tokugawa (1603-1868) a uvádím jej do dobových souvislostí. Dále se pak ...
  • Vliv politických stran na kolonizační politiku Japonska ve 20. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Anotace: V této práci se zabývám koloniálním obdobím Japonska, konkrétně 20. lety 20. století. Soustředím se především na japonskou expanzi na území Koreje a Tchaj-wanu. Věnuji se také vzniku a vývoji politických stran v ...
  • Vliv zahraniční politiky na vztah japonských politických stran a ozbrojených složek v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   In this thesis I primarily studied the influence of foreign policy on the development of relations between Japanese political parties and the military in the interwar period. I studied the way in which political parties ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV